Forsiden > Workshops > Narrativ Pædagogik

Narrativ Pædagogik

Workshop 30 & 31 Okt 2013

To dages workshop om Narrativ Pædagogik og hvordan den narrative praksis er et muligt “greb” i det daglige arbejde med unge og børn, familier og forældre, hvor samtalen IKKE foregår i “rum”, men derimod på legepladsen, ved maden, undervejs i en aktivitet  hvor der “spottes” færdigheder der er relevante at give større opmærksomhed i kraft af den mulige identitetsstyrkelse det giver – af barnet, den unge, forælderen osv.
 
Workshoppen vil gribe fat i de fire store hovedbegreber indenfor narrativ teori og fremhæve mulighederne for at praktisere styrkelse af identiteten igennem spotning af færdigeheder, kraften i kendskabet til betydningsfulde relationer, værdierne og viden barnet og den unge har om sig selv.

Workshoppen tager udgangspunkt i, at du som kursist ikke behøver at vide noget om det narrative perspektiv på forhånd.

 Fokus på workshoppen 

  • Hvordan komme i gang med at spotte færdigheder, så barnet, den unge mm. tager ejerskab af det benævnte SPOT af pædagogen?
  • At pædagogen gerne vil lære noget mere af/om det som han/hun ser og hører i hverdagen sammen med barnet/den unge: tips og tricks
  • Drøfte de mange pædagogiske muligheder, gå i detaljen med hvordan der skabes åbne refleksive narrativer og lyttes til barnet og den unge i øjenhøjde uden at have for travlt!
  • Skabe ideer i fællesskab til mini spørgsmål som alle børn og unge kan besvare, fordi de allerede VED noget om sig selv.

I løbet af de to dage vil vi i detaljen se på, hvorledes de enkelte “spotninger” af vigtige færdigheder i hændelser kan være ’lige i øjet’, eller i første omgang lidt for centrerede af pædagog’en. Derfor behøver vi at arbejde os ned i børne og unge perspektivet for at spotningerne bliver vedkommende og til mulige indgange til andre og meget vigtige fortællinger.

På workshoppen skal vi også finde frem til vores eget sprog i vores praksis, når vi skal anvende den narrative pædagogiske praksis. Det betyder, at vi for at kunne blive erfarne “narrative pædagoger”, må kende formålet med det narrative perspektiv ned til mindste detalje – så vi kan lyse med lygten og spotte de relevante handlinger og erfaringer i hændelser. De refleksive narrativer, spørgsmål, vi stiller, og den lytning, vi praktiserer skal få barnet og den unge til at genkende endu mere af sig selv og på den måde skal punktueringen/spotningen af fx en færdighed som – “jeg så Carl, at du hjalp Peter støvlerne på, fordi han ikke selv kunne snøre sine sko” ’flyde og udfolde sig engageret og righoldigt’ på en meget, meget lavt og simpelt niveau for at vi på den måde kan bygge op om narrativet – den større fortælling om hjælpsomhed som Carl praktiserer hver dag.

På denne workshop vil vi derfor træne at skabe refleksive narrativer som tilbud, lytte efter hvilke anvendelige mini spørgsmål vi skal stille, for at fortællingen af det pædagogen har bemærket bliver begyndelsen på opbygningen og benævnelsen af den fortrukne fortælling – frem imod identitetsstyrkelse og viden om sig selv.

Vi vil beskæftige os med magtpositioner, som kan opstå, når vi anvender det narrative perspektiv. Dette kræver, at vi i særdelshed forstår og kan udøve opmærksom indflydelsesrige betragtninger, men at vi ikke griber til ros og navngivelse af handlingerne i begivenhederne.

Pris:3400 kr + moms (inklusiv forplejning)
Dato:30 & 31 Okt 2013 kl 9.00 - 16.00
Underviser:Anne Saxtorph
Antal deltagere:Minimum 8 deltagere / max 24
Tilmeldingsfrist:15. september 2013