Narrative kurser

Familieterapeut uddannelse

TILMELD
 • Pris: 24.000 kr. + moms
 • Opstart: 12. mar. 2025
 • Antal dage: 12 hele dage
 • Dato: 12/3 & 13/3, 10/4 & 11/4, 13/5 & 14/5, 12/6 & 13/6, 10/9& 11/9, 21/10 & 22/10
 • Tid: kl. 9.00-16.00
 • Sted: Østerbrogade 29, 3. tv.
 • Antal deltagere: Max. 20 deltagere
 • Undervisere: Anne Saxtorph
 • Tilmeldingsfrist senest: 10/02 2025
 • Afmeldingsfrist senest: 10/02 2025
Forside > Uddannelse > Familieterapeut uddannelse

Familieterapeut uddannelse – Bliv uddannet i familieterapi

Familieterapeut uddannelsen er skræddersyet til fagpersoner, der dagligt arbejder med børn og familier. Uddannelsesprogrammet til uddannelsen i familieterapi fokuserer på at forstå og anvende vigtige teoretiske rammer såsom udviklingspsykologi, relationsdannelse og tilknytningsteorier. Familieterapeut uddannelsen tilbyder dybdegående træning i terapeutiske interventioner, som er essentielle i arbejdet med familier i familieterapi.

Gennem Familieterapeut uddannelsen vil deltagerne blive udstyret med en række konkrete terapeutiske værktøjer, herunder teknikker til relations-interventioner og spørgsmålsproduktion, der er designet til at fremme bedre kommunikation og forståelse inden for familien. Derudover fokuseres der på udvikling af færdigheder i intentionslytning og anvendelse af forandringer i det sprog, som familier bruger i konfliktsituationer. De konflikter som ofte kan føre til en uheldig negativ erfaring for barnet og de voksne, og skabe en belastende atmosfære, som er skadelig for børns trivsel og udvikling.

Familieterapeut uddannelsen har til hensigt, at styrke fagpersoners evne til at identificere og adressere disse udfordringer effektivt. Uddannelsen i familieterapi integrerer praktiske øvelser med teoretisk viden, hvilket sikrer, at de studerende kan anvende de lærte færdigheder direkte i deres professionelle praksis som familieterapeuter undervejs i uddannelsesforløbet.

Den narrative tilgang i familieterapi understreger vigtigheden af at skabe trivsel og forandringer gennem kommunikation, intentionslytning og forståelse, der tilsammen er afgørende for at fremme sundere familietrivsel helt overordnet. Derfor et sprogfilosofi, og sprogforståelse en del af undervisningen i kommunikation.

Med Familieterapeut uddannelsen bliver du ikke bare udstyret med teoretisk viden, men også med praktiske færdigheder i samtaleteknik, som er nødvendigt for at samtale, støtte og vejlede familier gennem deres udfordringer og konflikter. Dette gør uddannelsen i familieterapi ideel for dig, der ønsker at gøre en reel forskel i børn og familiers liv og bidrage til at forbedre deres generelle trivsel og udvikling.

12 hele dage, 4-5 læsegruppedage/aftener

Alle lærer bedst ved at få inddraget praksis i hverdagen. Det kræver at vi etablerer læsegrupper og uddeler øvelser til etablerede grupper, som bruger hinanden løbende til sparring i deres samtaler. Den store variation af praksis giver meget fælles viden og kendskab til andres arbejdsforhold og funktioner. Det er altid en glæde at lære sammen.

