Forsiden > Undervisere > Anne Saxtorph

Anne Saxtorph

Anne Saxtorph er Cand. psych. uddannet i 1995 på Københavns Universitet Amager. Godkendt supervisor og specialist i psykoterapi for børn og voksne, og arbejds -og organisationspsykologi af psykologisk fagnævn. Supervisor-godkendt at dansk psykiatrisk selskab. Har overenskomst med sygesikringen. Samarbejde med forsikringsselskaberne SOS og Falck.

Egne videreuddannelser: 1 årig International Narrativ uddannelse fra Adelaide, Autralien 2006-2007. Træning hos Art Fisher i Novo Scotia, Canada i 2009. 1 årig Mentaliseringsbaseret uddannelse hos Eia Asen og Peter Fonegy. London, færdiggjort i foråret 2015. – en uddannelse som på nogle områder minder om den tidligere uddannelse fra The Marlborough Family Centre i London.

Undervisningserfaringen er mangeårig og kommer blandt andet fra ansættelsen som konsulent og underviser i 10 år på DISPUK. Her har Anne varetaget funktionen som uddannelseskoordinator for den tværfaglige uddannelse, underviser på 1-3 året på den tværfaglige uddannelse, underviser og udvikler af 4-5 årets uddannelse i Narrativ psykoterapi. Underviser på den 2 årige psykolog uddannelse for psykiatere/læger og psykologer, samt organisatoriske og konsultative opgaver for arbejdspladser.

Anne har etableret virksomheden NARRATIVE PERSPEKTIVER i København i 2010.  Her køres tværfaglige hold undervisning og kortere -og længerevarende uddannelser ude på forskellige institutioner. Fx pædagogiske specialskoler, PPR, familiecentre, Gymnasier og Kvindehjem. Her er undervisningen naturligvis tilpasset den konkrete praksis og dagligdag med de brugere, som stederne arbejder med.

Organisationserfaringen har Anne igennem at have konsulteret og undervist i ledelse i kommuner og via sin tidligere erfaring fra DISPUK. Her underviste hun på konsulent uddannelsen og tilbragte tid sammen med grupper af ledere i kommuner. Anne tager ud i organisationer, yder organisatorisk bistand, når organisationens liv bliver for presset, stemningen for usund og organisationer har brug for hjælp ude fra til at skabe et bedre arbejdsklima. Eller trænger til faglig sparring for at komme videre med en større organisationsændring, eller fordi forandringer har glæde af konsultativ bistand for at få en form flest muligt kan trives med.

Anne har terapeutisk erfaring med unge, familier -og par samtaler, men i særdeleshed erfaring med børne samtaler fra sit arbejde i en kommune. Derudover har Anne erfaring med gruppeterapi fra egen praksis og fra arbejdet på rådgivningscenter for unge med hash og alkoholforbrug. Anne har arbejdet indenfor psykiatrien, specifikt med seksuelle overgreb, angst, depression og problemer med krop og mad på det psykiatriske hospital KAS Gentofte, Stolpegården. Arbejdet med mennesker der udsætter partner og børn for psykisk og fysisk vold. Gruppeterapi for mænd, der har udøvet vold, haft parsamtaler i familier, hvor man ønskede at blive sammen uden vold, forældre samtaler, samt kørt børnegrupper med børn som har oplevet psykisk og fysisk vold i deres familie.

Supervision af terapeutisk og pædagogisk arbejde er noget Anne har foretaget siden 2002. Erfaringen med narrativ supervision er erhvervet igennem forskellige supervisions forløb ude på arbejdspladser som specialskoler, institutioner for børn med handicaps, PPR psykologer, familiebehandlere i kommuner, Kvindehjem, misbrugsområdet, socialforvaltninger og meget mere.

Workshops
Laver fortløbende en række 2-dags workshops: Den narrative bevidning, narrativ gruppeterapi, brugen af tavle i samtaler og supervision, narrativ parterapi, og narrativ familieterapi. Alle workshops som har haft Anne’s fokus over en årerække. (se tillige under artikler). Har haft workshops på den Internationale Narrative konference i Kristiansand, Norge 2007 og Brighton, England 2009. Workshops i foreningen STOK (systemisk og narrativ forening), i 2005, 2009, 2011. Nordisk familie kongres i Gotland, Sverige 2011.

Publikationer
Saxtorph, Anne., Romer, Anne. (2009). Syv fortællinger om narrativ praksis. I Sofie Møller Sparre og Katrine Dall Jørgensen (red.). Virum: Dansk Psykologisk Forlag.Saxtorph, Anne: (2010) 

Saxtorph, A. (2011) Bevidning i anvendelse. Hvordan praktisere og styre et bevidnende team? Udgivet i Fokus på familien nr 3.

Romer, A. & Saxtorph. A. Visuel tavlepraksis i Fokus på familien nr 4. 2014.