Forsiden > Psykologer > Celina Gullits

Celina Gullits

Celina Gullits er autoriseret cand.psych. Uddannet fra Københavns Universitet og har afsluttet 2-årig efteruddannelse i narrativ psykoterapi fra Dispuk i 2015. Sideløbende har hun uddannet sig inden for kropsterapeutisk yoga.

Celina har terapeutisk erfaring med mennesker i alle aldre, familier- og parsamtaler (bl.a. med fokus på køn, seksualitet). Størst erfaring har hun fra arbejdet med udsatte og kriseramte samt med børn og unge. Herunder har hun lavet gruppeterapi med unge, samt med børn der oplever angst, stressreaktioner eller særlig sensitivitet, hvor hun arbejder tæt med familien ift at bringe mere forståelse og nye perspektiver frem. Celina arbejder korttidsterapeutisk med gymnasieelever der mistrives, og har endvidere arbejdet identitetsstyrkende med udsatte unge, der har oplevet svigt, er anbragt på døgninstitution, er i efterværnsforløb, på STU eller tilknyttet jobcentre med flere vanskeligheder ud over ledighed, bl.a. misbrug eller psykiatriske diagnoser. Senest er hun blevet projektansvarlig psykolog hos Reden København ifm etablering af en terapeutisk indsats, hvor der tilbydes individuel samt ugentlig gruppeterapi til kvinder i aktivt stofmisbrug og i prostitution.

Derudover er Celina krisepsykolog og kan tilkaldes ved akutte kriser. Igennem årene har hun således arbejdet med kvinder på krisecentre, mennesker udsat for overgreb og vold, arbejdsulykker, traumereaktioner og invaliderende sygdomme.

Organisationserfaring har Celina gennem sit arbejde som behandlingsansvarlig psykolog på Hvidovre Ungecenter, hvor hun var en del af den ledende styregruppe.

Derudover har hun superviseret ledere og medarbejdere bl.a. i psykologfaglige virksomheder, på behandlingsinstitutioner samt i jobcentre. Celina har erfaring med både individuel supervision og supervision i grupper, bl.a. af psykologer på vej mod autorisation.

Undervisning har Celina arbejdet med siden sit praktikforløb på DIspuk, hvor hun underviste i narrativ tilgang på DPU. Siden har hun undervist ledere, pædagogisk personale og socialrådgivere mhp at styrke faglighed og samarbejde samt borgere i jobcenterregi og højskoleelever mod større agenthed i eget liv.

Celina har været selvstændig siden 2010, hvor hun havde samtaler med mennesker henvist via sygesikringen. I 2016 er hun efter nogle år som ansat, nu blevet fuldtids privatpraktiserende og en del af Narrative Perspektiver.

Kontakt: [email protected] /tlf 42576020