Forsiden > Psykologer > Nini Flyvholm

Nini Flyvholm

Nini Flyvholm er autoriseret psykolog (Cand. Psych), uddannet fra Københavns universitet med en 2-årig efteruddannelse i narrativ psykoterapi fra Dispuk samt en 1-årig uddannelse i mentalisering i arbejdet med udsatte familier hos Eia Asen.

Nini har terapeutisk erfaring med mennesker i alle aldre og med vidt forskellige problemstillinger. Hun har arbejdet med individuel terapi, med par, familier og større netværk. Særlig stor erfaring har hun i arbejdet med udsatte børn og unge. Herunder har hun arbejdet med problemstillinger knyttet til ungdomslivet for gymnasieelever og elever på produktions- og erhvervsskoler, med anbragte unge som har været udsat for svigt og traumer, med udsatte børn og unge i specialundervisningsregi.

Nini har gennem tiden superviseret psykologer på vej mod autorisation, lærere, pædagoger samt teknisk og administrativt personale på opholdssteder.

Nini er pt. også ansat i projekt Dit Rum, som er et satspuljeprojekt for børn og unge som er vokset op med misbrug tæt på. Her er hun bla. Engageret i individuelle terapeutiske forløb, Familie- og netværkssamtaler, ungegrupper og ekspertpanelet som består af unge, som bidrager med viden om pårørendeperspektivet samt rådgivning til forældre, børn, pædagogisk personale samt misbrugsbehandlere mf. (se www.ditrum.nu)

Nini@narrativeperspektiver.dk

Ring på: 25146242