Narrative kurser

Supervisionsforløb mhp. autorisation hold nr. 20

TILMELD
 • Pris: 23.000 kr + moms
 • Opstart: 19. mar. 2024
 • Antal dage: 10 dage
 • Dato: Opstart 19/3 2024, 12/4, 29/4, 21/5, 20/6, 29/8, 16/9, 8/10, 25/10, 12/11, 12/11, 13/12, 14/1, 7/2, 24/2
 • Tid: kl. 9.00-16.00
 • Sted: Østerbrogade 29, 3. tv.
 • Antal deltagere: Max. 8 deltagere
 • Undervisere: Anne Saxtorph
 • Tilmeldingsfrist senest: 5/03 2024
 • Afmeldingsfrist senest: 18/02 2024
Forside > Supervision > Supervisionsforløb mhp. autorisation hold nr. 20

Supervision til psykologer mod autorisation (klinisk og A&O)

Det er en supervisionsforløb i gruppe for dig, der ønsker at træne og modtage supervision på et narrativt grundlag. Du behøver på ingen måde have kendskab til det narrative perspektiv, blot du er interesseret i det perspektiv skifte vi foretager i supervisions øjemed. Vi tilstræber tillid og vilje til at støtte op om nye fagidentiteter i jobs, der er krævende og hvorfra der ofte bliver talt om specialistviden og kompetencer.I gruppen vil vi værdsætte at være i tvivl, som en vigtig kompetence, og fortælle om forløb der løb af sporet, om episoder der ikke gik som forventet. I det hele taget give os god tid og rum til at lære af “svære og skæve forløb” og arbejdskontekster, som kræver stort overblik og kendskab til koordinering af mange professionelle.

Teamarbejde: Reflekterende team & bevidning

Vi vil naturligvis gøre brug af flere slags teamarbejde, og særligt bevidning trænes for at vi sammen kan øve og skabe et krydsfelt for ideer og erfaringer for at opnå større faglig klarhed over eget repertoire og tillige udvikle konkrete anvendelige færdigheder, som fx kvalificeret narrativ lytning og spørgsmålsproduktion. I gruppen vil indgå træningsøvelser, som det forventes, at du deltager i.

Supervisionen vil gå omkring de mest grundlæggende terapeutiske samtale begreber og “tips og tricks”Bevidning vil være en del af supervisions praksissen og du vil lære om resonans og synliggørelse af færdigheder.

Antal

Du kan med fordel tilmelde dig nu – til Narrativ supervision med i alt max. 5-8 personer.

DAGE /Timer

10 dage (80 timer) hvis gruppen er mellem 6-8 deltagere, 10 dage (60 timer) hvis gruppen er 5 deltagere.

Forløbet giver i alt 60 timer (omregnet til 40 eksterne supervisionstimer).

Gruppen kører med supervision ca. hver 3-4 uge af 10 dage i alt = 84,5 timer. Disse konverteres til 40 timer (i gruppe med max 8 personer/ tæller timerne som halvdelen), hvor kravet om 40 timer til autorisations godkendelse med samme psykolog opfyldes (vi har 42,25 t). Læs mere side 9 i psykolognævnets retningslinjer for praksisvejledning.

Beregning ift autorisation

Beregning foretages på følgende måde af psykolognævnet:

 • Grupper på 2 personer – det fulde antal timer
 • Grupper på 3-5 personer – 2/3 af det fulde timeantal
 • Grupper på 6-12 personer. – 1/2 af det fulde timeantal

Gruppesammensætning – både klinisk og organisatorisk – en kæmpe fordel og til alles glæde og inspiration

Vi har i grupperne oftest besøg af PPR psykologer, erfarne selvstændige organisationspsykologer, samt psykologer fra kommuner og områder som fx Kræftens bekæmpelse, psykiatrien, familierådgivninger mm. Gældende for grupperne er altid glæde ved at mødes på tværs af arbejdsfelter, og en stor nysgerrighed på hinandens faglige områder. Ring hvis du har brug for mere information før du tilmelder dig.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.