Narrative kurser

Narrativ traumebehandling dec. 2023

TILMELD
 • Pris: 4400,00 kr
 • Opstart: 7. dec. 2023
 • Antal dage: 2 hele dage
 • Dato: 7. & 8. December 2023
 • Tid: kl. 9.00-16.00
 • Sted: Østerbrogade 29, 3. tv.
 • Antal deltagere: Max. 20 deltagere
 • Undervisere: Anne Saxtorph
 • Tilmeldingsfrist senest: 23/11 2023
 • Afmeldingsfrist senest: 7/11 2023
Forside > Kurser > Narrativ traumebehandling dec. 2023

Når flashbacks, Hjertebanken og akutte kriser kræver specifikke tiltag

2 hele dage 7. & 8. December 2023

Narrativ traumebehandling. “Alle kan ikke bare tale om traumer”, – det ville være uværdigt og blasfemisk at begive sig ud i! Der skal specifikke greb og nænsomme konkrete skridt til for at vi kan tale om “god og tilstrækkelig erfaringsrelateret etik og en arbejdsform, som bærer mulige forandringer med sig i så svært et felt, som det er at arbejde med virkelig belastende traumer hos mennesker som lider under det.

Introduktion af narrative “traumekort”, hvor arbejdet m. kroppens forskellige sansninger inddrages. De som kan give flashbacks af /billeder/lyde/lugte m.m. Fokus er på konkret terapiarbejde/erfaringer i krisearbejdet indenfor vold, trusler og alvorlige traumer, samt de almindeligt kendte reaktioner/responser, som akut angst og panik. Underviseren arbejder med kvinder fra krisecentre, og med mennesker som har været udsat for vold, voldtægt og overgreb i ungdommen, eller barndommen og ser og taler med mange forskellige mennesker med alvorlige erfaringer med livstruende ulykker og traumatiserende hændelser.

Det væsentligste fokus på Kurset vil være på følgende:

 • En introduktion til et udviklet ’traumekort’, som er udarbejdet ud fra samtaler med mennesker, der har været udsat for en alvorlig hændelse, overgreb, vold eller som på anden måde er rystet over noget der er hændt i deres liv og har svært ved at leve med hændelsen uden den hele tiden viser sine konsekvenser.
 • Dagene vil også dreje sig om, hvordan vi kan tale med mennesker, som undervejs i samtalen oplever slem angst og hjertebanken og har mareridt og flashbacks af forskellig art.
 • Udforskning af, hvad hvad ’traumer’ giver af reaktioner og responser, og hvordan vi kan gå vejen igennem kroppens responser, øjenkontakt, åndedræt, temporale kontekster, værdier, samt sikre forbindelsen til historiseringen af hændelsen, som inkluderer emotionelle angstfyldte forhold.
 • Træning af traumekort – fra første mødegang til anden mødegang. Supervision på kursisternes erfaringer med temporale traumekort ift div. problemstillinger.
Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.