Forsiden > Supervision / Uddannelse > Familieterapeut uddannelse 2. År

Familieterapeut uddannelse 2. År

12 hele dage Opstart 24. Marts 2020

Familieterapeut uddannelse – overbygning 2. år

* – 12 hele dage – 2 dage hver gang

Familieterapiuddannelsen er kun for medarbejdere som har gået på et 1. året og for de  som arbejder med børn og familier hver dag. Der vil i undervisningen fortsat arbejdes med de narrative familieterapi begreber igennem træning af positionerings spørgsmål, såvel som systemisk overblik ift. familiens måder at fremtræde på og være i relation til hinanden. Børn og unges trivsel vil være i højsæde og de almindelige dilemmaer , som komplekse skilsmissesager, parforholdsproblematikker mm. vil være en del af undervisningen.

Vi vil fortsat gøre brug af de teoretisk ideer fra udviklingspsykologien, hvor vi vil se på de enkelte modeller som tilbud, uden at de forekommer os som endegyldige sandheder, men netop tilbud til ideer om familier og børns udvikling og trivselsvilkår. Det systemiske og det narrative, samt mentaliseringsideerne videreudviklet og tilpasset, fordi vi interesserer os for mennesker i en moderne verden, hvor familier ofte er mere og andet end kernefamiliekonstellationer.

Uddannelsen indeholder primært praktisk træning i familiesamtaler, fremlæggelse af dvd optagelser af egne familiesamtaler, samt supervision på sager. På 2. året forventes det at du vil afsætte tid til både læsegruppe og meget intens træning i familiesamtaler udenfor undervisningen.

Fokus er:

  • Fokus i fastlæggelse af samtalens indhold – hvem definerer problemerne og hvordan?
  • Træningen af familieterapi samtalen
  • Konkrete greb ift. hvordan familierelationer og mønstre
  • Spørgsmål til relationer og mønstre øves

Familieterapeutuddannelsens indhold:

* 1 & 2 modul : Barnet og familiens fremtræden

Vi vil på dette modul undersøge de forskellige måder en familie kan være familie på, hvad ser vi og hvordan arbejder vi åbent med familiens med-blik på egne mønstre?

Undervisere:  Anne Saxtorph

* MODUL 3 & 4 : FAMILIESAMTALER kan være samtaler alene med forældre/

skilsmisse samtaler

Familieterapi er ofte “en kampplads” hvor de voksne ikke længere føler de har noget at stille op med. De føler sig magtesløse og ser sjældent hvad der udspiller sig som en helhed. Vi vil derfor tale om forældrerollen, og hvad vi nogle gange anser for relevante andre beskrivelser, som forældrene har brug for at “gå med” omkring deres egne børn. Hvordan kan vi have de samtaler?

Underviser: Anne Saxtorph

* MODUL 5 : BØRNESAMTALER/triangulerende samtaler/

Familiesamtaler kan også være med barn og unge uden forældrene, men hvordan og hvad er hensigtsmæssigt?

* MODUL 6 : UngeSAMTALER/triangulerende samtaler/

Unge kan have brug for at tale uden at forældrene hører det hele. Men dilemmaet opstår gerne og hvad gør vi så? Familieterapi kan naturligvis også handle om børn og de unge og mindre om familierelationerne i familien.

Undervisere: Anne Saxtorph

Målgruppe for uddannelsen

2. Året er tilrettelagt for faggrupper som: Pædagoger, lærere, AKT-lærere, socialrådgivere på rådgivninger, socialcentre mm, sygeplejersker, sundhedsplejersker og alle andre med en mellemlang grunduddannelse indenfor de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige arbejdsområder. Psykologer og psykiatere, som arbejder med børn og familier er også meget velkommen, da familiesamtaler med mange i rummet på en gang kræver særskilte greb, som kun de færreste uddannelser tilbyder indsigt i.

FORMÅL med uddannelsen

Dit arbejde med familier og de mulige formål skal være præcise og fokusstyret og dette 2. år vil have træning som væsentlige formål. Du skal kunne se dit terapeutiske familiearbejde bliver bedre og at du magter samtalen med relevante spørgsmål og interventioner.. På uddannelsen sætter vi dvd optagelser som et krav til dig – min. en gang, og du skal forsøgsvis vise, at du øver det narrative familiefokus.

Underviserne på uddannelsen

ANNE SAXTORPH, som i mange år har arbejdet med at forene de fine systemiske relationsorienterede spørgsmål med den narrative tankegang ift. historisering og beskrivelser af barnet og dets omgivelser.

OPGAVE

Der vil være en opgave på 2. året, som afleveres mellem 5 & 6 Modul. Vurderes efter: Bestået, ikke-bestået.

Familieterapeut uddannelsen på 2. året kræves opgave på 1. året som bestået.

LITTERATUR

Du skal påregne litteraturkøb for omkring 2.000-3.000 kr. pr. år.

BEVIS

Familieterapeut uddannelsen på 2. års overbygning. Bevis udstedes efter 12 dages deltagelse for hvert år.

Datoer

18 & 19/3 2020

14 & 15/4

28 & 29/5,

25 & 26/8,

24 & 25/9,

27 & 28/10

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris:25.000 kr. + moms
Dato:Opstart: 18 & 19/3, 14 & 15/4 ,28 & 29/5, 25 & 26/8, 24 & 25/9, 27 & 28/10 2020
Tidspunkt:Tors kl 9.00-16.00 Fre 9.00-15.00
Hvor:Trianglen - København
Underviser:Anne Saxtorph
Antal deltagere:minimum 12 deltagere / max 20
Tilmeldingsfrist:24. januar 2020