Individuel terapi

Individuel terapi

Forside > Terapi > Individuel terapi

Individuel Narrativ Terapi

Du er meget velkommen til at komme og se, om individuel narrativ terapi hos os i København er noget for dig. Vi arbejder narrativt, hvilket vil sige, at vi er meget aktivt lyttende, respektfulde og energiske på at rummet er dit. Du bestemmer hvad der skal tales om og vi er gode til at styre processen. Vi er ikke fordømmende og ikke interesseret i at diagnosticere dig. Vi arbejder normkritisk, hvilket vil sige fordomsfrit ud fra ideen om at vi alle skal have lov til at være forskellige og os selv. Vi har naturligvis fuld tavshedspligt.

Vi oplever ofte, at mange mennesker kommer, fordi de slås med en nedladende indre kritiserende stemme, som kan tage helt overhånd i de værste perioder af deres liv. De taler om at have myldretanker, en følelse af aldrig at være god nok. Den indre kritiker synes aldrig at holde fri “Åh nej, se nu der”… “det skulle du aldrig have sagt, gjort eller hvorfor sagde du ikke fra?”

Sådan kan narrativ terapi hjælpe dig

Vi arbejder med de nyeste moderne tilgange til at arbejde med psykologiske mentale processer er nu mere udbredte end nogensinde før. De narrative terapimetoder udgør ikke blot effektive redskaber til at forstå den enkeltes psyke dybere, men de er også en væsentlig respektfuld tilgang til menneskelig forståelse. Alle individer bærer med sig en unik livshistorie, der kontinuerligt udvikler sig. Den måde, vi formidler vores historie på, afspejler de oplevelser, vi løbende gør os igennem livet. På en måde lever vi vores liv fremad, men beskriver det bagud. Vores selvfortællinger er en refleksion af vores livserfaringer.

Vi psykologer kan ikke flytte bjerge med terapi, men vi kan være gode lyttere og spørgende samtalepartnere. Vi kan være med til at du kommer i gang med at tale den indre negative stemme imod, så du i stedet finder udsigtsposter, som er betydeligt bedre at placere sig på. Du skal ikke tale ned til dig selv. Vi tror ikke at selvkritik er vejen frem, tvært imod. At søge det perfekte er sjældent en farbar vej.

Hvordan foregår terapi hos os?

Vi bruger tid på at høre din historie om hvad der er sket siden du har fået det dårligere. Vi giver dig ikke bare handle-opgaver, men arbejder derimod med at finde frem til dine egne svar og egne redskaber. Det betyder, at du kommer til at lære dig selv bedre at kende og forstår hvad der er det rette at gøre. Det har langtidsholdbar effekt da vi arbejder grundigt og i dybden med dine problemer. I narrativ terapi er det altid vigtigt, at du finder din egen vej igennem at lære, at stole på din egen fornemmelse for hvad du kan lide.  Vi håber på, at du hver gang kan gå ud af døren med en fornemmelse af at du er blevet klogere på dig selv og ved hvad du skal gøre fremadrettet. Vi tror at tiden er givet godt ud, så du ikke behøver professionelle hele livet til at støtte op om det som du mærker.

Der kan være mange grunde til at gå til terapi. Alt efter hvad du har døjer med i din hverdag. Du kan fx have problemer med dine relationer, eller have været ude for et psykisk stort pres i dine omgivelser. Du kan også have oplevet et egentligt overgreb, som du ikke tidligere har talt om.

Reaktioner på et traume er ofte kloge responser

Det kan være en god ide, hvis du ønsker det, at besøge traumer på en ny måde. Det sker ved at vi i stedet besøger dine relevante responser frem for hændelsen alene, så du får øje på hvordan du har reageret, og ikke mindst forsøgt at passe godt på dig selv. Mange strategier er ofte gemte overvejelser og fremført på en måde, hvor du har taget bestik af situationen. Vi gør aldrig noget hovedløst, da vi er kloge tænkende mennesker. Fx vil det at sige, at “fryse” også betyde, at du har gjort noget for at undgå noget værre.

Vi psykologer ved, at de mange detaljerede responser alt for ofte forsvinder i det store billede, hvor man kan komme til at tro, at det bare handler om at sige fra – i traditionel forstand. Men du bliver klogere. Du har allerede taget var på dig selv. Problemet er rettere, at angsten har taget over og du af gode grunde undgår at besøge hændelsen i dens nuværende form. Hvilket er en god ide, da det eneste som står tilbage ofte er ubehaget og den stressede krop.  Men vi psykologer ved fra forskning, at vi er sociale mennesker, som har brug for at andre at tale med, så de andre aktive og mere livgivende responser kan komme frem i lyset. Sommetider er der brug for nye spørgsmål, nye forståelser og den personlige udvikling får derved et boost. Vi erfarer, at det giver dig super positive opdagelser og en stor livsglæde tilbage, så du kan klarlægge og og udvikle dig skridt for skridt ud af en svær situation.

 

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.