Familieterapi

Familieterapi

Forside > Terapi > Familieterapi

De voksne eller børnene, i familien kan opleve sig ude af stand til selv at løse de vanskeligheder, som de står overfor. En eller flere familiemedlemmer kan for en tid have mistet modet og troen på, at det kan blive anderledes i deres familie. Det er aldrig godt, da vi identificerer os med vores egen familie, selv om vi oplever os forskellige fra de andre medlemmer, eller mindre i stand til at forklare os. Ofte er alle ikke enige om, hvordan situationer skal forstås og det kan måske være vanskeligt at tackle forskelligheder og uenighed som kan synes at overstige fornøjelsen ved at være sammen.

Måske er der særlig bekymring for et familiemedlem, måske udspiller skænderier sig kun mellem nogle af familiemedlemmerne, men alle synes at lide under det. Måske har skænderierne mellem voksne eller børn taget overhånd og det styrer samtalerne i familien på en måde, så ingen føler sig hørt eller forstået i sit synspunkt. Det kan føles som om familien er brudt sammen, og det skaber frustration eller “ked-af-det-hed” hos alle.

I Narrativ Praksis har familiesamtaler fokus på at skabe og genskabe samtalen så alle har mulighed for at give deres version, såvel som vi praktisk vil se på om det er muligt at løse de konflikter som er opstået. Vi kan ikke gå baglæns og ændre noget, men vi kan i det mindste sørge for at alle få plads til at forklare sig. Forhåbentlig genvinde tilliden til hinanden, respekten og troen på at man betyder noget for hinanden og gerne vil hinanden. Der skal være tid og rum til at lytte og spørge på ny og det er vi som terapeuter gode til at facilitere med en klar ramme for samtaler. Sådan at det bliver muligt at høre og lyttet til intentionerne med et synspunkt uden at blive modsagt, afvist, afbrudt eller misforstået. Børn såvel som voksne skal gerne have en “stemme at tale med”.

Ønskes familiesamtaler kan skrives til anne@narrativeperspektiver.dk /eller ring: 22160065

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.