Forsiden > Psykologer > Stella Karina Mezzolla Pedersen

Stella Karina Mezzolla Pedersen

Stella Karina Mezzolla Pedersen er Cand. Psych., uddannet i 2003 fra Københavns Universitet. Hun er autoriseret i 2006 og er uddannet fra DISPUK i 2007 i systemisk og narrativ terapi og konsultation. Hun er godkendt specialist i klinisk børnepsykologi i 2018.

Stella har 20 års erfaring som psykolog, både på familieområdet og som PPR psykolog med den pædagogiske psykologi, hvor hun har arbejdet med børns trivsel og læring gennem sparring, supervision, netværksmøder, deltagelse i pædagogisk praksis og samtaler med børn og voksne.

Stella har arbejdet med at skabe udviklingsforløb for børn og unge gennem de voksne omkring dem. Og med supervision af andre faggrupper, primært lærere og pædagoger, både på det almene område og i de specialiserede tilbud for børn med behov udover det, der kan varetages indenfor folkeskolens almindelige rammer. Dvs. specialtilbud og behandlingstilbud. Stella superviserer også psykologer på vej mod autorisation.

Stella arbejder fortsat i PPR 3 dage om ugen og har mangeårig erfaring med at arbejde i spændingsfeltet mellem psykiatri og pædagogisk hverdagspraksis og navigation i forståelser af diagnoser og deres effekt i dagligdagen for børn og deres voksne. Hun interesserer sig også for balancen i børn og unges brug af sociale medier og computerspil.

Hun kan hjælpe forældre omkring bekymringer for deres børn og være med til at afklare hvordan I kan gribe et problem an. Hun kan også rådgive ift. hvordan I evt kommer videre med problemer omkring Jeres barns skoleliv.

Hun har erfaring med individuelle samtaler, unge- par-, børne- og familiesamtaler/terapi og rådgivning samt afholdelse af workshops. Hun er certificeret i ”Få Styr på Angsten”, et forebyggende og manualbaseret forældrevejledningsprogram for børn med symptomer på angst.

Stellas dybe ønske er at skabe håb for mennesker og bistå dem i at generobre troen på deres livs muligheder og potentiale.

Telefon: 93 92 99 42

Mail: [email protected]

Publikationer:

https://www.folkeskolen.dk/549165/de-professionelles-egen-praksis-laering-paa-dagsordenen

https://www.kiibee.dk/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift-2018/ppt-nr-4-2018-hvornaar-bliver-boerns-skaermbrug-skadelig-et-litteraturstudie-af-stella-karina-mezzolla-pedersen/