Forsiden > Uddannelse > Narrativ samtale terapeut 3. året, 2017-18

Narrativ samtale terapeut 3. året, 2017-18

Udannelse 18 hele dage 28 September 2017

Efteruddannelsen er en 2 årig efteruddannelse på 18 hele dage. Dette år – er ét år ud af den 3 årige uddannelse. (1. basisår, 2 år og 3 år)

Efteruddannelsen i NARRATIVE PERSPEKTIVER er i overensstemmelse med det tværfaglige ministerielle udvalgs vejledende retningslinjer for uddannelser i psykoterapi – 3 år i alt.  LEDIGE PLADSER

2-3 året’s uddannelses fokus:

Den professionelle stilles ofte overfor mange forskellige akutte og langvarige problemstillinger som foregår i mellem mennesker, eller i forbindelse med alvorlige hændelser. Den professionelle møder mennesker med forskellige leveformer og får helt sikkert ”strukket” sine egne ideer og værdier om hvad der er muligt at vokse op med.Et stykke værdiarbejde der i arbejdslivet kræver, at medarbejderen kender sit eget ståsted, personlige og professionelle stilart, men også har kendskab til andre kulturer, voksne og børns liv. Til dette spraglede sundhedsfaglige felt fordrer det, at medarbejderen har både mangeartede færdigheder og klare anerkendende og samtale tekniske og mestrer kommunikative færdigheder. I arbejdet er det alt fra krævende, til berigende og meget ofte er arbejdet fyldt med udfordringer af usædvanlig karakter. Mange skal kunne se sig selv lave undersøgelser af andre menneskers omsorgskompetencer, handleplaner for anbringelser, handleplaner skole og erhvervs området, syge-dagpengeområde, samt kan se sig selv være i stand til at iværksætte samarbejdsmøder. Møder der har mange menneskers meninger samlet i en farverig buket på en gang og noget som ikke altid er let at styre. Ikke mindst møder med familier, hvor en eller flere føler sig stærkt belastet og ”ude af sig selv”.

Den professionelle skal via sin faglige praksis og pædagogiske sans være imødekommende, støtte op, opvarme relationer og hjælpe med at tilføre håb og støtte igennem de mulige udviklings processer som det konkrete arbejde kræver med de mennesker der opsøger dem, eller som de selv skal opsøge via deres funktion. Med alt det i sin faglige funktion og/eller kasket vil vi gerne tilføje fagligheden nedenstående:

Efteruddannelsen retter sig imod at:

 • Deltageren indføres i narrative kundskaber i forhold til at føre samtaler – enkeltsamtaler – og forældre/familiesamtaler
 • Deltageren får kendskab til at afholde teamarbejde ift. de Narrative kort,  teorier og praksis ideer
 • Deltageren opnår færdigheder i relation til kontakt arbejde, rådgivende og egentlig begyndende terapeutiske samtaleformer
 • Deltageren formår at omsætte teorier til konkret praksis i den daglige specifikke samtalepraksis på sin arbejdsplads

Målgruppe for 2-3 året

Året er tilrettelagt for faggrupper som: Pædagoger, lærere, AKT lærere, socialrådgivere på rådgivninger, socialcentre mm, sygeplejersker, sundhedsplejersker og alle andre med en mellemlang grunduddannelse indenfor de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige arbejdsområder.

Efteruddannelsens teoretiske udgangspunkt

Basisåret vil introducere de væsentlige og grundlægende begreber og teorier der er knyttet til ’systemisk’, post-strukturalistisk og narrativ tænkning.

 • At kunne lytte og producere poststrukturalistiske og narrative spørgsmål
 • at kunne udfolde taget-for-givet-antagelser i fortællinger· at kunne tale med børn og voksne og betydningsfulde andre· at kunne anvende min. 3 narrative kort· at udfolde diskurser og “tage første skridt i retning af stillingtagen” sammen med det menneske som har vanskeligheder i livet”

18 mødedage i alt pr. år med meget erfarne undervisere, som tidligere har undervist på den tværfaglige uddannelser.

Målgruppe for uddannelsen

2-3 året er tilrettelagt for faggrupper som: pædagoger, lærere, AKT-lærere, socialrådgivere (på rådgivninger, socialcentre m.m.), sygeplejersker, sundhedsplejersker og alle andre med en mellemlang grunduddannelse indenfor de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige arbejdsområder.

Efteruddannelsens teoretiske udgangspunkt

2-3 året vil introducere de væsentlige begreber og teorier der er knyttet til post-strukturalistisk og narrativ tænkning.

