Forside > Terapi > Traumeterapi

Vi tilbyder traume terapi til dig som ved at du lider af et traume. Det kan være sket for nyligt, eller for længe siden og det generer dig alt for meget. Du føler måske stor angst eller vrede, tristhed eller bare ingenting. Din krop reagerer usædvanligt pga et traume. Du er måske bange for at tale om det? Du skal vide, at vi tager os god tid her i huset. Vi ved at tryghed kommer først og dernæst åbenhed. Ikke omvendt.

Hvad er et traume?

Traume kommer af græsk og betyder skade. Det er således ikke hændelsen der kaldes traumet, men derimod det som det skaber af ”sår”. Vi taler om:

  1. Konkret hændelse
  2. En langvarig skadelig handling/relation fra vigtige andre. (Fx betydningsfulde omsorgsgivere/voksne/  mobning i skolen).

Det betyder en traumatisk hændelse der slår såvel kroppen og den mentale tilstand ud af balance. Noget der overvælder centralnervesystemet fuldstændigt og sætter den almindelige bearbejdningsproces ud af funktion. Du kan opleve at bo mere i fortiden end i nutiden, og det kan være meget opslidende.

Du kan som menneske måske ”ikke forholde” dig til det skete og din erfaring er formentlig lagret anderledes i hukommelsen. ”Såret” vil ikke heale og tiden ser ud til at opløses, eller blive udflydende. Så derfor kan du føle at tiden hele tiden forsvinder for dig, eller du oplever en stor glemsomhed. Klokkefornemmelse omkring dit hoved. Det er meget almindelig og ikke særlig rart, men det kan godt gå væk igen. Det kræver terapi og tid til bearbejdning.

Hvordan foregår traumeterapi? – hos os

Måske er dit traume sådan, at du får enkelte billeder, som du bliver i tvivl om kan være rigtige. Du bliver måske bange når billederne kommer og det går ud over din hverdag og din søvn. Traumeterapi vil derfor typisk starte med at vi lander dig lidt i dit liv, før vi taler om det som er sket. Det er er altid op til dig, om du ønsker at tale om selve hændelsen for at få bedre blik for dine egne modstandstanker, og måder som du arbejdede på for at passe på dig selv. Vi arbejder altid langsomt og bestræber os på, at angsten for flashbacks mindskes, så du lærer af at besøge dit traume med blik for din egen værdighed, fremfor traumet helt uventet besøger dig på tidspunkter, hvor du ikke ønsker det.

At tale om det som du gjorde er også langt mere end du husker, og derfor vil du blive glædeligt overrasket over at opdage at “følelsen af at fryse” ofte handler om at træffe en strategisk beslutning, end det er ikke at gøre noget. Derfor er det dig vi fokuserer på, og ikke bare det som er sket. Det er kan ofte være ens værdier er blevet stærkere og ens oplevelse af skam træder ind der hvor mange tror, at man “bare kunne sige fra”, eller “gå” fra situationen. Det er ikke altid muligt. Det ved os som arbejder med traumer, som vold, overfald og overgreb.

Hvad er en traumepsykolog?

En central del af  vores tilgang er den responsbaserede traumeterapi tilgang, hvor vi flytter fokus fra offeret til overgrebspersonen og de sociale strukturer, der opretholder volden. I stedet for at se dig alene som et offer for vold, så anerkender vi mestringen og modstanden mod undertrykkende magtrelationer. Det som er indlysende og usynligt, er at alt i dig har ikke ønsket voldshændelsen og det kan mærkes i din krop som en konstant dirrende modstand imod det som skete. Det synes ofte indlysende, men først når vi arbejder i dybden vil du opleve at din krop stille og roligt giver slip. Der skal ske en adskillelse, så du kan komme i gang med at leve livet igen og genvinde din selvbestemmelse over dit liv.

Vores tilgang indebærer også en kritik af traditionelle terapeutiske metoder, der kan bidrage til at stigmatisere traumer og marginalisere særligt voldsramte mennesker. Vi mener, at det er vigtigt at undgå at diagnosticere ofret som “sygt” eller “skadet”, da dette kan forstærke følelsen af skam og skyld, som ofte følger med voldelige oplevelser. Der var ikke noget hos dig som var forkert, men det var situationen og det som skete derimod. Det er også stærke og modstandsdygtige individer, der har oplevet og overlevet traumatiske begivenheder. Det har intet med svaghed at gøre.

Hvad gør traumer ved kroppen?

Traumer siges at sætte sig i kroppen. Kroppen husker det farlige for dig, mens du måske selv bestræber dig på at glemme det. Den evne har kroppen bare ikke, så du ikke glemmer at passe på dig selv. Den vil husker med sanserne, fx følelse af noget, berøringen, stedet, lugten, lyden, smagen osv. Vejrtræningen bliver anderledes når du får stimuli der ligner og en tung fornemmelse i kroppen kan melde sig. Mange taler om at kroppen kommer ud af balance og gir faresignaler. Vi taler om at hele mennesket bliver revet ud af sin måde at opleve sig selv på. Det siges ofte “at man er ved siden af sig selv”, ikke længere “føler sig i synk med sig selv”. Altid er forskudt. Erfaringer og sociale relationer kan virke påfaldende anderledes, måske ligegyldige eller ikke væsentlige som før. Osteklokken kan ligefrem tage ens udsyn. Du har måske mistet modet, føler dig deprimeret.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.