Forsiden > Undervisere > Katrine Spiegelhauer

Katrine Spiegelhauer

Katrine Spiegelhauer har undervisningserfaring i de systemiske og narrative metoder fra sin undervisning på skoler, daginstitutioner og dagplejer i kommunalt regi, i forebyggelse af efterfødselsreaktioner til jordemødre og andre, der arbejder med fødsler, samt i tilknytningsteorierne og små børns følelsesmæssige udvikling, observation af samspil med spædbørn, familiebehandling og meget mere til faggrupper i såvel kommunalt som regionalt og privat regi.

Katrine benytter sin mange års terapeutisk erfaring med par og familier og mennesker i vanskeligheder i sin undervisning og har således gå forbindelse til daglig praksiseksempler. Hun har særligt beskæftiget sig med tiden omkring familiedannelsen, og hun har indgående erfaring med at tale med par i fertilitetsbehandling, par der har mistet et barn, gravide samt familier med små børn og forældre med efterfødselsreaktioner og/eller fødselstraumer.

Katrine har tilllige gennem årene ydet supervision til professionelle på børneområdet, pædagogisk personale, familiebehandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, familieplejekonsulenter, plejefamilier, jordemødre mm. ligesom hun har været projektleder for et familiehus i kommunalt regi. I supervisionen fokuserer hun på at belyse dilemmaer, afdække perspektiver og styrke faglighed og indsigt.

Hos Katrine vil du møde vedkommende interesse, nysgerrighed for din læringsproces og meget praksisnær undervisning.