Forsiden > Workshops > Narrativ traumebehandling – ikke alle kan bare tale!

Narrativ traumebehandling – ikke alle kan bare tale!

2 dages workshop 30 & 31 Okt. 2019

Når flashback & akutte kriser kræver specifikke tiltag

Narrativ traumebehandling. “Alle kan ikke bare tale om traumer”, – det ville være uværdigt og blasfemisk at begive sig ud i! Der skal specifikke greb og nænsomme konkrete skridt til for at vi kan tale om “god og tilstrækkelig erfaringsrelateret etik og en arbejdsform, som bærer mulige forandringer med sig i så svært et felt, som det er at arbejde med virkelig belastende traumer hos mennesker som lider under det.

Introduktion af narrative “traumekort”, hvor arbejdet m. kroppens fastfrysninger af forskellige sansninger inddrages, – de som kan give flashbacks af /billeder/lyde/lugte m.m. Fokus er på konkret terapiarbejde/erfaringer i krisearbejdet indenfor vold, trusler og alvorlige traumer, samt de almindeligt kendte reaktioner/responser, som akut angst og panik. Underviserne arbejder begge indenfor større forsikringsselskaber og ser mange mennesker i deres praksis, som kommer ud for mange forskellige slags alvorligt livstruende ulykker og traumatiske hændelser.

Workshoppen vil blive godkendt under psykologisk fagnævn/specialist godkendelse. De specifikke område fagpunkter vil fremgå snarest.

Det væsentligste fokus på workshoppen vil være på følgende:

  • En introduktion til et nyudviklet ’traumekort’, som er udarbejdet ud fra samtaler med mennesker, der har været udsat for en alvorlig hændelse for nylig, eller som på anden måde er chokeret over noget der er hændt i deres liv.
  • Dagen vil også dreje sig om, hvordan vi kan tale med mennesker, som undervejs i samtalen oplever slem angst, og har flashbacks af forskellig art.
  • Udforskning af, hvad hvad ’traumer’ giver af reaktioner og responser, og hvordan vi kan gå vejen igennem kroppen, , øjenkontakten, åndedrættet, temporale kontekster, værdier, samt forbindelsen til historiseringen af hændelsen, som inkluderer emotionelle angstfyldte forhold.

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris: 3900 kr + moms (inklusiv forplejning)
Dato: 30 & 31 Okt. 2019
Tidspunkt: kl 9.00-16.00
Hvor: Trianglen - København
Underviser: Anne Saxtorph
Antal deltagere: minimum 8 deltagere / max 24
Tilmeldingsfrist: 31. august 2019