Forsiden > Uddannelse > Narrativ samtalepraksis – tværfagligt basisår 2019

Narrativ samtalepraksis – tværfagligt basisår 2019

16 hele dages undervisning Start 10 Sept 2019

narrativ samtalepraksis, En 1. årig tværfaglig efteruddannelse

Den tværfaglige efteruddannelse hos NARRATIVE PERSPEKTIVER er en 1-årig efteruddannelse. Efteruddannelsen er i overensstemmelse med det tværfaglige, ministerielle udvalgs vejledende retningslinjer for uddannelser i psykoterapi. Certifikatet bliver på titlen: Narrativ Samtaleterapeut, som sammenhængende gælder alle 3 år.

Dette er basisåret, som udgør 1. år ud af den 3-årig uddannelse. Samtidig er basisåret et selvstændigt uddannelsesår, da det ikke er påkrævet at fortsætte på 2. og 3. året.

Uddannelsens fokus:

Den professionelle praktiker stilles ofte overfor mange forskellige akutte, korte- og længerevarende problemstillinger. Disse opstår enten mellem mennesker eller i forbindelse med alvorlige hændelser. Den professionelle praktiker møder mennesker med forskellige leveformer og får ”strukket” sine egne idéer og værdier om, hvad der er muligt at vokse op med. Et stykke værdiarbejde, der i arbejdslivet kræver, at medarbejderen kender sit eget ståsted, personlig og professionel stilart, men et samtidigt kendskab til andre kulturer, voksnes og børns liv.

Til et bredspektret og spraglet sundhedsfagligt felt fordres, at den enkelte medarbejder har både mangeartede færdigheder og klare, anerkendende kommunikative evner. Arbejdet er krævende, berigende og meget ofte fyldt med udfordringer af usædvanlig karakter. Mange skal kunne se sig selv lave undersøgelser af andre menneskers omsorgskompetencer, handleplaner for anbringelser, handleplaner til skole- og erhvervsområdet, syge-dagpengeområde, samt at kunne se sig selv være i stand til at iværksætte samarbejdsmøder. Møder der har mange menneskers meninger samlet i en farverig buket på én gang, og noget som ikke altid er let at styre. Ikke mindst møder med familier, hvor én eller flere føler sig stærkt belastet og ”ude af sig selv”.

Den professionelle skal via sin faglige praksis og pædagogiske sans være imødekommende, støtte op, opvarme relationer og hjælpe med at tilføre håb og støtte igennem de mulige udviklingsprocesser som det konkrete arbejde kræver med de mennesker, der opsøger dem, eller som de selv skal opsøge via deres funktion. Med alt det i sin faglige funktion og/eller kasket vil vi gerne tilføje fagligheden nedenstående:

Efteruddannelsen retter sig imod at:

 • Deltageren indføres i de post-strukturalistiske og narrative teorier og grundbegreber
 • Deltageren indføres i de grundlæggende kundskaber i forhold til at have samtaler ud fra et narrativt ståsted (individuelle, forældre- og familiesamtaler)
 • Deltageren formår at omsætte de grundlæggende teorier til konkret praksis i det daglige arbejdsområde
 • Deltageren får kendskab til at afholde teamarbejde ift. bevidningsteori og -praksis
 • Deltageren opnår færdigheder i relation til mødeafholdelse samt internt/eksternt samarbejde
 • Deltageren får basalt kendskab til mentaliseringsbaseret teori og praksis (processuelt perspektiv)

Målgruppe for basisuddannelsen:

Basisåret er tilrettelagt for faggrupper som: pædagoger, lærere, AKT-lærere, socialrådgivere (på rådgivninger, socialcentre m.m.), sygeplejersker, sundhedsplejersker og alle andre med en mellemlang grunduddannelse indenfor de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige arbejdsområder.

Efteruddannelsens teoretiske udgangspunkt:

Basisåret vil introducere de væsentlige og grundlægende begreber og teorier der er knyttet til post-strukturalistisk og narrativ tænkning.

 • at kunne lytte alternativt og kreativt
 • at kunne lytte til vanskeligheder med den ’andens’ perspektiv for øje
 • at kunne anvende positionskort 1 og 2
 • at kunne udfolde foretrukkent liv og fortællinger
 • at kunne producere og anvende spørgsmål til at afsøge handlepotentiale og udvikling

Uddannelsen vil forløbe over 1 år:

Der er på basisåret tale om 16 mødedage i alt på et 1 år, svarende til 128 lektioner.  På 2-3 året er der tale om 18 hele mødegange pr år, svarende til 144 lektioner.