Familieterapeut uddannelsen har fokus på områderne:

 • Børn & unges udvikling og trivsel
 • Gennemgang af teori og praksis ideer indenfor det systemiske, narrative og  den responsbaseret praksis
 • Konkret træning i familieterapi hvor alle stemmer høres
 • Hvordan familierne styrkes i de enkelte vigtige relationer
 • Øge forældrenes opmærksomhed på børnene
 • Kompetencetræning hos forældrene omkring opdragelse og værdier
 • Træning af samtalegreb med flere personer i rummet, herunder:
 • Intentionslytning, samt ansvar for lytte og talepositioner
 • Træning i at mestre mentaliseringsprocesser og følelsesmæssig intensitet op/ned

Sprogets kraft

Det er vigtigt, at kende til sprogets kraft og fortællingers magt. På den måde kan vi som professionelle familieterapeuter forholde os aktivt til om de voksne i familien laver sunde eller mindre sunde beskrivelser af deres egne børn. Ofte oplever vi mange negative beskrivelser, som vi ved er meget ubehagelige for barnets eget billede af sig selv. Vi familieterapeuter kan se os selv, som aktive medforfattere til nogle bedre og mere righoldige beskrivelser.

Relationsarbejde i familieterapi

Foruden at vi er med til at undersøge de kulturelle følelsesmæssige relations-processer, som ofte bære præg af vores tids forhold til følelser og hvordan det er muligt for forældre at give udtryk for dem. Derfor handler uddannelsen til familieterapeut også om hvordan familiens hverdagssprog kan være til at styrke eller svække et barn i dagligdagen. Hvordan sproget har meget stor betydning i familien.

Lytning kræver aktive spørgsmål

Vi vil igennem uddannelsen til familieterapeut træne, at have øre for at lytte til hvem der i familien positionerer hinanden hvordan? Vi vil træne os selv som familieterapeuter til at lytte til flere i rummet. Men også lytte os frem til hvordan magten fordeler sig. På den måde har vi alvorlig og vigtig indflydelse og vi skal derfor huske at bruge den magtfulde position mere respektfuldt. Vi kan ydmygt bidrage til at ændre selve familiesproget, hvis taleformer bekymrer os. Men vi kan også se hvordan familiemedlemmer aktivt trækker hinanden tættere på hinanden, eller omvendt væk fra hinanden i konflikter, som de ikke magter at italesætte og udbedre.

Familieterapeut uddannelsens indhold:

Hele familieterapeut uddannelsen af bygget op af 6 moduler med hvert sit tema, som vi berører i familieterapien. Træningen er bygget op af mindre trin, som starter med den grundlæggende fundament omkring kontekst og spørgsmåls formål, for sidenhen at bevæge sig over i det narrative tradition med undersøgelsen af de fortalte historier, som bliver skabt omkring det enkelte familiemedlem. Dernæst kommer vi ind på magtaspektet i familien, de enkeltes betydning, sproglige kraft og ikke mindst magt. Men vi ser også på terapeutens position og magtforhold, eftersom terapeutens spørgsmål og tematisering har stor betydning. Hvad er definitionen på problemerne og hvem beslutter, hvornår der skal tale om de enkelte områder?

Mødegang 1: Narrative og systemisk inspireret

Familieterapi er en meget kompleks affære og ofte kan vi komme til at tro, at vi ved hvordan en “god familie” skal fungere. Men vi ønsker at komme ud af den normative tænkning. Familier er forskellige og det skal de fortsætte med at være, blot børn og voksne ikke er i mistrivsel. Vi skal derfor vise vores respekt og gøre en dyd ud af respekten for forskellighed, og den skal bære vores arbejde, når vi arbejder med trængte familier, som behøver hjælp.

I forhold til familieterapi skal vi arbejde med at stille spørgsmål til familien, og styre, at man har brug for at definere problemet fra den enkeltes perspektiv. At arbejde med narrativ familieterapi handler om at kunne undersøge en families erfaringer og forstå hvordan de tilsammen skaber kollektive organiserede erfaringer. Hvem bestemmer og definerer familiens historie, og hvem ved, hvad der skal gøres, når noget ikke fungerer?

Familiefortællinger kan være alt fra vidunderlige, poetiske, skræmmende, skabende og ganske magtfulde. Derudover skal vi også beskæftige os med forældrene som par. Hvad kan der tales om, som handler om parforholdet, kæresteriet, og sexlivet, som måske er sat på vågeblus efter at børnene er kommet til. Hvad er kærlighed i praksis? Hvem bestemmer, hvordan den skal udfoldes og tales om?

