Anne Lomholt Lei Hansen - Psykolog - Narrative Perspektiver

Kontakt Anne Lomholt Lei Hansen:

Book en tid

Anne Lomholt Lei Hansen

Autoriseret psykolog

Terapi til unge og unge voksne

Oplever du:

  • at have svært ved at overskue hverdagen?
  • at have mange kritiske tanker eller bekymringer?
  • en følelse af tristhed – måske uden helt at vide hvorfor?
  • et pres forbundet med at skulle præstere?
  • konflikter med venner eller familie eller en følelse af at være uden for andres sociale fællesskaber?
  • at der er sket noget voldsomt, som påvirker dine følelser, tanker eller din adfærd?

Som psykolog møder jeg mange unge og unge voksne, som bokser med livet på forskellig vis. Fælles for mange af de unge, jeg taler med, er en følelse af ikke at være gode nok eller ikke at slå til. For nogle dukker følelsen op en gang imellem, for andre er den mere konstant. De fleste vil have prøvet at komme af med følelsen, inden de opsøger mig. Derfor kæmper de ofte med følelser som magtesløshed, frustration, skam og ensomhed.

Hos mig vil vi arbejde på, at det bliver anderledes, så du kan komme til at leve et liv med mere glæde og tilfredshed.

Du vil blive mødt med varme, nærvær og forståelse

Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at der altid er gode grunde til, at vi har det, som vi har det, og gør som vi gør. Du kan derfor forvente at blive mødt med forståelse frem for negativ vurdering, uanset hvad du bringer op i samtalerne.

Jeg tilpasser altid min tilgang til netop dig og din problemstilling.

Generelt er jeg optaget af at hjælpe dig med at:

  • løsne op for det, der gør ondt
  • skabe overblik og forståelse for din livssituation
  • få blik for dine færdigheder og styrker
  • kunne se nye veje at gå, der stemmer overens med det, der et vigtigt for netop dig

Hvordan foregår samtalerne?

I den første samtale taler vi om det problem (eller de problemer) du oplever. Du behøver ikke på forhånd at vide, hvad du vil tale om. Jeg vil guide dig gennem mine spørgsmål. Jeg vil også spørge ind til din situation og din baggrund, så jeg får en fornemmelse af, hvem du er. Sammen vil vi desuden undersøge, hvad dit håb er for, hvad der skal komme ud af terapien, så vi har en fælles idé om, hvad vi arbejder os hen imod.

I de efterfølgende samtaler, vil vi altid tage udgangspunkt i det, der er vigtigt for dig at tale om, og dit håb for terapien. For nogle kan det være tilstrækkeligt med et kortere forløb, mens andre har brug for flere samtaler for at komme i den ønskede retning.

Jeg skriver noter på en tavle i stedet for på en notesblok, og mange fortæller, at de synes, at det er rigtig rart og giver et godt overblik.

Jeg både lytter, spørger og deler mine tanker og ideer undervejs i samtalerne.

Min erfaring med terapi til unge og unge voksne

Jeg har erfaring med terapi til unge og unge voksne fra forskellige kontekster og med forskellige problematikker som ensomhed, stress, tristhed/depression, angst, mobning/chikane, vold, konflikter, traumer og sorg.

Min erfaring med terapi tæller arbejde hos Psykologenheden i Røde Kors Asylafdeling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Gentofte Kommune og Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro.

Uddannelse

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2018 og blev autoriseret hos Psykolognævnet i 2021. Jeg startede min uddannelsesvej med en bachelor i antropologi i 2011.

Metodisk er jeg særligt uddannet i de narrative og systemiske metoder. Jeg blev i 2022 desuden certificeret i EMDR-terapi, som er en effektiv og veldokumenteret metode til behandling af traumer.

Tilskud

Sygeforsikring Danmark yder et tilskud på 200-300 kr. pr. session til psykologbehandling for medlemmer, som er i gruppe 1, 2 og 5, og som er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling. Du kan læse mere her: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du også undersøge, om den dækker psykologhjælp.

Du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål: annelei@narrativeperspektiver.dk

 

Jeg glæder mig til at møde dig.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.