Supervision

Hvad er supervision?

Det er en fagperson som giver ideer til at få et super-over-blik på en problemstilling. Hos os i Narrative Perspektiver er det er vigtigt at finde en supervisor, som passer til opgaven og til jeres organisation. En supervisor som kan skabe tillid og tryghed i rummet og som igennem opgaverne lærer jer at kende med det faglige fokus som omdrejningspunkt. Dernæst med en opmærksomhed på hvordan du befinder dig i opgaven, som er emotionernes trædesten.

Hvad er vores supervisionsmodeller?

Vi vil gerne inviteres til møder og tage en snak med jer om hvad vi har at tilbyde af supervisionsmodeller, og fortælle mere om hvordan vi arbejder som supervisorer. Vi kender hver især vores egen supervisionsform og personlige stil – og vi har tit fælles supervision sammen her i NP. Derfor har vi et klart sprog for det vi går og gør, når vi superviserer rundt omkring i landet.

Forside > Supervision

Hvad er narrativ supervision?

Hos os i Narrative Perspektiver er det er vigtigt at finde en supervisor, som passer til opgaven og til jeres organisation. En supervisor som kan skabe tillid og tryghed i rummet og som igennem opgaverne lærer jer at kende med det faglige fokus som omdrejningspunkt. Dernæst med en opmærksomhed på hvordan du befinder dig i opgaven, som er emotionernes vigtige trædesten for at kende dig selv i opgaven.

Hvad betyder supervision?

Det er en fagperson som giver ideer til at få et super-over-blik på en problemstilling. Den er en etableret læringssituation imellem en supervisor og en supervisand. Det fælles tredje er den faglige opgave og hvordan supervisanden befinder sig med opgaven. Vi tilføjer ofte et reflekterende team eller et bevidnende team, som viser vejen igennem det ekstra blik, som kan funderes igennem sprogskift og perspektiv skifte.

Hvad er formålet med supervision?

Vi vil gerne inviteres til møder og tage en snak med jer om hvad vi har at tilbyde af supervisionsmodeller, og fortælle mere om hvordan vi arbejder som supervisorer. Vi kender hver især vores egen supervisionsform og personlige stil – og vi har tit fælles supervision sammen her i NP. Derfor har vi et klart sprog for det vi går og gør, når vi superviserer rundt omkring i landet.

Supervision er en samskabende proces

Vi mener at god supervision er en samskabt kreativ udveksling af ideer, tilpasset arbejdspladsens opgaver og medarbejderes input. Vi mener, at supervisors opgave er at styre og tilrettelægge og tage ansvar for processer, mens det er medarbejdernes opgave at fremstille sager. På den måde kan vi sammen præcisere vanskeligheder i opgaven ud fra et fagligt stærkere ståsted, så vi undgår at sager vakler, fordi vi ikke kan håndtere at emotionelt udfordret som professionelle. Vi er jo mennesker og vores følelser kan være gode at guide os ud fra, hvis vi forstår at adskille os fra normative ideer, moralske dilemmaer og ikke mindst vores egen baghave.

Hvad er en god supervisor?

Det er en fagperson, som skaber et fagligt overblik over en kompleks situation. Som ikke farer vild, men tvært imod giver sig tid til at se på mange forskellige perspektiver. Det er i vores øjne vigtigt, at vi ikke stå alene med store og meget komplekse sager når deling og faglig udveksling ofte bringer bedre resultater med sig.

Supervisionen er på jeres professionelle færdigheder og tilgang til fx møder, samtalepraksisser “ude og hjemme”. Det kan være supervision på jeres miljøterapi, pædagogiske praksisser, PPR arbejde, krisecenter, arbejde med plejefamilier, børnehaver, institutionsledere mm.

Team modeller

Vi arbejder både med ideerne fra det klassiske reflekterende team (fra Tom Andersen) , og bevidning (White). Samt det responsbaseret fra Allan Wade og Linda Cotes m.fl. Vi arbejder med spørgsmålsudvikling (en systemisk ide udviklet videre til at inkludere den narrative bevidning med positionsskifter (CMM + Bronwyn Davies), sekventiel teamarbejde, ideberigelser (ide bank), konkrete overvejelse omkring dilemmaer og metaforik træning.

Teamet skal gerne indgå med andre tilføjelser, som det “ekstra blik”, der udvikler vores perspektiv og fremadrettet giver forståelse af en given opgave eller problemstilling.

Klarhed i konteksten for supervision

Vi gør meget ud af tydelighed ved at skabe rammen for supervisionen fra gang til gang. Vi starter ofte et kort indspark/teori-bidrag fra den narrative og systemiske tankegang mm., sådan så vi over tid deler sprog i fremlæggelsen af familierne/borgerene/børnene/medarbejderne/lederne osv., – og vi mener reelt set, at samskabelsen gerne skal foregå i en ramme og et sprog, som alle forstår at beherske mere eller mindre.

Tryghed er med til at skabe god supervision

Vi ønsker at skabe en god og tryg supervisionskultur med sparring og læring i fokus – og ikke mindst, gør vi vores bedste for at lytte os ind til hvad de enkelte medarbejder kan synes at have brug for i en given konkret supervisionskontekst.

Kan supervision også være faglige indspark?

Supervision kan med fordel indeholde korterevarende faglige input & undervisning for at udvikle teamets strukturelle form, fremhæve kompleksitet i praksis som i teori – og havende en bestemt sagsvinkel. Alt sammen i forsøget på at tilføje noget nyt til medarbejdergruppens daglige arbejde i relation til egne kompetencer, overvejelser og problemstillinger.

I behøver ikke at vide noget om det responsbaserede, systemiske og narrativ teori og praksis for at modtage supervision med en faglig skarp baggrund fra os.  Vi skal nok gøre vores for at lege kreativt med teorierne og gøre hverdagslivet og supervisionen lidt mere eksotisk og alligevel super vedkommende.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.