Underviser: Anne Saxtorph

Mødegang 2: Relationer og læring af spørgsmålsproduktion

Relationsdannelsen er vigtig og spørgsmålet er hvordan vi bedst arbejder med tilknytning i et narrativt perspektiv, hvis vi vil støtte forældrene i deres kompetence til at være med og omkring barnets udvikling. Vi vil på dette modul undersøge de forskellige begreber, hvad de består af, og hvilke metoder, der er egnede til at støtte den tidlige relationsdannelse, som et komplekst samspil af biologiske dispositioner, sociale og kulturelle diskurser samt livserfaringer og forventninger hos forældrene.

Under familieterapeut uddannelsen skal vi arbejde med at stille spørgsmål til familien, og styre, at man har brug for at definere problemet fra den enkeltes perspektiv. At arbejde med narrativ familieterapi handler om at kunne undersøge en families erfaringer og forstå hvordan de tilsammen skaber kollektive organiserede erfaringer. Hvem bestemmer og definerer familiens historie, og hvem ved, hvad der skal gøres, når noget ikke fungerer?

Undervisere:  Anne Saxtorph

Mødegang 3: Re-membering og Responsbasert arbejde

Responsbarseret arbejde er inspireret fra Canada. Det handler om børn og voksnes reaktioner på egne levevilkår og hvordan kan kan læse de måder at vise reaktionerne på. Det kaldes også responser, som en aktiv handling. En modstandshandling overfor noget. Vi skal inspireres af dette begreb og arbejde videre med hvordan vi kan anvende og forstå det ind i familiearbejdet med børn og unge.

Mødegang 4: Børnesamtaler og udviklingspsykologi

Uddannelsen i familieterapi handler også om, at kende til børns udvikling og behov for at få støtte og udfordringer, som svarer til deres alder. Her er fokus på hvordan samtaler også kan handle om andre måder at afholde samtaler, så som lege, tegninger, og rollelege.

Gæsteunderviser:

Mødegang 5: BØRNESAMTALER samtaler

På uddannelse i familieterapi kan det naturligvis også handle om børnene, der har brug hjælp til fortsat at kunne være hos begge forældre uden at ”gå midt over”. Et barn, der oplever forældre der bekriger hinanden, føler sig ofte alene og holder op med at tale med de voksne. Barnet bliver klemt af en loyalitetskrise, som kan vare hele livet. Det kan komme til at betyde ganske meget for barnets trivsel i skole og hjem. Hvad er det vi foretage os i en samtale med et barn og hvordan gør vi det?

Undervisere: Anne Saxtorph

Mødegang 6: Sorg og Traumer

Familieterapi uddannelsen er en meget kompleks affære og ofte kan vi komme til at tro, at vi ved hvordan en “god familie” skal fungere. Vi skal gøre en dyd ud af respekten for forskellighed, og den skal bære vores arbejde, når vi arbejder med trængte familier, som behøver hjælp. Nogle med sorg og traumer.

Familiefortællinger kan være alt fra vidunderlige, poetiske, skræmmende, skabende og ganske magtfulde. Derudover skal vi også beskæftige os med forældrene som par. Hvad kan der tales om, som handler om parforholdet, kæresteriet, og sexlivet, som måske er sat på vågeblus efter at børnene er kommet til. Hvad er kærlighed i praksis? Hvem bestemmer, hvordan den skal udfoldes og tales om?

Underviser: Anne Saxtorph

Målgruppe for familieterapeut uddannelsen

Dette års familieterapeut uddannelsen er skræddersyet til at imødekomme behovene hos en bred vifte af fagpersoner, der arbejder inden for de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige sektorer. Dette inkluderer pædagoger, lærere, AKT-lærere, socialrådgivere på rådgivninger og socialcentre, samt sygeplejersker og sundhedsplejersker. