Narrative kurser

Familieterapeut uddannelse 1. året 2023

TILMELD
 • Pris: 23.500,00 kr + moms
 • Opstart: 7. nov. 2023
 • Antal dage: 12 hele dage
 • Dato: 2023: 7/11-8/11, 5/12-6/12, 2024: 8/1-9/1, 8/2-9/2, 5/3-6/3, 2/4-3/4
 • Tid: kl. 9.00-16.00
 • Sted: Østerbrogade 29, 3. tv.
 • Antal deltagere: Max. 20 deltagere
 • Undervisere: Anne Saxtorph
 • Tilmeldingsfrist senest: 8/10 2023
 • Afmeldingsfrist senest: 8/10 2023
Forside > Uddannelse > Familieterapeut uddannelse 1. året 2023

Familieterapeut uddannelse

* 1-årig – 12 hele dage – 6 moduler af 2 dage på hver mødegang

Familieterapiuddannelsen er til professionelle, som arbejder med børn og familier. Uddannelsen indeholder teoretisk gennemgang af udviklingspsykologien, jf. relationsdannelse, tilknytningsteorier og tilbyder en række konkrete terapeutiske greb igennem træning af relations-interventioner, så som spørgsmålstyper, konkrete tiltag ift. intentionslytning, og tiltag ift. det anvendte sprog, som vores kultur og familier lever i og med hinanden, når de har vanskeligheder eller er i konflikt.

Uddannelsen som familieterapeut giver dig

 • Narrativ og systemisk teori og metode: Vi bygger familieterapeut uddannelsen på den systemiske og narrative tilgang, som giver dig en solid forståelse af familieterapiens fundament.
 • Erfarne undervisere: Vores undervisere har ekspertise inden for familieterapi samt kendskab til mentalisering og traume ideer fra den Canadiske psykolog Allan Wades responsbaserede arbejde.
 • Praktisk samtaletræning i familieterapi og supervision: Gennem øvelser og optagelser af konkret familiearbejde får du mulighed for at udvikle dine samtalekompetencer væsentligt, og der ydes supervision på dine fremlæggelser af videooptagelser.
 • Mangfoldighed og kulturelle forskelle: Vi fokuserer på at anerkende og arbejde med forskellige familier og deres unikke vilkår, herunder regnbuefamilier og introduktion til traumearbejde.
 • Fleksibelt studieforløb: Uddannelsen som familieterapeut er tilrettelagt, så du kan kombinere den med dit arbejde. Der kræves 12 hele undervisningsdage samt læsegruppemøder og egne studier.
 • Etiske retningslinjer og supervision: Vi gennemgår og diskuterer etiske retningslinjer i familieterapeut uddannelsen, og der ydes direkte supervision på optagelser af familieterapi med familier.
 • Mulighed for videreuddannelse som familieterapeut: Der er mulighed for at tilføje et andet år til uddannelsen, hvor du skal skrive en opgave for at bestå begge år.

Familieterapeutuddannelsens indhold:

* MODUL 1 & 2: Narrative og systemisk inspireret FAMILIESAMTALER

Familieterapi er en meget kompleks affære og ofte kan vi komme til at tro, at vi ved hvordan en “god familie” skal fungere. Vi skal gøre en dyd ud af respekten for forskellighed, og den skal bære vores arbejde, når vi arbejder med trængte familier, som behøver hjælp.

I forhold til familieterapi skal vi arbejde med at stille spørgsmål til familien og kunne styre samtalen med mange på en gang.  At arbejde med narrativ og systemisk familieterapi handler om at kunne undersøge en families definitioner og erfaringer og forstå hvordan de tilsammen skaber familieorganiserede erfaringer. Hvem bestemmer og definerer de enkelt familiemedlemmers historie, og hvem ved, hvad der skal gøres, når nogen ikke trives indenfor og udenfor familien?

*MODUL 3 : Relationer og de tavse stemmer

Relationsdannelsen er vigtig og spørgsmålet er hvordan vi bedst arbejder med tilknytning i et narrativt perspektiv, hvis vi vil støtte forældre i deres kompetence til at være med og omkring barnets udvikling. Vi vil på dette modul undersøge de forskellige teoretiske begreber, hvad de består af nye og ældre ideer. Se på hvilke metoder, der er egnede til at støtte den tidlige relationsdannelse, som et komplekst samspil af biologiske dispositioner, sociale og kulturelle diskurser samt livserfaringer og forventninger hos forældrene.

Vi arbejde med at stille spørgsmål til familien og styre hvad der kan defineres af intentioner og værdier og hvad der kan dekonstrueres og ikke mindst hjælpe den tavse stemme, så den bliver forståelig og synlig for alle medlemmer.

