Forsiden > Terapi > Aftenrådgivningen – tirsdage aften

Aftenrådgivningen – tirsdage aften

Aftenrådgivningen tilbyder samtaleforløb for par og enkeltpersoner fra de er fyldt 15 år. Et forløb består af 6 samtaler med ca. 14 dages mellemrum (feriedage i ugerne mm. kan dog ændre på hyppigheden). Der kan genansøges om flere samtaler i samråd med terapeuten. Samtalerne foregår tirsdag aften, som udgangspunkt er i lige uger mellem hhv. kl. 18.00-19.00 og 19.30-20.30. De individuelle samtaler er af en times varighed og parsamtaler varer 1,5 time.

Der er et tilmeldingsgebyr på 1000 kr. for samtlige 6 samtaler. Det er således ikke en betaling for de enkelte samtaler, men for dem alle fra en start af, og det er uanset om man kan alle datoerne eller ikke.

Gebyret går alene til rådgivningens drift omkostninger. Alle rådgivere arbejder gratis og derfor bedes brugere af rådgivningen venligst være opmærksomme på at melde afbud i tide, og ved sygdom give besked så ingen venter forgæves. Det er godt at behandle alles tid med den respekt, som vi gensidigt forventer af hinanden.

Samtalerne varetages primært af uddannede psykologer, narrativt uddannede psykoterapeuter, og psykologistuderende, som er snarligt uddannede psykologer. Af etiske grunde optages alle samtaler på dvd, så de dygtige praktiserende aftenrådgivere kan lære noget af deres egen praksis igennem løbende supervision ved gennemgang af samtalerne med supervisor Aut.cand.psych. Anne Saxtorph. Optagelserne bliver naturligvis slettet ved slutningen af forløbet og du bedes underskrive en kontrakt herom, når første samtale indledes.

Undervejs i forløbet vil det være en psykolog/terapeut/studerende som fører samtalen og en anden psykolog/terapeut/studerende, der vil lave en opsummering og/eller et brev til personen som modtager forløbet. De som gør brug af samtalerne er meget tilfredse med denne respektfulde form og grundige dokumentationspraksis. Det sikrer stor faglig kvalitet.

Alle tilknyttet Aftenrådgivningen har tavshedspligt, med undtagelse af tilfælde af alvorlige overtrædelser af loven, herunder vold og misbrug af børn. Alle de almindeligt gældende regler er også gældende retningslinjer for disse terapeuter, hvilket vil sige at de er underlagt etisk nævn, som andre psykologer i psykologforeningen.

for nærmere information:

Skriv mail til: [email protected] 

Visitator Dorte Kristiansen vil besvare din mail og sætte dig på ventelisten, hvis forløbet kan stemme overens med dine behov for samtaler.

Husk at skrive dit navn, mailadresse og tlf.

-og du bliver kontaktet og kommer på ventelisten, som sjældent er særlig lang. Vi forsøger at kunne tilbyde samtaler indenfor de kommende 3 måneder. Du skal betale de 1000 kr på forhånd for samtlige samtaler. Betales på Mobilpay 26150115 /send en mail til [email protected] når du har indbetalt.

Vejleder af professionelle gruppes er supervisorer: autoriseret cand.psych. & specialist i klinisk psykologi Anne Saxtorph