Narrative kurser

Responsbasereret intensiv uddannelse – 30 timer

Dato ikke fastsat
  • Pris:
  • Opstart: 19. feb. 2024
  • Antal dage: 5 dage
  • Dato:
  • Tid: kl. 9.00-16.00
  • Sted: Østerbrogade 29, 3. tv.
  • Antal deltagere: Max. 20 deltagere
  • Undervisere: Anne Saxtorph
  • Tilmeldingsfrist senest: 20/01 2024
  • Afmeldingsfrist senest: 20/01 2024
Forside > Uddannelse > Responsbasereret intensiv uddannelse – 30 timer

5 hele dage – 30 timer

Kursus med fokus på den responsbaserede praksis, som omhandler at fremhæve ofrets agenthed, også kaldet de modstandshandlinger som altid menes at være tilstede når et menneske er udsat for en alvorlig seksuel krænkelse, vold eller ulykke. Det er en teori -og anvendt praksis inspireret af Allan Wade fra Victoria i Canada, som har arbejdet med kvinder udsat for vold. Men også med unge og børn der har været ude for overgreb i barndommen. Tilgangen er kvalitativ anderledes og banebrydende ift. traumearbejde, da det handler om at finde de brugte og helt tydeligt tilgængelige modstandhandlinger, som kan beskrives når man har lært at stille de rigtige spørgsmål. Effekten for ofret er tydeligt, da den vægter værdighed og en anden side af historien om voldshandlinger.

Kurset vil gennemgå ideerne og de praksis greb og konkrete spørgsmål, som er udviklet igennem mange år af Allan Wade, der har sin teoretiske grunduddannelse i micro og macroananlyser og den systemiske tilgang fra familieterapien – fra Milano-teamet, i Italien.

I undervisningen indgår såvel teori og praksis svarende til 30 timer i” anden teoretisk retning”, som er specialistgodkendt for psykologer. Derfor er der kun 20 % af deltagerne af mulig af anden faglig baggrund, men da Narrative Perspektiver tror på at faglig diversitet bidrager til læring, så bestræbes forskellig faglighed blandt kursisterne.

Der skal læses tekster på forhånd som sendes ud på forhånd.

Se narrativttidsskrift.dk

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.