* MODUL 4 & 5 : BØRNESAMTALER samtaler

Familieterapi kan naturligvis også handle om de unge og børn, som lever med forældrenes skilsmisse. De børn og unge, som har brug hjælp til fortsat at kunne være hos begge forældre uden at ”gå midt over”. Et barn, der oplever forældre der bekriger hinanden, føler sig ofte alene og holder op med at tale med de voksne. Barnet bliver klemt af forældrefremmedgørelse og/eller en loyalitetskrise, som kan vare hele livet. Hvad er det vi foretage os i en samtale med et barn og hvordan gør vi det?

* MODUL 6 : FAMILIESAMTALER, Sorg og Traumer

Sorg og traumer i familier er en meget kompleks affære og ofte kan vi professionelle have for travlt med at komme nogen til undsætning, da vi ikke bryder os om sorg og mistrivsel. Familieterapi handler også om at hjælpe familier til at selv, at drage omsorg for sine familiemedlemmer. Vi skal gøre en dyd ud af respekten for forskellighed, og den skal bære vores arbejde, når vi arbejder med trængte familier, som behøver hjælp. Nogle med sorg og traumer.

Målgruppe for uddannelsen

Uddannelsen  på såvel 1. år og 2. år er tilrettelagt for faggrupperne: Pædagoger, lærere, AKT-lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, (sundhedsplejersker) og alle andre med en mellemlang grunduddannelse indenfor de sociale institutioner, pædagogiske og sundhedsfaglige arbejdsområder. Psykologer og psykiatere, samt præster, som arbejder med børn og familier er også meget velkommen, da familiesamtaler med mange i terapirummet på en gang, kræver særskilte greb, som kun de færreste uddannelser kan tilbyde kompetencer indenfor.

FORMÅL med uddannelsen

Uddannelse tilstræber at optimere og kvalificere dit arbejde med familier. Du vil komme til at arbejde formålsfokuseret på følgende:

 • Du vil komme til at kunne analyse og bedømme hvorvidt dit terapeutiske familiearbejde skaber trivsel på kort og på længere sigt.
 • Have udviklet et klart professionelt systemisk og narrativt sprog for de skridt du tager sammen med familien.
 • Du kan opvarme og igangsætte forældrenes arbejde ift. den refleksive tænkning og de konkrete handlinger, som skal til for at bringe børn og unge i trivsel.
 • Du kan arbejde med første trin af vigtige mentaliseringprocesser; det vil sige konkret træning i hvordan forældrene reagerer, ser og mærker egne børn o gunge.
 • Du kan arbejde med relationsdannelsen, hvor processen bedømmes og styrkes løbende.
 • Du kan foretage forældresamtaler ift. følgende emner (afhængigt af eget arbejde og praksistræning): skilsmisse og samvær, unge og børnesamtaler , samt familieterapisamtaler ift. fokus på forældre kompetencen og barnets trivsel.
 • Foretage parterapi på begynderniveau på 2. året.
 • Kunne tale grundlæggende med familier om sorg og traumer, overgreb og vold.

Underviserne på uddannelsen

Anne Saxtorph har i mange år har arbejdet med at forene de fine systemiske relationsorienterede spørgsmål med den narrative tankegang ift. historisering og beskrivelser af barnet og dets omgivelser. Der bliver tilknyttet en underviser mere på modul 3 eller 4.

REFLEKTIONSOPGAVER

Du skal løbende lave optagelser af din familieterapi samtaler. Der skal udfærdiges tekstanalyser af samtalen, med det formål at træne og analysere egen praksis.

SUPERVISION

Du skal modtage minimum 1 times supervision i løbet af undervisningen på eget materiale optaget på egen arbejdsplads. Det kan være lydbånd eller billeoptagelse. Der skal laves transkription af samtalen (max. 2-4 sider, svarende til 10-15 min. uddrage af samtale).

OPGAVE

Der vil være en opgave på 1 året, som afleveres mellem 5 & 6 Modul. Vurderes efter: Bestået, ikke-bestået.

Familieterapeut uddannelsen vil køre med et 2. år, som overbygning, der starter i 2024. Her kræves opgave på 1. året som bestået. Dette forudsætter, at der min. er 8 deltagere som ønsker at fortsætte fra 1. året.

LITTERATUR

Du skal påregne litteraturkøb for omkring 2.000-3.000 kr. pr. år.

BEVIS

Familieterapeut uddannelsen tages som et selvstændigt forløb på 1. året og der kan tilføjes et 2. års overbygning. Bevis udstedes efter 12 dages deltagelse for hvert år.

Datoer

7/11 & 8/11 2023

5/12 & 6/12

8/1 & 9/1 2024

8/2 & 9/2 2024

5/3-6/3 2024

2/4-3/4 2024

 

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.