Forsiden > Supervision > Supervisions forløb mhp. autorisation 2021 hold 14

Supervisions forløb mhp. autorisation 2021 hold 14

10-13 hele dage Opstart 15 Marts 2021

Gruppesupervision for psykologer (med henblik på godkendelse/autorisation).

Det er en supervisionsforløb i gruppe for dig, der ønsker at træne og modtage supervision på et narrativt grundlag. Du behøver på ingen måde have kendskab til det narrative perspektiv, blot du er interesseret i det perspektiv skifte vi foretager i supervisions øjemed. Vi tilstræber tillid og vilje til at støtte op om nye fagidentiteter i jobs, der er krævende og hvorfra der ofte bliver talt om specialistviden og kompetencer.I gruppen vil vi værdsætte at være i tvivl, som en vigtig kompetence, og fortælle om forløb der løb af sporet, om episoder der ikke gik som forventet. I det hele taget give os god tid og rum til at lære af “svære og skæve forløb” og arbejdskontekster, som kræver stort overblik og kendskab til koordinering af mange professionelle. Vi vil naturligvis gøre brug af bevidning og sammen at skabe et krydsfelt for ideer og erfaringer for at opnå større faglig klarhed over eget repertoire og tillige udvikle konkrete anvendelige færdigheder, som fx kvalificeret narrativ lytning og spørgsmålsproduktion.I gruppen vil indgå træningsøvelser, som det forventes, at du deltager i.

Supervisionen vil gå omkring de mest grundlæggende terapeutiske samtale begreber og “tips og tricks”Bevidning vil være en del af supervisions praksissen og du vil lære om resonans og synliggørelse af færdigheder.

Du kan med fordel tilmelde dig nu – til Narrativ supervision med i alt max. 5-8 personer.

10-13 dage (80 timer) hvis gruppen er mellem 6-8 deltagere, 10 dage (60 timer) hvis gruppen er 5 deltagere.

Forløbet giver i alt 60 timer (omregnet til 40 eksterne supervisionstimer).

Gruppen kører med supervision ca. hver 3-4 uge af 10 dage i alt = 84,5 timer. Disse konverteres til 40 timer (i gruppe med max 8 personer/ tæller timerne som halvdelen), hvor kravet om 40 timer til autorisations godkendelse med samme psykolog opfyldes (vi har 42,25 t). Læs mere side 9 i psykolognævnets retningslinjer for praksisvejledning.

Beregning foretages på følgende måde af psykolognævnet:

Grupper på 2 personer – det fulde antal timer

Grupper på 3-5 personer – 2/3 af det fulde timeantal

Grupper på 6-12 personer. – 1/2 af det fulde timeantal

Gruppesammensætning:

Vi har i grupperne oftest besøg af PPR psykologer, erfarne selvstændige organisationspsykologer, samt psykologer fra kommuner og områder som fx Kræftens bekæmpelse, psykiatrien, familierådgivninger mm. Gældende for grupperne er altid glæde ved at mødes på tværs af arbejdsfelter, og en stor nysgerrighed på hinandens faglige områder. Ring hvis du har brug for mere information før du tilmelder dig.

Savner du hjælp til at samle dine timer logisk for både supervision til autorisation og specialist uddannelse, så har mulighed for at benytte dig af denne hjemmeside, som en klog ung psykolog har fabrikeret: www.psykologistik.dk

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris:25.000, kr exkl. moms
Dato:15/3, 14/4, 3/5, 19/5, 8/6, 24/6, 24/8, 16/9, 7/10, 26/10 (3 dage kan tilføjes).
Tidspunkt:kl. 9.00-16.00
Hvor:Trianglen - København
Underviser:Anne Saxtorph
Antal deltagere:5-12 deltagere
Tilmeldingsfrist:18. februar 2021