Læsegrupper:

Ud over undervisningen mødes deltagerne i fastlagte læsegrupper imellem hver undervisningsgang. Læsegrupperne sammensættes ved opstarten på 2 dagen af uddannelsesforløbet. Læsegrupperne fastsætter selv mødedatoer og sted for hele året, så kalenderen er til at få overblik over.

opgave & skriftlige essays undervejs i uddannelsen:

Skriftlige refleksioner: Deltagerne vil skulle udforme skriftlige essays/refleksioner på 1/2 – 1 side efter endt læsning af litteratur. Formål er at skrive om sine tanker om det læste litteratur ift egen daglige arbejdspraksis.

Opgave: Ved uddannelsesårets afslutning afleveres en skriftlig opgave på max.10 A4 sider, som bedømmes af underviserne. Der gives skriftlig tilbagemelding. Det er et krav, at opgaven godkendes inden eventuel fortsættelse på 2. og 3. året.

Adgangskriterier:

Basisåret regnes som en kompetenceudviklende uddannelse, som støtter den allerede erhvervede grunduddannelse, som alle deltagere skal være i besiddelse af ved tilmeldingens tidspunkt.

 • Være i besiddelse af en grunduddannelse som f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler, sundhedsplejerske eller have anden tilsvarende faglig baggrund.
 • Have haft, eller være i relevant erhvervsarbejde som kvalificerer deltagerens faglige udviklingsmuligheder
 • Dispensation fra adgangskriterier sker ved specifik henvendelse og vurdering fra Narrative Perspektivers side. Det vil gælde ift tidligere uddannelse; kurser og erhvervserfaring.

optagelse sker gennem din tilmelding – under forudsætning af at du lever op til ovenstående adgangskriterier:

Endeligt program får du ca. 1 måned før opstart.

LITTERATUR:

Du vil modtage litteraturliste før opstart. Du skal læse omkring 2-3 tekster til hver mødegang. Alle tekster er nøje udvalgt og er alle oversat til dansk. Du skal påregne litteraturkøb for omkring 2.000-3.000 kr pr. år. (en del kan lånes på bibliotekerne). Læs fx: Michael White: https://www.saxo.com/dk/kort-over-narrative-landskaber_michael-white_haeftet_9788741251479?gclid=EAIaIQobChMIocHJ8sK72wIVjrDtCh3pOA3hEAQYASABEgKrZPD_BwE

BEVIS:

Basisåret kan tages som et selvstændigt forløb. Hvorimod 2-3 året er tænkt som et uddannelsesforløb på 2 år, hvor du økonomisk kun er forpligtet et år af gangen. Efteruddannelsesbevis kræver:

Bevis for gennemført basisår i Narrativ Samtalepraksis, gælder følgende krav:

 • Undervisningsdeltagelse min. fulde 15 dage ud af 18 undervisningsdage.
 • Deltaget i dine læsegruppe aftaler (5 ud af 8)
 • Afleveret skriftlige essays (3 ud af 5)
 • Afleveret og fået godkendt skriftlig opgave.

uddannelsen’s titler:

Narrativ basisår: Narrativ Samtalepraktiker

Narrativ tværfaglig 2-3 år: Narrativ Samtaleterapeut.

Fortsættelse på 2.- 3. året:

Efter at have gennemført basisåret og fået godkendt en skriftlig opgave, er det muligt at fortsætte på 2.-3. året: Narrativ tværfaglig samtaleterapi.

Anne der er den ene underviser, har tillige været med til at udvikle den narrative psykoterapeutiske uddannelse – som i dag kaldes 4.-5. året. / Her vil du ofte kunne kalde dig Narrativ Psykoterapeut.

 

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris: 25.000 kr + moms (inklusiv forplejning)
Tidspunkt: kl 9.00-16.00
Hvor: Trianglen - København
Underviser: Anne Saxtorph, gæsteunderviser
Antal deltagere: minimum 8 deltagere / max 20
Rabat: 10 % rabat gives alle medarbejdere, hvis man er fra samme arbejdsplads
Tilmeldingsfrist: 31. august 2019