Forsiden > Workshops

Workshops

Alle workshops omhandler praksisser
I Narrative Perspektiver er workshops praksisorienteret og meget gerne praksis-anvisende i detaljen. Efter ideen: “Shop some work”. Det vil sige, at workshoppen indeholder teoretiske ideer omsat til en nærværende og relevant klinisk praksis, fx med dvd fremvisninger fra terapier, professionelle møder, live-supervision eller lignende relevante og lærerige terapier – og pædagogik praksisser. Der vil indgå rollespil, øvelser, og interviews, som giver deltageren en god fornemmelse af den fremstillede praksis.

Det er workshops med Danske undervisere og udenlandske undervisere. Fælles for dem alle er deres inspiration fra den poststrukturalistiske og narrative synsvinkel.