Trine Marie Madsen - Psykolog - Narrative Perspektiver

Kontakt Trine Marie Madsen:

    Trine Marie Madsen

    Underviser

    Trine har stor terapeutisk erfaring i at arbejde med børn og unge. Hun har været med til at udvikle børneprojektet i Dialog Mod Vold, hvor hun også har kørt børnegrupper med børn som har været vidne til eller udsat for psykisk og fysisk vold i hjemmet. Trine har endvidere arbejdet i bl.a. et familiehus hvor hun har stået for udviklingen af et mentaliseringsbaseret flerfamilieterapeutisk tilbud og som projektleder i kommunalt regi. Trine er i sin undervisning optaget af hvordan vi kan få børns unikke viden frem i samtaler og hvordan vi kan bringe denne viden ud til de betydningsfulde andre der er omkring barnet. Trine er optaget af hvordan samtaler og leg kan styrke børns færdigheder i at gøre verden større for at barnet på den måde kan evne at forestille sig andet end det der nu. I samtaler med børn har Trine fokus på at støtte barnet i at organisere sine erfaringer og oplevelser. At hjælpe barnet til at styrke egen fornemmelse af sig selv ved hjælp af at  kende sin historie og sine indre og ydre sansninger.

    Som underviser er Trine optaget af at skabe tydelige kontekster for læring og skabe et refleksivt rum hvor praksis og teori forenes. Kursister og samarbejdspartnere hæfter sig ved hendes evne til nærværende og engageret at kunne formilde kompliceret teori på et praksisnært plan.

    Trine er uddannet socialrådgiver og Psykoterapeut og har mange års efteruddannelse i systemisk og narrativ teori fra bl.a. Dispuk, S.I.F. og The Marlborough Family Centre i London. Trine Marie Madsen er indehaver og uddannelsesleder af S.I.F.- Systemisk Institut for Familieterapi. Trine underviser på S.I.F på den 4 årige psykoterapeutuddannelse og på Supervisoruddannelsen. Derudover arbejder hun som selvstændig terapeut, underviser og supervisor.