Cecilie Bildstedfelt - Psykolog - Narrative Perspektiver

Kontakt Cecilie Bildstedfelt:

Book en tid

Cecilie Bildstedfelt

Psykolog

Der kan være mange forskellige grunde til at henvende sig til en psykolog. Det kan være, at du bærer rundt på svære oplevelser, som bliver ved med at have en uønsket indflydelse på dit liv. Det kan også være at du mærker et behov for at vende vigtige aspekter i dit liv med en samtalepartner, som er uden for dine nærmeste relationer.

Som psykolog tilbyder jeg samtaleforløb, hvor jeg bl.a. arbejder med problematikker, der kan genkendes som angst, depression eller stress. Men det kan også dreje sig om at føle sig forkert, skamfuld, vred, bekymret, udmattet, trist, afhængig, forladt, sorgfuld eller i tvivl.

Jeg har særligt erfaring med problematikker relateret til ungelivet. Det gælder både de udfordringer, der kan være knyttet til at være ung eller ung voksen, og de udfordringer som knytter sig til at være en vigtig person til en ung, f.eks. som forælder eller lignende.

Min grundholdning som psykolog er, at vi har gode grunde til at gøre som vi gør. Når vi mærker et psykisk ubehag, er det ikke et udtryk for en fejl i os som mennesker, men en forståelig – og langt hen ad vejen – sund reaktion på en konkret hændelse. Sunde reaktioner kan dog også være vanskelige, f.eks. når vi reagerer med ukontrolleret vrede eller ved at isolere os fra os andre og så står tilbage med konflikt eller ensomhed.

I et samtaleforløb vil vi sammen undersøge det, som er vigtigt for dig. Vi vil se nærmere på hvordan du kan forholde dig til det, som er svært eller udfordrende i dit liv, og hvordan du kan forholde dig til det på en måde, som giver dig flere muligheder for at handle og leve i overensstemmelse med dine værdier og ønsker for fremtiden.

Tilgang: Narrativ og systemisk 

Jeg arbejder ud fra en narrativ og systemisk tilgang. Kort fortalt indebærer det, at jeg i vores samtaler bl.a. vil være nysgerrig på hvilke fortællinger du forstår dig selv med. Hvordan er fortællingerne blevet til i første omgang? Hvordan fungerer fortællingerne i dit liv nu? Og findes der andre fortællinger i dit liv, som måske også er vigtige, men som ikke har fået plads eller taletid?

Hvert samtaleforløb er tilrettelagt den enkelte, men generelt set bestræber jeg mig på at samtaleforløbet kan hjælpe dig med:

  • At få styrket din identitet og dit selvværd
  • At få øje på dine færdigheder og din unikke viden gennem dine erfaringer fra dit liv
  • At få blik for hvilke relationer, der betyder noget i dit liv, og hvad de betyder for dig
  • At få nye perspektiver på dig selv, og dermed mulighed for at handle på nye måder i dit liv

Samtaleforløb

Det er langt fra alle, som allerede ved første samtale har et forkromet overblik over en problematik. Du bør ikke føle, at du skal være forberedt på en bestemt måde inden vi mødes.

Nogle spekulerer på, om deres problemer er ‘store’ nok eller ‘forkerte på den rigtige måde’. Hvad enten du står i en livskrise eller blot er interesseret i nye perspektiver på dig selv, så er det min overbevisning, at et trygt samtalerum med mulighed for refleksion kan være gavnligt for alle.

Din henvendelse er meget velkommen, og vil blive mødt med forståelse, professionel omsorg og nærvær.

Til første samtale vil vi typisk bruge tid på at undersøge hvilket problem du oplever i dit liv og hvad du håber på at få ud af vores samtaler.

Jeg bruger som regel en tavle til at tage noter på for at skabe et fælles overblik over samtalens indhold. Derudover anvender jeg sommetider brevskrivning, litteratur, musik og billeder undervejs i et forløb. Det er nemlig min erfaring at dette kan være en god måde at gøre samtalerne langtidsholdbare, og for at understøtte de opdagelser, som du gør dig undervejs i vores forløb sammen.

Jeg tilbyder samtaler i Narrative Perspektiver hver torsdag.

Du er meget velkommen til at skrive til mig hvis du har nogle spørgsmål.

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet og University of Edinburgh.

Som psykolog har jeg haft et særligt fokus på forandringsprocesser og overgange i livet; hvordan man bliver mindre af det ene, mere af noget andet, og skaber identitet, mening og betydningsfulde fællesskaber undervejs.

Jeg har bl.a. erfaring fra praksisforskningsprojekt om bande-exit i Danmark. Derudover trækker jeg på min erfaring som psykolog i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), og som psykolog i et rusmiddelbehandlingstilbud til unge under 30 år.

Det er desuden vigtigt for mig at holde mig opdateret på ny viden, udvikling af metoder og evaluere på min egen praksis og psykologfagets rolle i samfundet. Jeg modtager derfor løbende supervision og holder meget af at samarbejde med andre dygtige fagfolk med blik for hvordan vi kan indrette vores samfund på en mere menneskevenlig og bæredygtig måde.

Udgivelser, artikler og lign.

Bildstedfelt, C. (2020) Overhaling i pencil skirt – En undersøgelse af køn og akademiske tilblivelsesprocesser på et såkaldt kvindedomineret studie. Nordiske Udkast

Mørck, L. L., Hartvig, K. & Bildstedfelt, C. (2020) New meanings, new identities, and new communities? Former biker gang members’ public sharing of life stories. In: Melde, C. & Weerman, F. (Eds.) Gang research in the era of the Internet and social media. Springer.

Bildstedfelt, C. (2019). Jeg er sikker på at, dygtige unge kvinder bliver gode psykologer. Debatindlæg i Politiken, 21. juni 2019

Mørck, L. L., Hartvig, K. & Bildstedfelt, C. (2018) Vi skal blive bedre til at hjælpe folk ud af banderne. Kronik i Politiken, 1. december 2018.

Bildstedfelt, C. & Madsen, B. (2018). Unge har ikke brug for eget bad og køkken. Byg kollegier frem for ungdomsboliger. Debatindlæg i Politiken, 23. juli 2018.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.