Individuel terapi

Individuel terapi

Forside > Terapi > Individuel terapi

Individuel Narrativ Terapi

Du er meget velkommen til at komme og se, om individuel narrativ terapi hos os på Østerbro er noget for dig. Vi arbejder narrativt, hvilket vil sige, at vi er meget aktivt lyttende, respektfulde og energiske på at terapi-

rummet er dit. Du bestemmer hvad der skal tales om og vi er gode til at styre processen. Vi er ikke fordømmende og ikke interesseret i at diagnosticere dig. Vi arbejder normkritisk, hvilket vil sige fordomsfrit ud fra ideen om at vi alle skal have lov til at være forskellige og os selv. Vi har naturligvis fuld tavshedspligt.

Vi oplever ofte, at mange mennesker kommer og ønsker terapi, fordi de slås med en nedladende indre kritiserende stemme, som kan tage helt overhånd i de værste perioder af deres liv. De taler om at have myldretanker, en følelse af aldrig at være god nok. Den indre kritiker synes aldrig at holde fri “Åh nej, se nu der”… “det skulle du aldrig have sagt, gjort eller hvorfor sagde du ikke fra?” Narrativ terapi handler om at få den stemme til at være mindre kritisk, men også om at du skal kommer overens med dine erfaringer.

Har du muligvis brug for egentlig traumebehandling, også kaldet traumeterapi. Så læs mere under linket om det.

Sådan kan narrativ terapi hjælpe dig

I terapien arbejder vi med de nyeste moderne tilgange omkring de psykologiske mentale processer. Så hvad er det narrative, spørger du måske? Når det nu er mere udbredt i Danmark end nogensinde før.

De narrative terapimetoder udgør ikke blot effektive redskaber til at forstå den enkeltes psyke dybere, men de metoder er også en væsentlig respektfuld terapi tilgang til menneskelig forståelse. Alle individer bærer med sig en unik livshistorie, der kontinuerligt udvikler sig. Den måde, vi formidler vores historie på, afspejler de oplevelser, som vi løbende gør os igennem livet. På en måde lever vi vores liv fremad, men beskriver det bagud. Vores selvfortællinger er en refleksion af vores livserfaringer.

Vi psykologer kan ikke flytte bjerge med terapi, men vi kan være gode lyttere og spørgende samtalepartnere. Vi kan i narrativ terapi være med til igangsætte en vigtig proces, hvor du finder udsigtsposter, som er betydeligt bedre at placere dig på. Du skal ikke tale ned til dig selv og konstant være bebrejdende overfor dig selv. Vi tror ikke at selvkritik er vejen frem, tvært imod. At søge det perfekte er sjældent en farbar vej.

Hvad er angst?

Det betyder, at din krop reagerer på et ubehag, som du ofte ikke selv kan identificere udenfor dig selv. Men du kan mærke, at noget er helt galt. Du trækker måske vejret hurtigere, får hjertebanken og dine tanker drøner afsted uden en klar retning. Du er optaget af at tilstanden holder op, samtidig med at den forværres af, at du bliver bange for om det er farligt at have angst. Især hvis du er alene og ikke kender til forklaringen på hvorfor du får det sådan. Angst er ofte forskudte reaktioner på noget som er sket tidligere på dagen, eller endda tidligere i dit liv. Terapi omkring angst handler om at undersøge hvad angsten udspringer af. Det kan være svært at forstå uden at tale med andre om det. Det er som om sammenhængen er forsvundet. Du er mest af alt er bange for at angst tilstanden kommer igen. Vi psykologer siger, at forklaringen kan skjule sig for dig, men ofte bliver repræsenteret i gennem sine gentagelser. Er du parat til at se den sammenhæng i terapien og handle på det siden, så ser du også langsom mere og mere tydeligt, hvad det er som angsten fortæller dig. Angst er der altid af en grund og er en reaktion på noget, men nogle gange kender man den bare ikke selv. Den har skjult sig for dig.

