Hvem er vi?
Narrative Perspektiver er en virksomhed drevet af højt kvalificerede psykologer.

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder kurser, uddannelser og supervision, samt organisa­tions­konsul­tationer. Derudover samtaler til børn, unge og voksne - familier og par.

Hvordan arbejder vi?
Vi arbejder ud fra et normkritisk, narrativt og post­struk­tura­lis­tisk perspek­tiv.

Vi har en krit­isk poli­tisk bevidst­hed der altid er i udvik­ling, efter­som vi orien­terer os løben­de om­kring psyko­logi­ens grænse­flad­er. Lige­værd, diversi­tet og sprog­forståel­se er bare begyndel­sen.

Narrativ supervision
Narrativ terapi
Narrativ terapi
Vi tilbyder narrativ terapi, som er en bane­bryd­ende metode hvor vi respekt­fuldt lytter aktivt og spørger til dig og din hi­storie. Du får mulighed for at reflek­tere over dig selv og dine omgivel­ser, for at få det bedre og være mere dig selv. Du bestem­mer både tempo og hvad vi skal tale om.
⇨ Se hvad vi tilbyder af terapi
Narrative kurser
Narrative kurser
Vi tilbyder kurser i det sidste nye - og altid med et kritisk blik for psykologiens traditionelle udvikling, så du opnår indsigt og et konkret psyko­tera­peutisk greb til dine allerede eksi­sterende narrative inter­ventioner.
⇨ Find det kursus der passer dig
Narrative uddannelser
Narrative efteruddannelser
Vores undervisnings­prak­sis er udviklet igennem mange års kreativ tænk­ning indenfor faget. Vi design­er efteruddannelsen efter jeres behov for læring og mål­gruppe, samt bestræb­er os altid på, at det under­støtter et fælles fagligt sprog.
⇨ Find din efteruddannelse
Narrativ supervision
Narrativ supervision
Supervision er dit faglige boost, så du får det tabte overblik tilbage. Du får også et fagligt ind­blik, og et muligt ekstra blik af dine andre kollega­er som team. Super­vi­sion sørger også for, at du und­går forrå­el­se og stress på grund af svære opgaver i dit daglige arbejde.
⇨ Få supervision hos os
Narrativ organisationsudvikling
Organisationsudvikling og supervision
Udvikling af din organi­sation handler om arbejdet med det som er gået skævt, og som slider på samar­bejd­et og arbejds­glæden. En organisa­tion­en har godt af, at skabe et fælles fagligt sprog, der gør en forskel for jeres mål­gruppe, men også skaber faglig glæde og energi.
⇨ Se hvad vi tilbyder
  1. Kontakt os
  2. Vi designer et tilbud
  3. Få skræddersyet forløb/service
Vi samarbejder med;
Organi­sa­tion­er, insti­tu­tion­er, NGO'er, forening­er og kommun­er. Vi beskæf­tig­er os desuden med krisecentre, PPR, psykia­tri­yen, social­forvalt­ning­er, gymnas­ier og skol­er.
  • Dansk Kvindesamfund
  • Danner
  • Solrød Kommune
og mange flere...
Vi befinder os på Trianglen, Østerbrogade 29, 3 sal
Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.