Organisationsudvikling
Forside > Organisationsudvikling

Konsultation

Ønsker du ideer til udvikling

-af din organisation kan det være godt at tænke i organisations trivsel og på de dialoger der foregår for tiden. Hvordan kan medarbejderne indbyrdes relationer forstås og hvordan er organisationens kulturelle sprog? Hvilke sandheder er i spil for tiden? Det kan også være vigtigt at overveje, hvordan medarbejdernes forhold er til lederen og omvendt og hvordan der ses på selve kerneopgaven. Opgaver forandrer sig og kan alle følge med? Det er et faktum, at alle helst skal se sig selv inkluderet og betydningsfulde i deres funktion. Ingen er interesseret i, at medarbejdere føler sig ekskluderet, eller at lederen er for langt væk eller omvendt alt for tæt på, hvis det ikke er nødvendigt. En sund organisation har fagligt stolte og glade medarbejdere med plads til udvikling og en leder som føler sig relevant i opgaven.

De gode spørgsmål er

hvad kan bidrage til at få en organisationen frisat fra en negativ historie og i stedet genstartet til udvikling og samarbejde omkring opgaven. Fundamentalt set kan man spørge sig selv: Ved alle hvad de skal lave nu-og-her og i fremtiden og hvordan har de fundet ud af det. Eller hvorfor ved de det ikke? Er der et fælles fagligt fundament at bygge videre på og ser alle et kompetenceløft jo længere tid de befinder sig i organisationen?

Er der for mange diskussioner

-i de mindre teams om gamle dage? Bliver lederen hele tiden bedt om svar på udførelsen af de fundamentale kerneopgaver? Har arbejdspladsen et fælles fagligt sprog og en klar metodisk tilgang? Eller hvis ikke, hvad er forklaringen på det? Løber medarbejderne ind i hinanden i hverdagen og begynder der let en sandhedskrig om det ”rigtige at gøre”, fremfor det som er gjort?

Ved du om møder i organisationen virker meningsfulde

– for flertallet, eller virker de for alt for mange i organisationen, som gentagelser af det samme møde og dermed ligegyldige? Er der aftalt en møde-facilitator og er beslutninger noget som opleves fulgt til dørs og altså udført til en konkret praksis? Eller starter de samme temaer forfra til hvert møde? Er der noget at gøre ved det? Og hvad? Siger alle noget til møderne, eller er mange tavse?

Ledelsescoaching

Du ønsker som leder ofte at kunne se din organisation lidt ovenfra. Sammen med en narrativ coach kan du holde din nysgerrighed ved lige og derved få et talerum og en større indsigt og skabe mål for forandringer, som gør en forskel for alle. Som leder bekymrer du dig for medarbejdernes trivsel og samarbejde. Det er godt for dig at se mere af dit arbejde som leder i sin fulde kontekst som en coach hjælper dig til, fremfor kun at se på mindre dele i fragmenter, som problemer jo ofte får en ensom leder til. Derfor kan en narrativ coach med stor fordel stille dig en række spørgsmål til historien om dilemmaet og ikke bare træde ind i den nære løsningslogik, som sjældent fører nye veje med sig.

Dilemmaer kommer og går og derfor er det vigtige rettere, at spørge sig selv, hvilke værdier der skal styre din ledelsesstil og hvorfor er nogle beslutninger svære for dig at træffe. Hvad kommer du op at slås med, eller hvem er det som du tror ikke vil stille sig tilfreds med de beslutning som du overvejer? Ledelseskompetencer udvikles ofte hen af vej i praksis, og ved at se på din egen relation til at være et menneske i ledelsesfunktion. Det kan være svært at være kreativ, når man ikke kan lette og komme op i helikopteren alene, men hvordan tror du egentlig din ledelse ser ud fra andre perspektiver end dit eget?

Organisationsprocesser

Der kan være mange gode grunde til at hidkalde en konsulent for at være med i en organisationsproces. Dels fordi det kan være for problematisk for lederen selv at forestå en sådan proces uden hjælp. Lederen er jo en del af sin egen organisation og kan derfor være meget opmærksom på vigtige synsvinkler og daglige organisationsfortællinger, mens andre synspunkter derimod syntes at forekommer lederen helt ude for hørevidde og synsfelt. Derfor er det godt med en person udefra, som lytter med, stiller organisationen vigtige undersøgende spørgsmål og ikke mindst forbereder en eller flere konsultative dage afhængigt at organisations drift og behov.

Som forberedelse kan det være en ide, at spørge sig selv om følgende:

  • Hvilke fortællinger er vanskelige for organisationen?
  • Hvilken effekt har de vanskelige fortællinger for alle, eller for nogle?
  • Hvordan fungerer det daglige sprogbrug i organisationen? Er det for let, for pænt, omsorgsfuldt? – fordækt, ironisk, kritisk, tvetydigt?
  • Hvilke talepositioner skaber sproget i organisationen for nogle, mens andre bliver tavse?
  • Hvilke beslutningsprocesser anvender lederen og/eller organisationen som form for procedurer og opgaver?
  • Hvordan fungerer møder og team samarbejde?
  • Hvad er ønsket og håbet for organisationen nu og på sigt?

Konflikthåndtering

Vi tilbyder konfliktmægling på arbejdspladsen for en eller flere medarbejdere. Vi gør en dyd ud af at afbryde cirklen af alliancer, usikkerhed, misinformation, eller de misforståelser som kan vokse ud af modsatrettede erfaringer med den samme begivenhed. En konflikt kan starte som en lille uheldig hændelse og ende med at være et hav af endeløse modstridende erfaringer, som ingen kan finde rundt i. Vi stiller spørgsmål til de vigtige relationer og til hvad der er sket for den enkelte, og på den måde kan vi lægge vægt på værdien om at ville et bedre sted hen uden at være enige om alt. Vi arbejder at få re-positioneret de enkelte parter igennem at spørge til intentioner og håb, og mulige ønsker for fremtiden.

Uddannelse på arbejdspladsen

 Det er muligt at få uddannelser, som du ser på hjemmesiden, ud til jer i stedet for at I skal komme til København. Vi har også i perioder uddannelser i Århus. Vi kan også skræddersy en uddannelse med et tema til jeres målgruppe på arbejdspladsen. Nogle organisationer ønsker fokus på terapeutiske narrative greb, andre på fx den systemiske spørgsmålsproduktion og kontekstfokus ift. mødeafholdelser, og andre igen med fokus på den mentaliseringsbaserede tilgang, og andre igen fx på den responsbaserede praksis som fx mange kvindecentre er inspireret af. Vi har altid et fokus på de relevante teoretiske og metodiske snitflader, som gir mening i jeres praksis uden at vi afviger fra det socialkonstruktionistiske kompas, som er vores vigtige bidrag ind i efteruddannelses-traditionen. Vores menneskesyn forbliver det samme. Vi er i Narrative Perspektiver optaget af mennesket i den tid, som vi lever i.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.