Forside > Terapi > Børneterapi

Hvad er børneterapi?

Vi tilbyder terapi til børn. Det kan både være med barnet alene, eller allerhelst sammen med dig/jer som forælder. Vi kan godt lide at du er med, så barnet føler sig tryg og godt taget imod uden at det skal have ansvar for at forklare sig. Vi arbejder i et roligt tempo for at kunne tale med dig og dit barn om erfaringer, følelser, og det kan være igennem både tegninger og legeøvelser.

Den narrative børneterapi er en specialiseret praksis, der sigter mod at støtte børn i at håndtere og forstå deres følelser, tanker og egne handlinger på en sund måde. Gennem narrativ terapeutisk proces får børn mulighed for at udforske og arbejde med de udfordringer, de står over for sammen med de voksne, foruden udvikle værdifulde færdigheder og strategier til at mestre skoleliv og hjemmeliv.

Føler dit barn sig

  • Trist uden at kende forklaringen
  • Utrygt i skolen?
  • Har dit barn længere episoder med raseri uden at “kunne styre det selv”
  • Viser dit barn angst, og er bange uden at vide hvorfor
  • Føler dit barn sig alene, eller måske ked af jeres skilsmisse?
  • Er det blevet mobbet, i mistrivsel blandt venner

Behøver børn terapi?

Det er vigtigt, at tage et barn alvorligt som selv siger, at det ikke går så godt, eller viser klare tegn på mistrivsel over længere tid. Vi gør en dyd ud af alle børn skal føle sig godt tilpas i samtalen. Det er ingen skam at søge professionel hjælp.

Børneterapi sker i et trygt rum

Når et barn deltager i terapi, åbnes døren til en verden af muligheder for personlig vækst og udvikling. Terapeuten skaber et trygt og støttende rum, hvor barnet kan føle sig accepteret og forstået. Dette er afgørende for at barnet kan åbne sig og dele sine inderste tanker og følelser uden frygt for fordømmelse eller kritik.

Terapeuten arbejder tæt sammen med barnet for at identificere og udforske de udfordringer, det står over for. Dette kan omfatte alt fra angst og depression til adfærdsproblemer, traumer, skilsmisse eller mobning. Uanset årsagen til barnets vanskeligheder, er det terapeutens mål at skabe en individuel behandlingsplan, der passer til barnets unikke behov og situation.

Børn er heldigvis forskellige og de viser sig selv igennem det som de gør hver dag i skolen og derhjemme. Vi arbejder med dit barns trivsel og dets omgivelser.

Børn har masser af sunde følelser

Børn skal være vrede, være kede af det, eller på anden måde udvise tristhed, hvis der er noget i vejen. De følelser skal ikke bare “trænes væk”, så dit barn ikke længere kan udtrykke, at noget er helt galt fat. Vi professionelle skal derimod hjælpe med at forstå, hvad det går ud på. Finde ud af hvordan vi kan hjælpe barnet med fx at udtrykke sig mere nuanceret, følelsesmæssigt relevant og verbalt forståeligt.

Robuste børn?

Vi mener heller ikke det er nødvendigt, men vi synes derimod, at dit barn skal lyttes til, selv når det har svært ved at udtrykke sig. Lyttes til, så også du/I får hørt hvad det er som “trykker” og ikke er let at forklare for omverden. Børn der reagerer overfor noget som er usundt at leve med er et sundt barn. Det er vigtig at de viser, at noget er galt.

En vigtig del af børneterapi er at lære barnet at udtrykke sig og forstå sine følelser på en sund og konstruktiv måde. Dette kan omfatte at lære barnet at identificere og sætte ord på sine følelser, samt at lære strategier til at håndtere stress, angst og andre udfordringer. Terapeuten kan også arbejde med barnet på at udvikle sociale færdigheder, styrke dets selvværd og fremme en positiv selvopfattelse.

Forældre i børneterapi

Forældrenes rolle i børneterapi er af afgørende betydning. Forældrene fungerer som vigtige støttespillere og medhjælpere i barnets terapeutiske proces. De kan hjælpe med i samtalerne og støtte barnet derhjemme, implementere terapeutens anbefalinger og deltage aktivt i terapisessioner efter behov. Gennem samarbejde mellem terapeuten, barnet og dets forældre kan der skabes en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang til barnets trivsel og udvikling.

Børn med selvtillid

Børneterapi handler ikke om at “fixe” eller ændre barnets personlighed. I stedet handler det om at støtte barnet i at udvikle sunde coping-mekanismer og mestre livets udfordringer på en konstruktiv måde. Terapien fokuserer på at hjælpe barnet med at opbygge resiliens og styrke, så det kan navigere gennem livet med tillid og selvtillid.

Terapeutiske tilgange i børneterapi kan variere afhængigt af barnets alder, personlighed og behov. Det er vigtigt at understrege, at børneterapi er en investering i barnets fremtidige trivsel. Ved at søge professionel hjælp kan børn få den støtte og vejledning, de har brug for til at håndtere deres udfordringer og trives på trods af livets vanskeligheder. Børn fortjener at få den hjælp, de har brug for til at blomstre og vokse, og børneterapi er en af de mest effektive måder at opnå dette på.

Vi arbejder i et roligt tempo  for at kunne tale om erfaringer, følelser, og igennem både øvelser, tegninger og musik.

Bestil tid hos: anne@narrativeperspektiver.dk

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.