Forsiden > Supervision / Workshops > Bevidning – hvordan styrer du teamet?

Bevidning – hvordan styrer du teamet?

2 Dags workshop 19 & 20 Nov 2014

Workshop om bevidning og genfortællinger, der finder veje igennem resonansen. Arbejdet med de fortællinger som beriger, fletter øjeblikke af bånd omkring erfaringer, krydser fortællinger, forbinder og intensiverer, bevæger og styrker identitet og relationer.

Workshoppen retter sig imod professionelle, som ønsker at lære hvordan man kan styre et bevidnende team, så det kører med større effekt og fungerer med et mere sikkert flow i vidneudsagnet. Vi vil i detaljen se på hvordan bevidning støtter og beriger både samtaler, supervision og organisationskonsultationer.

Indhold på workshoppen

  • At være facilitator af et bevidende team: Faldgruber, tips og tricks
  • Gennemgang af bevidningens teoretiske formål og de mulige guidelines, som det kan være en fordel at kende til for den der styrer teamet
  • Træne lytning efter de fortrukne fortællinger, der om muligt flettes igennem bevidningen
  • Drøfte de mange forskellige kontekster, hvori bevidning kan anvendes og videreudvikles med udgangspunkt i deltagernes egne arbejdskontekster

De enkelte bevidninger kan være ’lige i øjet’, eller i første omgang lidt for centrerede. Derfor behøver vi som facilitator (den der styrer) at interviewe teamet af vidner på særlige deltaljerige måder. På workshoppen skal vi finde frem til vores eget sprog i vores praksis, når vi anvender bevidnings spørgsmålene. Det betyder, at vi for at kunne blive erfarne facilitatorer af det bevidende team, må kende formålet med bevidning ned til mindste detalje. Først da kan vi forme vores egne spørgsmål som hjælper os i den lytning, vi skal praktiserer for at få genfortællingen til at ’flyde og udfolde sig engageret og righoldigt’.

Vi vil derfor også træne at lytte efter hvilke anvendelige spørgsmål vi skal stille, for at genfortællingen gengiver den fortrukne fortælling videst muligt, skaber metaforiske billeder, tilføjer muligheden for at resonansen ’sanses’, og ikke mindst at bevidningen angiver en form for agential (handlemulighed) bevægelse for vidnet.

Vi vil også kort berøre magtaspektet i bevidning, herunder de magtpositioner, som kan opstå, når vi anvender bevidning i supervision, organisationer og andre felter, hvor vidnerne på forhånd har relationer til hinanden. Dette kræver, at vi er opmærksomme på vores ansvar og mulighed for indflydelse og kan danne ramme for at bryde med konventionel problemtænkning og dominerende fortællinger, der ikke gavner personerne som er i fokus for bevidningen (læs: person i samtale, supervisand, medarbejder i en organisation osv.).

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris:3700 + moms
Dato:19 & 20 Nov 2014
Tidspunkt:Kl 9.00 - 16.00
Hvor:Trianglen - København
Underviser:Anne Saxtorph
Antal deltagere:minimum 8 deltagere / max 20
Rabat:15 % rabat for nr. 2, 3 eller flere fra samme arbejdsplads
Tilmeldingsfrist: 5. november 2014