Forsiden > Supervision / Uddannelse > Supervisions forløb mhp. autorisation hold 11

Supervisions forløb mhp. autorisation hold 11

10 hele dage Opstart 27. September 2019

Gruppesupervision for psykologer (med henblik på godkendelse/autorisation) – gruppeopstart 27. sept 2019. HOLD 11

Det er en supervisionsgruppe for dig, der ønsker at træne og modtage supervision på et narrativt grundlag. Du behøver på ingen måde have kendskab til det narrative perspektiv, blot du er nysgerrig og interesseret i det perspektiv skifte vi foretager i supervisions øjemed. Du er også velkommen til at komme med din faglige nysgerrighed på at modtage supervision i en kultur, hvor vi tilstræber tillid og vilje til at støtte op om nye fagidentiteter i jobs, der er krævende og hvorfra der ofte bliver talt om specialistviden og kompetencer.

I denne gruppe vil vi værdsætte at være i tvivl, som en vigtig kompetence, fortælle om forløb der løb af sporet, om episoder der ikke gik som forventet og i det hele taget give os god tid og rum til at lære af “svære og skæve forløb” og arbejdskontekster, som kræver stort overblik og kendskab til koordinering af mange professionelle. Vi vil, på trods af denne ramme af alvor, netop forsøge at grine med hinanden og give os til kende, i ikke at kunne finde vej, uden andre til at sparre med. I supervisionsgruppen benytter vi os aktivt af, at vi sammen bliver fagligt klogere og mere beriget. Vi vil naturligvis gøre brug af bevidning, der tilstræber værdsættelse af den enkelte deltager i kraft af genfortællingen og udpegning af rigere og nuancerede fortællinger om færdigheder i relation til arbejdsopgaver. Vi forsøger sammen at skabe et krydsfelt for ideer og erfaringer, for at opnå større faglig klarhed over eget repertoire og tillige udvikle konkrete anvendelige færdigheder, som fx kvalificeret narrativ lytning og spørgsmålsproduktion.

  • I gruppen vil indgå træningsøvelser, som det forventes, at du deltager i for at lære og lege med nye samtaleideer
    Supervisionen vil gå omkring de mest grundlæggende terapeutiske samtale begreber og “tips og tricks”
    Du vil få øje på dit eget faglige repertoire og forhåbentlig finde ud af hvad der virkelig betyder noget for dig, og gøre det sammen med andre til at lytte, fagligt berige, støtte og bakke op.
    Bevidning vil være en del af supervisions praksissen og du vil lære om resonans og synliggørelse af færdigheder.

Du kan med fordel tilmelde dig nu – til Narrativ supervision med i alt max. 5-8 personer.

13 dage (80 timer) hvis gruppen er mellem 6-8 deltagere
10 dage (60 timer) hvis gruppen er 5 deltagere.

Forløbet giver i alt 60 timer (omregnet til 40 eksterne supervisionstimer).
Gruppen kører med supervision ca. hver 3-4 uge af 10 dage i alt = 84,5 timer. Disse konverteres til 40 timer (i gruppe med max 8 personer/ tæller timerne som halvdelen), hvor kravet om 40 timer til autorisations godkendelse med samme psykolog opfyldes (vi har 42,25 t). Læs mere side 9 i psykolognævnets retningslinjer for praksisvejledning.

Beregning foretages på følgende måde af psykolognævnet:

Grupper på 2 personer – det fulde antal timer
Grupper på 3-5 personer – 2/3 af det fulde timeantal
Grupper på 6-12 personer. – 1/2 af det fulde timeantal

Gruppesammensætning:

Vi har i grupperne oftest besøg af PPR psykologer, erfarne selvstændige organisationspsykologer, samt psykologer fra kommuner og områder som fx Kræftens bekæmpelse, psykiatrien, familierådgivninger mm. Gældende for grupperne er altid glæde ved at mødes på tværs af arbejdsfelter, og en stor nysgerrighed på hinandens faglige områder. Ring hvis du har brug for mere information før du tilmelder dig.

Savner du hjælp til at samle dine timer logisk for både supervision til autorisation og specialist uddannelse, så har mulighed for at benytte dig af denne hjemmeside, som en klog ung psykolog har fabrikeret: www.psykologistik.dk

Tilmeld nu

Reserver din plads med det samme

Pris:24.000, kr exkl. moms
Dato:Opstart 27. Sept 2019, 11/10, 8/11, 26/11, 19/12, 14/1, 7/2, 24/2, 17/3, 14/4
Tidspunkt:kl 9.00-16.00
Hvor:Trianglen - København
Underviser:Anne Saxtorph
Antal deltagere:Max. 8 deltagere og min. 5.
Rabat:Egenbetalere får 20 % rabat, såfremt de ikke har CVR nr.
Tilmeldingsfrist:27. september 2019