Forsiden > Workshops > Narrativ traumebehandling – ikke alle kan bare tale!

Narrativ traumebehandling – ikke alle kan bare tale!

2 dages workshop 9. & 10. December 2021

Når flashbacks, Hjertebanken og akutte kriser kræver specifikke tiltag

Narrativ traumebehandling. “Alle kan ikke bare tale om traumer”, – det ville være uværdigt og blasfemisk at begive sig ud i! Der skal specifikke greb og nænsomme konkrete skridt til for at vi kan tale om “god og tilstrækkelig erfaringsrelateret etik og en arbejdsform, som bærer mulige forandringer med sig i så svært et felt, som det er at arbejde med virkelig belastende traumer hos mennesker som lider under det.

Introduktion af narrative “traumekort”, hvor arbejdet m. kroppens forskellige sansninger inddrages, – de som kan give flashbacks af /billeder/lyde/lugte m.m. Fokus er på konkret terapiarbejde/erfaringer i krisearbejdet indenfor vold, trusler og alvorlige traumer, samt de almindeligt kendte reaktioner/responser, som akut angst og panik. Underviseren arbejder med kvinder fra krisecentre, og med mennesker som har været udsat for vold og overgreb i barndommen og ser og taler med mange forskellige mennesker med alvorlige erfaringer med livstruende ulykker og traumatiserende hændelser.

 

Det væsentligste fokus på Kurset vil være på følgende:

  • En introduktion til et udviklet ’traumekort’, som er udarbejdet ud fra samtaler med mennesker, der har været udsat for en alvorlig hændelse, overgreb, vold eller som på anden måde er rystet over noget der er hændt i deres liv og har svært ved at leve med hændelsen uden den hele tiden viser sine konsekvenser.
  • Dagene vil også dreje sig om, hvordan vi kan tale med mennesker, som undervejs i samtalen oplever slem angst og hjertebanken og har mareridt og flashbacks af forskellig art.
  • Udforskning af, hvad hvad ’traumer’ giver af reaktioner og responser, og hvordan vi kan gå vejen igennem kroppens responser, øjenkontakt, åndedræt, temporale kontekster, værdier, samt sikre forbindelsen til historiseringen af hændelsen, som inkluderer emotionelle angstfyldte forhold.

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris:2900 kr + moms (inklusiv forplejning)
Dato:9. & 10. December 2021
Tidspunkt:kl 9.00-16.00, fredag 9.00-15.00
Hvor:Trianglen - København
Underviser:Anne Saxtorph
Antal deltagere:minimum 8 deltagere / max 20
Tilmeldingsfrist: 9. november 2021