Narrative kurser

Supervisor uddannelse

Dato ikke fastsat
 • Pris: 26.000 kr.
 • Opstart: 18. feb. 2025
 • Antal dage: 12 dage
 • Dato: Opstart 18 Februar 2025
 • Tid: kl. 9.00-16.00
 • Sted: Østerbrogade 29, 3. tv.
 • Antal deltagere: Max. 20 deltagere
 • Undervisere: Anne Saxtorph
 • Tilmeldingsfrist senest: 19/01 2025
 • Afmeldingsfrist senest: 19/01 2025
Forside > Uddannelse > Supervisor uddannelse

En narrativ supervisor uddannelse er en specialiseret uddannelse med træning i narrative greb og teori. Supervisor uddannelsen har fokus på at udvikle færdigheder hos dig inden for terapi, socialt arbejde eller beslægtede områder, så du kan fungere som narrativ supervisor. Uddannelsen er designet til at give socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker de nødvendige værktøjer, et teoretiske grundigt fundament og praktiske erfaringer til at facilitere narrativ og systemisk supervision meget effektivt.

Opbygning af supervisor uddannelsen

Vores narrative supervisionsuddannelse strækker sig over en periode på et år. Supervisor uddannelsen indeholder en blanding af teoretiske mindre oplæg, mange praktiske øvelser, klinisk træning og regulær supervision på supervisions erfaringer. Noget af det foretages igennem supervisions-film-fremlæggelser. Disse mindre film optages af dig selv og gruppen som du superviserer, etablerer undervejs mens du går på uddannelsen. Det er en meget stor hjælp for dig at du løbende afprøver dine supervisionsmetoder på en gruppe og du vil opdage, at meget læres igennem praksis og feedback og supervision.

Teoretisk grundlag for supervisor uddannelsen

Supervisor uddannelsen vil introducere deltagerne til nøglebegreber inden for narrativ teori og praksis. Dette omfatter ideer fra Michael White, David Epston, Stephen Madigan og den mere moderne narrative terapi og postmodernistiske sprogfilosofi. Deltagerne vil få en forståelse af, hvordan narrativer og fortællinger formes af kultur, sprog og samfundsmæssige kontekster.

 1. Supervisionsprincipper og -teknikker: Deltagerne vil lære principperne og teknikkerne for effektiv supervision, herunder hvordan man skaber et trygt og tillidsfuldt supervisionsrum, hvordan man stiller refleksive spørgsmål, og hvordan man hjælper supervisee med at udforske og udfordre de narrative konstruktioner, der påvirker deres arbejde.
 2. Refleksion og selvudvikling: En vigtig del af narrativ supervision er refleksion og selvudvikling. Deltagerne vil blive opfordret til at undersøge deres egne værdier, antagelser og praksisstilgange samt at reflektere over deres positionering og magt i supervisionsrelationen.
 3. Klinisk træning og praksis: Uddannelsen vil sandsynligvis omfatte klinisk træning og praksis, hvor deltagerne har mulighed for at anvende deres supervisionsfærdigheder i virkelige eller simulerede situationer. Dette kan omfatte rollespil, case-diskussioner og observation af supervisions-sessioner.
 4. Etik og professionalisme: Narrativ supervision indebærer ofte komplekse etiske dilemmaer og professionelle udfordringer. Deltagerne vil blive uddannet i etiske retningslinjer og standarder for praksis inden for deres specifikke fagområde og lære at håndtere etiske dilemmaer på en reflekteret og ansvarlig måde.
 5. Feedback og evaluering: Under uddannelsen vil deltagerne modtage regelmæssig feedback og evaluering fra undervisere og medstuderende for at hjælpe dem med at identificere styrker og områder til forbedring i deres supervisionspraksis.

Vores narrative supervisionsuddannelse er et intensivt og engagerende procesforløb, der kræver dedikation, refleksion og åbenhed fra deltagerne. Det er en mulighed for fagfolk at udvikle deres færdigheder, udvide deres teoretiske forståelse og bidrage til deres faglige udvikling som narrative supervisorer.

Genfortælling af samtaler i supervisionen

At fremhæve vigtigheden af at genfortælle klienters historier med en fokus på deres modstand mod vold og undertrykkelse. Dette kan hjælpe med at ændre klientens selvopfattelse fra et offer til en person, der har vist modstand og styrke​​.

Historiefortællingens magt

At forstå kraften i historiefortælling og dens indvirkning på kendskab og magtstrukturer. Supervisorer skal lære at kunne understrege vigtigheden af at anerkende sueprvisandens historie som en modvægt til dominante narrativer, der måske har marginaliseret eller undertrykt dem​​.

Modstand mod vold

At anerkende og understrege supervisandens modstand mod vold og dekonstruerende tanker som et tegn på håb og styrke. Dette kan være gennem at påvise, hvordan selv i fortvivlelse og undertrykkelse, kan små handlinger af modstand og selvbevarelse være kraftfulde​​​​.

Dekonstruktion og supervision

At benytte dekonstruktion som en metode til at adskille og udforske de forskellige lag af supervisandens erfaringer, hvilket kan hjælpe med at identificere og adskille problematiske overbevisninger og narrativer fra supervisandens eget liv, identitet og erfaringer​​.

Støttende undersøgelse af supervisandens egen stilart

At anvende støttende supervisor teknikker for at skabe et miljø, hvor supervisanden føler sig både anerkendt, hørt, forstået og støttet. Dette kan inkludere at validere supervisandens følelser, styrke deres agens, modstandskraft, og hjælpe dem med at finde mening i deres erfaringer​​.

Ved supervision er det vigtigt at opbygge en atmosfære af tillid og åbenhed, hvor supervisanden kan reflektere over egne praksisser, udfordringer og succeser. Supervisorer bør også fremme en dyb forståelse af den komplekse dynamik mellem vold, traumer og modstand som kommer op i sager, samt den supervisions proces, der understøtter forandringsprocesser og gruppedynamikker, som fordrer samarbejde og fælles fagligt sprogbrug.

Praksis grundlag:

Du praktiserer med en gruppe, som du superviserer undervejs. Du forbereder at optage og vise et klip til hver supervisionsgang på holdet. Dine optagelser er en del af den måde som du udvikler din egen praksis på.

Du træner:

 • At kunne sætte en kontekst for en supervisionsgruppe
 • Du træner refleksive perspektiver og nye udsyn
 • Øver dig i at bruge en tavle og tegne figurer
 • Du griber fortællingen og udvider for at finde nye veje
 • Faciliterer og øver teamformer som passer til gruppens behov

Du afslutter supervisor uddannelsen med en mundtlig eksamen hvor du viser en optagelse og fremstiller dine teoretiske overvejelser, som har ført til dine praktiske greb.

Bedømmelse: Bestået/ ikke bestået

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.