Supervision

Hvad er Narrativ Supervision?

Narrativ supervision er et fagligt udviklende samarbejde mellem superviser og og arbejdspladsens medarbejdere. Det kan være alt fra samtale om sager, opgaver, konkret vejledning i brug af noter på tavlen, narrativ journalskrivning, samarbejde med andre professionelle og hvordan de kan inddrages i møder, til hvordan indlede og afslutte en samtale.

Vi arbejder som supervisorer på at skabe gensidig sparring indbyrdes, men også at tilbyde korterevarende teoretiske indput, hvis det er hjælpsomt. Målet er at skabe det fagligt fælles overblik og den fremadrettede ideberigelse, som teamarbejdet er med til at fremme når synagieffekten i teamarbejdet fungerer.

Forside > Supervision

Hvad bestræber vi os på som supervisorer

Det er vigtigt at finde en supervisor som passer til opgaven og til jeres organisation. En supervisor som I oplever der kan skabe tillid og tryghed i rummet og som kommer til at lære jer at kende i opgaven og med den faglige tilgang som omdrejningspunkt.

Vi arbejder altid på at lære jer som medarbejdere og vores “jobs godt at kende” og derfor vil vi gerne inviteres til møder og tage en snak med medarbejdere og ledere om hvad vi kan tilbyde, og fortælle mere om hvordan vi arbejder som supervisorer. Vi kender hver især vores egen supervisionsform og personlige stil – og vi har tit fælles supervision sammen her i NP, så vi har et klart sprog for det vi går og gør når vi superviserer. Vi mener at god supervision er en samskabt kreativ udveksling af ideer tilpasset arbejdspladsens opgaver og medarbejdere, hvor supervisor opgave er at styre og tilrettelægge, tage ansvar for processer, mens det er medarbejdernes opgave at fremstille sager, vanskeligheder i opgaven ud fra et fagligt og til dels personligt ståsted, som kan vakle når sager bliver emotionelt belastende, store og meget komplekse.

Team modeller

Vi arbejder både med ideerne fra det klassiske reflekterende team (fra Tom Andersen) , og bevidning (White) , spørgsmåls udvikling (en systemisk ide udviklet videre til at inkludere den narrative bevidning med positionsskifter (CMM + B. Davids) , sekventiel teamarbejde, ideberigelser (ide bank), konkrete overvejelse omkring dilemmaer og metaforik træning.

Teamet skal gerne indgå med andre tilføjelser, som det “ekstra blik” der udvikler vores perspektiv og fremadrettede forståelse af en given opgave eller problemstilling.

Klarhed i konteksten for supervision

Vi gør meget ud af tydelighed ved at skabe rammen for supervisionen fra gang til gang. Vi fremstiller ofte et biddrage fra den narrative og systemiske tankegang, som vi over tid deler sprog omkring i fremlæggelsen af familierne/borgerene/børnene/medarbejderne/lederne osv., – og vi mener reelt set at samskabelsen gerne skal foregå i en ramme, som alle forstår.

Vi ønsker at skabe en god supervisions kultur med sparring og læring i fokus – og ikke mindst, gør vi vores bedste for at lytte os ind til hvad de enkelte kan synes at have brug for i en given konkret supervisionskontekst.

Fokus er på hvordan I som professionelle befinder jer i og omkring opgaveløsninger. Supervisionen er på jeres professionelle færdigheder og tilgang til fx møder, samtalepraksisser “ude og hjemme”. Det kan være supervision på jeres miljøterapi, pædagogiske praksisser, i arbejdet med plejefamilier, børnehaver, institutionsledere mm.

Kan supervision også være faglig indspark?

Supervision kan med fordel indeholde korterevarende faglige input & undervisning for at udvikle teamets strukturelle form, fremhæve kompleksitet i praksis som i teori – og en bestemt sagsvinkel, og alt sammen i forsøget på at tilføje noget nyt til medarbejdergruppens daglige arbejde i relation til egne kompetencer, overvejelser og problemstillinger.

I behøver ikke at vide noget om responsbaserede og systemisk og narrativ teori og praksis for at modtage supervision med en faglig skarp baggrund på arbejdspladsen. Vi skal nok gøre vores for at lege kreativt med teorierne og gøre hverdagslivet og supervisionen lidt mere eksotisk og alligevel vedkommende.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.