Narrative kurser

Respons basereret intensiv uddannelse – 10 hele dage

TILMELD
  • Pris: 14.500 kr. + moms
  • Opstart: 3. sep. 2024
  • Antal dage: 10 dage
  • Dato: 2024: 3/9 & 4/9, 3/10 & 4/10, 5/11 & 6/11, 4/12 & 5/12
  • Tid: kl. 9.00-16.00
  • Sted: Østerbrogade 29, 3. tv.
  • Antal deltagere: Max. 22 deltagere
  • Undervisere: Anne Saxtorph, Louise Østergaard, Anne Albinus, Bushra Hanif
  • Tilmeldingsfrist senest: 4/08 2024
  • Afmeldingsfrist senest: 4/08 2024
Forside > Uddannelse > Respons basereret intensiv uddannelse – 10 hele dage

Kursus med fokus på arbejdet med mennesker som er udsat for vold. På dette kursus er det den responsbaseret praksis, som der undervises i. Den praksis omhandler at fremhæve ofrets agenthed, også kaldet de modstandshandlinger som altid menes at være tilstede når et menneske er udsat for en alvorlig seksuel krænkelse, økonomisk vold, psykisk og/eller fysisk vold.

Hvad er responsbaseret terapi praksis?

Det er en teori -og anvendt praksis inspireret af Allan Wade fra Victoria i Canada, som har arbejdet med kvinder udsat for vold. Men også med unge og børn der har været ude for overgreb i barndommen. Tilgangen er kvalitativ anderledes og banebrydende ift. traumearbejde. Det handler om at finde frem til de svagt synlige responser (modstandshandlinger) for andre, og mere tydelige tilgængelige responser (modstandhandlinger), som kan beskrives når man undersøger hændelser i detaljen.

Responsspørgsmål gør en forskel

Det vigtige, som vi skal lære på kurset er at stille de rigtige responsspørgsmål. Effekten for ofret er meget tydeligt, da spørgsmålene får mange svar frem, som tit er overraskende for den voldsudsatte selv. Den modstand som dukker op mere tydeligt viser og vægter værdigheden hos ofret og vigtigst af alt er det den anden side af historien om voldshandlinger. Vold bliver både mere modbydelig og mere entydig tydelig, når modstandshandlingerne fremhæves og beskrives.

Kurset vil gennemgå ideerne og de praksis greb og konkrete spørgsmål, som er udviklet igennem mange år af Allan Wade og hans kollegaer i Canada. Allan Wade har sin teoretiske grunduddannelse i micro og macroananlyser og den systemiske tilgang fra familieterapien – fra Milano-teamet, i Italien.

Hvem er Allan Wade?

Allan Wade er en fremtrædende skikkelse inden for socialt arbejde og terapi, der har gjort betydelige bidrag til forståelsen og behandlingen af vold mod kvinder. Hans tilgang til at håndtere vold mod kvinder er baseret på et responsbaseret perspektiv, der fokuserer på at styrke kvinder og anerkende deres modstandskraft og modstand mod vold.

En central del af Allan Wades responsbaserede tilgang er at flytte fokus fra offeret til overgrebsmanden og de sociale strukturer, der opretholder volden. I stedet for at se kvinder som passive ofre for vold, anerkender Wade deres agens og modstand mod undertrykkende magtrelationer. Han mener, at det er vigtigt at genopbygge kvinders følelse af kontrol og selvbestemmelse for at hjælpe dem med at komme sig fra voldelige situationer.

Allan Wades tilgang indebærer også en kritik af traditionelle terapeutiske metoder, der kan bidrage til at stigmatisere og marginalisere voldsramte kvinder. Han mener, at det er vigtigt at undgå at diagnosticere kvinder som “syge” eller “skadede”, da dette kan forstærke følelsen af skam og skyld, som ofte følger med voldelige oplevelser. I stedet fokuserer han på at anerkende kvinder som stærke og modstandsdygtige individer, der har overlevet traumatiske voldelige begivenheder.

En vigtig del af Allan Wades arbejde er at udfordre samfundets normer og værdier, der opretholder vold mod kvinder. Han opfordrer til en kollektiv indsats for at bekæmpe kønsbaseret vold gennem politisk og social aktivisme. Han argumenterer for, at det er nødvendigt at adressere de underliggende årsager til vold mod kvinder, herunder kønsdiskrimination, ulighed og patriarkalske strukturer.

Wades responsbaserede tilgang til vold mod kvinder har haft en betydelig indflydelse på praksis og politik inden for socialt arbejde og terapi. Hans arbejde har været med til at ændre den måde, hvorpå fagfolk ser på og arbejder med voldsramte kvinder, og har inspireret til en mere empowerment-orienteret tilgang, der fokuserer på styrke og modstand mod vold.

Hvem er kurset til?

Det er for dig som arbejder med familier, og mennesker som lever med vold i deres tætte relationer.

I undervisningen indgår såvel teori og praksis svarende til 2 x 30  timer i” anden teoretisk retning”, som er specialistgodkendt for psykologer. Derfor er der kun 20 % af deltagerne af mulig af anden faglig baggrund, men da Narrative Perspektiver tror på at faglig diversitet bidrager til læring, så bestræbes forskellig faglighed blandt kursistern

Hvem er undervisere?

Det er grundig teoretisk og praktisk undervisning af Anne Saxtorph, som har fokus på hvordan det narrative og de repsonsbaseret kombineres. Så er det Louise Østergard og Anne Albinus som præsenterer deres version af det responsbaseret arbejde og ikke mindst Bushra Hanif, som har lavet en PhD. i det responsbaseret arbejde og trænet hos Allan og Shelly Dean i Canada i flere måneder.

Der skal læses tekster på forhånd som sendes ud på forhånd. Program lavet samlet af alle 4 undervisere. Sendes ud 1 mdr. før opstart.

Se narrativttidsskrift.dk

10 hele dage – 70 timer

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.