 • at kunne lytte alternativt og kreativt
 • at kunne lytte til vanskeligheder med den ’andens’ perspektiv for øje
 • at kunne anvende positionskort 1 og 2
 • at kunne udfolde foretrukkent liv og fortællinger
 • at kunne producere og anvende spørgsmål til at afsøge handlepotentiale og udvikling

Uddannelsen vil forløbe over 1 år (af gangen):

På 2-3 året er der tale om 18 hele mødegange pr år, svarende til 144 lektioner.

Læsegrupper:

Ud over undervisningen mødes deltagerne i fastlagte læsegrupper imellem hver undervisningsgang. Læsegrupperne sammensættes ved opstarten på 2 dagen af uddannelsesforløbet. Læsegrupperne fastsætter selv mødedatoer og sted for hele året, så kalenderen er til at få overblik over.

opgave & skriftlige essays undervejs i uddannelsen:

Deltagerne vil skulle udforme skriftlige essays på 1-2 sider.

Ved uddannelsens afslutning på 3 året afleveres en skriftlig opgave på max.10 A4 sider, som bedømmes af eksterne undervisere. Der gives skriftlig tilbagemelding. Det er et krav, at opgaven godkendes inden eventuel fortsættelse på 4-5 året.

Adgangskriterier:

Du skal have bestået basisåret I Narrative Perspektiver eller hos andre lignende uddannelsessteder, med et miniimum af 15 dages undervisning og bestået opgave på 10 A4 sider.  Du kan søge om dispensation, hvis du har andre kurser, eller sammensatte undervisningsforløb der ligner et basisår med afslutning af en slags skriftlig opgave.

 • Være i besiddelse af en grunduddannelse som f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler, sundhedsplejerske eller have anden tilsvarende faglig baggrund.
 • Have haft, eller være i relevant erhvervsarbejde som kvalificerer deltagerens faglige udviklingsmuligheder
 • Dispensation fra adgangskriterier sker ved specifik henvendelse og vurdering fra Narrative Perspektivers side. Det vil gælde ift tidligere uddannelse; kurser og erhvervserfaring.

optagelse sker gennem din tilmelding – under forudsætning af du lever op til ovenstående adgangskriterier:

Endeligt program får du ca. 1 måned før opstart.

LITTERATUR:

Du skal påregne litteraturkøb for omkring 1500-2000 kr pr. år.

BEVIS

Tværfaglig Narrativ 2-3 året er tænkt som et uddannelsesforløb på 2 år, hvor du økonomisk kun er forpligtet et år af gangen. Men du kan have holdt en pause og ønske at fortsætte på 3 året. Ring for at høre om vi har pladser ledige.

Efteruddannelsesbevis får du efter end 3 år:

Bevis for gennemført 2-3 år i Narrativ Samtaleterapi, gælder følgende krav:

 • Undervisningsdeltagelse min. fulde 15 ud af 18 undervisningsdage.
 • Deltaget i dine læsegruppe aftaler (5 ud af 8)
 • Afleveret skriftlige essays (3 ud af 5)
 • Afleveret og fået godkendt skriftlig opgave på 3 året (der er ikke opgave på 2 året, men derimod praksis fremvisninger på dvd for alle kursister, som giver stor læring for alle).

uddannelsen’s titler:

Narrativ basisår: Narrativ Samtalepraktiker

Narrativ tværfaglig 2-3 år: Narrativ Samtaleterapeut.

4-5 året : Narrativ Psykoterapeut

Fortsættelse på  4-5. året:

Efter at have gennemført 3 året er det tænkt som en fortsættelse på 4-5 året. De fleste søger at få en egentlig 3 årig narrativ Tværfaglig Samtaleterapi uddannelse. Men nogle søger at gå videre og blive egentlig Narrative psykoterapeuter.

Anne der er den ene underviser, har tillige været med til at udvikle den narrative psykoterapeutiske uddannelse – som i dag kaldes 4.-5. året. / Her vil du ofte kunne kalde dig Narrativ Psykoterapeut.

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris:Pris 24.000 kr
Dato:Start Efterår: 2017: 28/9 & 29/9, 31/10 & 1/11, 29/11 & 30/11, 2018: 16/1 & 17/1, 22 & 23/2, 13 & 14/3, 12 & 13/4, 16 & 17/5
Tidspunkt:kl 9.00-16.00
Hvor:Trianglen - København
Underviser:Anne Saxtorph
Antal deltagere:minimum 12 deltagere / max 20
Rabat:10 % rabat gives nr. 2, 3, eller flere medarbejdere fra samme arbejdsplads
Tilmeldingsfrist:23. juni 2017