Forsiden > Psykologer > Nini Flyvholm

Nini Flyvholm

Nini Flyvholm er autoriseret psykolog (Cand. Psych) uddannet fra Københavns universitet med efteruddannelse i narrativ psykoterapi fra Dispuk samt mentalisering i arbejdet med børn, unge og familier fra Anna Freud Centeret i London.

Nini har terapeutisk erfaring med mennesker i alle aldre og med meget forskellige problemstillinger, og tilbyder samtaler i forbindelse med:

  • Angst, depression, stress- og belastningsreaktioner
  • Krise- eller akutsamtaler i forbindelse med sygdom, overfald eller andre voldsomme hændelser
  • Følger af traumer eller svære opvækstvilkår
  • Udfordringer i parforhold, familieforhold eller venskaber

Nini har desuden stor erfaring i arbejdet med pårørende og de udfordringer som er forbundet med at leve tæt på eller være vokset op med misbrug eller psykisk sygdom. Hun har i samme forbindelse arbejdet med rådgivning af forældre/familier til børn og unge i mistrivsel.

Hun i en lang årrække har arbejdet for og med vilkårene for udsatte børn og unge i forskellige projekter og ansættelser. Her har hun både arbejdet med undervisning, rådgivning, supervision og terapi i grupper og individuelt og med problemstillinger knyttet til ungdomslivet for gymnasieelever, elever på produktions- og erhvervsskoler, anbragte unge som har været udsat for svigt og traumer, samt børn og unge i specialundervisningsregi.

Nini tilbyder også supervision og har gennem tiden superviseret psykologer på vej mod autorisation, lærere, pædagogisk-teknisk- og administrativt personale samt plejefamilier

[email protected]

Ring på: 25146242