Forsiden > Workshops > Børnegrupper i Kbh

Børnegrupper i Kbh

2 dages workshop 30 & 31 Maj 2017

2 dags workshop om børnegrupper med inspiration fra poststrukturalistiske og narrative ideer om børn i ”positioner og relationer”. En workshop der har fokus på, hvordan det metodisk er muligt fra et narrativt perspektiv med børn i en gruppe, at strukturere gruppesamtaler.

Hvordan tale med børn om deres erfaringer, så vi sikrer en platform hvor deres selvopfattelse styrkes, den lokale børneviden opgraderes og børnenes værdier sættes som dagsorden for gruppearbejdet.

Det væsentligste indhold:

  • Børneperspektivet – hvordan tage det alvorligt?
  • Introduktion til de 4 narrative grundbegreber: færdigheder, viden, værdier og betydningsfulde andre
  • Ideer til enkelte lege, øvelser og kropslige erfaringer i gruppen
  • At arbejde narrativt med traumer og de svære oplevelser som barnet måske forsøger at ignorere, beskytte sig imod, glemme, – eller ikke ved hvordan kan håndteres, fordi barnet ikke har mulighed for at tale om det uden konsekvenser for familiens liv i fremtiden
  • Hvordan forholde sig til børn, som undervejs i gruppesamtalen fortæller om alvorligt bekymrende forhold. Hvordan er vi  nødt til tale om “sikkerhed og forholde-måder”.
  • Ideer til hvordan betydningsfulde andre voksne – herunder andre relevante personer i netværket kan inddrages.

Vi tematiserer, hvordan vi kan tale med børn, om hvilke tanker de gør sig, hvilke erfaringer, sorger og bekymringer de har med fx at leve i en skilt familie, hvis de har mistet en forældre, eller oplever de at skulle leve med forældrene, som fx lever med vold, som en del af deres handlinger overfor hinanden eller barnet selv.

Målgruppe:

For den professionelle psykolog og/eller faggrupper af anden faglig relevant baggrund (20 % kan være af anden faglig baggrund end psykolog, således at psykologerne kan godkendes… – så søg uanset hvad, så undersøges dine kvalifikationer for deltagelse), som gerne vil i gang med at lave samtalegrupper for børn, eller for den professionelle som interesserer sig for narrativt inspireret terapeutisk arbejde med børn. De to dage vil tage afsæt i kursisternes kendskab til børnesamtaler og gruppeforløb. Sigtet er at berige, samskabe og bevæge vores fælles tanker om, hvad børnesamtaler i gruppe kan gå ud på og kan bringe med sig af mulige veje for barnet.

KURSET ER GODKENDT:

Kurset er godkendt til specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.3., 12 timer.

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris:4400,00 kr + moms
Dato:30 & 31 Maj 2017
Tidspunkt:kl. 9.00-16.00
Hvor:Trianglen - København
Antal deltagere:minimum 12 deltagere / max 22
Rabat:Ved 2, 3 deltagere fra samme arbejdsplads gives 10 % for de følgende kollegaer
Tilmeldingsfrist: 5. maj 2017