Forsiden > Supervision / Coaching / Workshops / Organisations­udvikling > Narrativ Supervision

Narrativ Supervision

4 dags workshop + 1 dag 30. & 31. Marts + 4. & 5. Maj 2022 + 1 dag

Workshoppen handler om at supervisere med et narrativt perspektiv. Der er tale om supervision med fokus på opgaven for den professionelle – blikket der ser med de mange fortællinger tilføjet. Med et fokus som handler om supervisandens professionelle virke og centrum for sagen, som kan være rettet imod det relationelle arbejde, som supervisanden indgår i, eller hvordan supervisanden perspektiverer sine egne arbejdes opgaver. Hvordan kommer de mulige vanskeligheder til udtryk, og/eller hvad ser supervisanden selv af ‘sprækker’ sammen med supervisor og  hvordan fokuseres på -og mærkes viden og færdigheder ift. opgaven indtil videre.

Workshoppen har teoretiske oplæg, samt praktiske øvelser hvor det gælder om at kunne koble relativ kompliceret narrative begreber med praksis. Teori og praksis er fordelt ligeligt på de i alt 30 timer, som er inkl. + 1 dags træning i grupper, hvor man skifter til at træne supervisorfunktionen.

Kurset vil kunne blive godkendt for den enkelte psykolog, hvis det passer til din øvrige ansøgning som supervisor, men da et kursus skal indeholde hele 30 timer for at blive forhåndsgodkendt kræver det her i stedet, at du selv søger for at få timerne selvstændigt godkendt.

Indhold

  • Hvad vil det sige, at sætte en narrativ kontekst for sit supervisions arbejde?
  • Hvordan anvende et whiteboard som styrer og “refleksions makker” i supervisionen?
  • Korte teoretiske oplæg ift det narrative projekt omkring fortællinger og 1. & 3. personperspektivet
  • Hvordan anvende teamarbejdet i en gruppesupervision?

Målgruppe

Målgruppen for workshoppen er supervisorer, – professionelle som skal i gang med supervisions området.  Det er ikke et krav, at man grundigt kendskab til det narrative felt, men det vil være en god forudsætning for deltagelsen, at man forinden har læst M. Whites bog: Kort over narrative landskaber” med fokus på kap. 1 + 2 + 4 om bevidning. Der vil blive henvist til narrative begreber  og det kræver at man har hørt og læst om begreberne forinden.

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris:5.900,00 kr. + moms (inklusiv forplejning)
Dato:30. & 31. Marts + 4. & 5. Maj 2022 + 1 dag
Tidspunkt:Torsdag kl. 9.00-16.00, fredag kl 9.00-15.00
Hvor:Trianglen - København
Underviser:Anne Saxtorph
Antal deltagere:Minimum 8 deltagere / max 20
Tilmeldingsfrist:16. marts 2022