Hvordan foregår terapi hos os?

I narrativ terapi bruger tid på at høre din historie om hvad der er sket siden du har fået det dårligere. Vi taler ikke kun om dine symptomer i psykoterapi, men også med dig om din historie op til du fik det dårligere. Vi giver dig ikke bare handle-opgaver, men arbejder derimod med at finde frem til dine egne svar og egne redskaber. Det betyder, at du i terapien kommer til at lære dig selv bedre at kende og forstår hvad der er det rette at gøre. Det har langtidsholdbar effekt, da vi arbejder grundigt og i dybden med dine problemer. I narrativ terapi er det altid vigtigt, at du finder din egen vej igennem at lære, at stole på din egen fornemmelse for hvad du kan lide og ikke kan lide.  Vi håber på, at du hver gang kan gå ud af døren med en fornemmelse af at du er blevet klogere på dig selv og ved hvad du skal gøre fremadrettet. Vi tager det skridt for skridt. Vi tror at tiden i terapien er givet godt ud, så du ikke behøver professionelle hele livet til at støtte op om det som du mærker.

Der kan være mange grunde til at gå til terapi. Alt efter hvad du har døjer med i din hverdag. Du kan fx have problemer med dine relationer, eller have været ude for et psykisk stort pres i dine omgivelser. Du kan også have oplevet et egentligt overgreb, som du ikke tidligere har talt om.

Hvad er en depression?

Det er når du reagerer med alvorlig tristhed og har negative tanker om dig selv og dit eget liv. Der kan være sket noget som har gjort dig alvorligt ked af det, deprimeret vil mange kalde det, og du har måske ikke formået at få det bedre, selv om du har forsøgt. Tristheden, som bor i depressionen, kan gøre dig søvnløs, eller omvendt meget træt. Du spiser meget, eller ingenting og begge dele gør dig endnu mere ked af det. I Narrative Perspektiver taler vi om det mylder af tanker som du oplever at have. Hvad det er som har skabt denne voldsomme reaktion. Det kan både være noget som er sket for nylig og det kan være noget som er sket for længe siden.

I Narrative Perspektiver, ved vi psykologer af erfaring, at terapi hjælper overfor triste tanker, og det lægen anser som en depression. Heldigvis ved vi, at det er vigtig at vi sammen undersøger dine triste erfaringer og hvad det hele startede med.

Reaktioner på et traume er ofte kloge responser

Det kan være en god ide, hvis du ønsker det, at besøge traumer på en ny måde. Det sker ved at vi i stedet besøger dine relevante responser frem for hændelsen alene, så du får øje på hvordan du har reageret, og ikke mindst forsøgt at passe godt på dig selv. Mange strategier er ofte gemte overvejelser og fremført på en måde, hvor du har taget bestik af situationen. Vi gør aldrig noget hovedløst, da vi er kloge tænkende mennesker. Fx vil det at sige, at “fryse” også betyde, at du har gjort noget for at undgå noget værre.

Vi psykologer ved, at de mange detaljerede responser alt for ofte forsvinder i det store billede, hvor man kan komme til at tro, at det bare handler om at sige fra – i traditionel forstand. Men du bliver klogere. Du har allerede taget var på dig selv. Problemet er rettere, at angsten har taget over og du af gode grunde undgår at besøge hændelsen i dens nuværende form. Hvilket er en god ide, da det eneste som står tilbage ofte er ubehaget og den stressede krop.  Men vi psykologer ved fra forskning, at vi er sociale mennesker, som har brug for at andre at tale med, så de andre aktive og mere livgivende responser kan komme frem i lyset. Sommetider er der brug for nye spørgsmål, nye forståelser og den personlige udvikling får derved et boost. Vi erfarer, at det giver dig super positive opdagelser og en stor livsglæde tilbage, så du kan klarlægge og og udvikle dig skridt for skridt ud af en svær situation.

 

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.