Kurser

Kurser hos os har til formål, at du som deltager kan tilegne dig erfarings- og forskningsbaseret viden omkring et vigtigt tema, som har din interesse. Vi tilbyder mange forskellige kurser om grundlæggende temaer indenfor psykologien som fx intro til narrativ terapi, gruppeterapi, parterapi, børnesamtaler, familieterapi og supervision, eller sorg, traumer og krisereaktioner, tavlebrug og meget mere.

Opkvalificering

Det alt sammen med henblik på faglig opkvalificering af dig som professionel, så du opnår indsigt, viden og en forståelse af de problematikker området indebærer og får mulighed for at kunne mestre de mange konkrete interventioner og ideer til praksis, som vi har at byde ind med.

Forside > Kurser

Vores kurser gør en forskel for din hverdag

Vi har i årevis arbejdet på at få ideerne til at leve videre efter dit kursusophold.  Derfor giver vi dig ideer til at hvordan de nye vaner implementeres igennem lidt klog planlægning og vigtig gentagelse. Vi træner på alle vores kurser, fordi ”øvelse gør mester” og vi ser igen og igen, at mange kursister faktisk skifter over til at bruge en tavle i supervision, møder, coaching og samtaler. De får reelt indarbejdet en ny praksis. Det kan fx være det responsbaseret arbejde inspireret fra vores nyeste kurser, når de arbejder med mennesker i sorg, krise og med traumereaktioner.

Implementering kræver veltilrettelagt træning

Nye praksisser kræver tålmodighed og planlægning, men det lykkes for mange kursister, da vi har afgørende ideer til den trinvise træningspraksis. Du skal naturligvis selv være aktiv og træne praksis i dagligdagen efter kurset. Du opdager, at det at blive fagligt dygtig til dit arbejde tit er med til at sænke stress og dårligt arbejdsmiljø.

Teori er vigtig at forstå og kende til af flere grunde

Vi har altid for øje, at de teoretiske dele af vores kurset omfatter en grundig indføring og med mange praksiseksempler, så du som deltager forstår ideologien bag det narrative menneskesyn og selv sorterer i de ideer som passer til dit arbejdsområde mm. Du kan på den måde bedst selv tage stilling til hvad du mener og vil stå inde for som fagperson, men også hvad du gerne vil blive bedre til og have af ”benspænd”. Vi mener teori, skal kunne anvendes i praksis for at være noget værd, men allerførst er det vigtigt, at du forstår hvordan noget forklares at hænge sammen i en teori, så du selv ser på om teorien er valid (”holder vand”).

Træning i praksis på din egen arbejdsplads af er alfa omega

Gennem interventionsdelen af kurserne vil du som deltager blive i stand til at anvende de nyudviklede praksisformer hjemme hos jer selv, eftersom vi bruger strukturerede øvelser, rollespil og fælles grundøvelser i plenum, samtidig med at vi bestræber os på, at tage højde for din og andre deltagers faglige forskelligheder og egne præferencer for læringsstil. Vi integrerer ideer som passer til dit job og din målgruppe.

Udlevering af kursusbevis

Du skal komme og være der 90% af tiden for at få dit kursusbevis. Det kan du bruge til din årlige lønsamtale og godkendelser ift. specialist uddannelser.

Godkendte kurser for psykologer, læger og speciallæger

Kursister i Narrative Perspektiver kan ofte være for alle faggrupper, som har en mellemlang uddannelse, som fx pædagog, sygeplejeske, lærer, socialrådgiver, eller lange uddannelser som psykologer, læger, antropologer mm.

Psykologer kan opleve at komme på kurser, som er godkendt af , og her gælder det at 20 % er af ovennævnte faglige baggrund er der, mens det kræves at de resterende 80 % er psykologer eller andre med længerevarende uddannelse.

 

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.