Forsiden > Psykologer > Stella Roberts

Stella Roberts

Stella er autoriseret Cand. Psych. uddannet fra Københavns Universitet og har afsluttet 2-årig efteruddannelse i narrativ psykoterapi fra Dispuk i 2014. Stella har erfaring med en bred vifte af problemstillinger og mennesker i alle aldre og fra alle dele af samfundet. Fra sin tid som PPR- psykolog (i skole og daginstitutionsregi) samt i psykiatrien har Stella endvidere et godt kendskab til det system, man som barn, forældre eller patient eller pårørende mødes med.

Stella har mange års erfaring med terapi –både individuelt, med par, familier og gruppeterapi. Stella har fra sit arbejde med mennesker henvist via sygesikringen indgående kendskab til behandling af selvværdsproblematik, stressreaktioner, depression og angst.

Fra sine år i psykiatrien har Stella særligt kendskab til spiseforstyrrelser (inkl. overspisningsproblematik og overvægt), foruden selvskade, afhængighedsproblematikker og personlighedsforstyrrelse. Her har Stella navnligt haft samtaler med unge kvinder og mænd, hvorfor hun har oparbejdet et indgående kendskab til de udfordringer, som samfundet stiller nutidens unge.

Stella har fra såvel sygesikringsregi samt fra psykiatrien erfaring med at tale med mennesker, som har været udsat for traumer som fx vold, voldtægt, incest og seksuelle overgreb i barndommen.

Stella har fra TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er børn af Alkoholmisbrugere) særlig erfaring med at samtale med unge, der er opvokset i et hjem med alkoholmisbrug eller stofafhængighed.

Fra sygesikringsregi samt i psykiatrien har Stella haft samtaler med pårørende til mennesker med fysisk eller psykisk sygdom samt pårørende i sorg efter et dødsfald. Stella har således erfaring med den vanskelige position, man ofte stilles i som pårørende, hvor det kan være svært at finde ud af hvilken rolle, man skal spille ifht sit familiemedlem samt hvordan man skal håndtere sine egne følelser.

Fra Center for parterapi samt I Psykologteamet har Stella desuden en del erfaring med de problemer, der kan opstå i relationer samt erfaring som parterapeut.

Supervisionserfaring har Stella fra PPR, Sind Ungdom og psykiatrien, hvor Stella har erfaring med supervision af såvel tværfagligt personale, frivillige samt psykologer på vej mod autorisation.

Stella har desuden erfaring med undervisning af tværfagligt personale (herunder ledere, pædagoger, socialrådgivere, læger) mhp. styrkelsen af faglighed og samarbejde ud fra et narrativt blik på psykiatrisk behandling.

Stella tilbyder samtaler på engelsk, da hun (foruden dansk) har engelsk som sit andet modersmål.

Stella har mange års praksiserfaring samt specialistuddannelse indenfor narrativ og systemisk terapi, men har også indgående kendskab til DAT (dialektisk adfærdsterapi). Foruden dette har Stella også erfaring med løsningsfokuseret korttidsterapi.

Kontakt: [email protected] / tlf 31377715