Supervision

Hvad er Narrativ Supervision?

Narrativ supervision er et fagligt udviklende samarbejde mellem superviser og og arbejdspladsens medarbejdere. Det kan være alt fra samtale om sager, opgaver, konkret vejledning i brug af noter på tavlen, narrativ journalskrivning, samarbejde med andre professionelle og hvordan de kan inddrages i møder, til hvordan indlede og afslutte en samtale.

Vi arbejder som supervisorer på at skabe gensidig sparring indbyrdes, men også at tilbyde korterevarende teoretiske indput, hvis det er hjælpsomt. Målet er at skabe det fagligt fælles overblik og den fremadrettede ideberigelse, som teamarbejdet er med til at fremme når synagieffekten i teamarbejdet fungerer.

Forside > Supervision

Hvad bestræber vi os på som supervisorer

Det er vigtigt at finde en supervisor som passer til opgaven og til jeres organisation. En supervisor, som I oplever, kan skabe tillid og tryghed i rummet og som kommer til at lære jer at kende i opgaven og med den faglige tilgang som omdrejningspunkt.

Vi vil gerne inviteres til møder og tage en snak med jer om hvad vi har at tilbyde, og fortælle mere om hvordan vi arbejder som supervisorer. Vi kender hver især vores egen supervisionsform og personlige stil – og vi har tit fælles supervision sammen her i NP. Derfor har vi et klart sprog for det vi går og gør, når vi superviserer rundt omkring i landet.

Supervision er en samskabende proces

Vi mener at god supervision er en samskabt kreativ udveksling af ideer, tilpasset arbejdspladsens opgaver og medarbejderes input. Vi mener, at supervisors opgave er at styre og tilrettelægge og tage ansvar for processer, mens det er medarbejdernes opgave at fremstille sager. På den måde kan vi sammen præcisere vanskeligheder i opgaven ud fra et fagligt stærkere ståsted, så vi undgår at sager vakler, fordi vi ikke kan håndtere at emotionelt udfordret som professionelle. Vi er jo mennesker og vores følelser kan være gode at guide os ud fra, hvis vi forstår at adskille os fra normative ideer, moralske dilemmaer og ikke mindst vores egen baghave. Det er i vores øjne vigtigt, at vi ikke tror vi skal være professionelle kølige og stå alene med store og meget komplekse sager når deling og faglig udveksling ofte bringer bedre resultater med sig.

Supervisionen er på jeres professionelle færdigheder og tilgang til fx møder, samtalepraksisser “ude og hjemme”. Det kan være supervision på jeres miljøterapi, pædagogiske praksisser, PPR arbejde, krisecenter, arbejde med plejefamilier, børnehaver, institutionsledere mm.

Team modeller

Vi arbejder både med ideerne fra det klassiske reflekterende team (fra Tom Andersen) , og bevidning (White). Samt det responsbaseret fra Allan Wade og Linda Cotes m.fl. Vi arbejder med spørgsmålsudvikling (en systemisk ide udviklet videre til at inkludere den narrative bevidning med positionsskifter (CMM + Bronwyn Davies), sekventiel teamarbejde, ideberigelser (ide bank), konkrete overvejelse omkring dilemmaer og metaforik træning.

Teamet skal gerne indgå med andre tilføjelser, som det “ekstra blik”, der udvikler vores perspektiv og fremadrettet giver forståelse af en given opgave eller problemstilling.

Klarhed i konteksten for supervision

Vi gør meget ud af tydelighed ved at skabe rammen for supervisionen fra gang til gang. Vi starter ofte et kort indspark/teori-bidrag fra den narrative og systemiske tankegang mm., sådan så vi over tid deler sprog i fremlæggelsen af familierne/borgerene/børnene/medarbejderne/lederne osv., – og vi mener reelt set, at samskabelsen gerne skal foregå i en ramme og et sprog, som alle forstår at beherske mere eller mindre.

Vi ønsker at skabe en god og tryg supervisionskultur med sparring og læring i fokus – og ikke mindst, gør vi vores bedste for at lytte os ind til hvad de enkelte medarbejder kan synes at have brug for i en given konkret supervisionskontekst.

Kan supervision også være faglige indspark?

Supervision kan med fordel indeholde korterevarende faglige input & undervisning for at udvikle teamets strukturelle form, fremhæve kompleksitet i praksis som i teori – og havende en bestemt sagsvinkel. Alt sammen i forsøget på at tilføje noget nyt til medarbejdergruppens daglige arbejde i relation til egne kompetencer, overvejelser og problemstillinger.

I behøver ikke at vide noget om det responsbaserede, systemiske og narrativ teori og praksis for at modtage supervision med en faglig skarp baggrund fra os.  Vi skal nok gøre vores for at lege kreativt med teorierne og gøre hverdagslivet og supervisionen lidt mere eksotisk og alligevel super vedkommende.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.