Narrative Perspektiver - Anne SaxtorphGrundet COVID-19 (Corona-virus) leverer vi kun online konsultationer over telefonen eller video-opkald de følgende 14 dage eller mere. Det er en god ide at vi alle følger regeringens retningslinjer, så vi kollektivt tager ansvar for Danmarks sundhed. Du skal derfor kontakte din psykolog i Narrative Perspektiver for nærmere information – gerne lidt før din konsultationstid, så du kan sættes ind i hvilken GPDR sikker applikation (web program) der skal installeres på din telefon eller computer. Vi bruger fx SIGNAL https://signal.org

Vi leverer også stadig supervision af professionelle, men også dette kan gøres helt eller delvist over web. Fx over we.care Kontakt supervisor for nærmere information, hvis du eller I har en dato i nær fremtid.

Holdundervisning er aflyst indtil 29. marts 2020. Så ser om de 14 dages besindighed har hjulpet vores alle sammens sundhed.

Narrative Perspektiver er en virksomhed drevet af psykologer der tilbyder organisationskonsultationer, kurser, undervisning på arbejdspladser og supervision af høj faglig kvalitet til andre professionelle, som ønsker et særligt engagement og som har interesse for det poststrukturalistiske og narrative perspektiv. Vi er til for de kunder, som selv bedriver medmenneskelighed og ligeværdig kritisk og politisk klar tænkning ift. andre mennesker i deres daglige arbejde, og som måske savner faglig sparring og inspiration af os, der holder os velorienteret.  Vi er psykologer der alle er flittige teoretiske drøvtyggere med en engageret praksis, som følger os som konsulenter, undervisere og supervisorer – uden at ville bekende os til at være hellige narrative praktikere, eller som nogle der har smidt Bateson‘s kontekstbegreb overbords. Vi er kendte for at være til “transparens” – dvs. gennemsigtighed overfor alle parter og på den måde forholder vi os til teori og tænkning som forhold, der skal være til at forstå for alle de mennesker vi arbejder med.

Narrative Perspektiver tilbyder også terapi til mennesker, der ønsker at generobre eget liv og som gerne vil komme videre og væk fra egne og andres negative beskrivelser, diagnoser og i stedet bevæge sig i retning mod noget bedre.

Til organisationer og institutioner tilbyder vi: Coaching og ledelsessparring og konsultationer i organisationen ud fra en grundlæggende narrativ og poststrukturalistisk organisatorisk synsvinkel. Vi forholder os til magtperspektiver, positioner, relationer og samarbejde i opgaven, hvor organisatoriske og politiske fortællinger har betydning for fx det psykosociale og faglige arbejde. Spørgsmål som: Hvad er ledelse fremført med værdighed, når meget af det daglige arbejde også må dreje sig om drift, økonomiske forståelser og praktiske/relationelle forhold? Hvordan bevarer lederen sit “drive” som organisationens fyrtårn, så fokus fortsat er på de metodiske visioner i det givne tilbud/skole/organisation/institution?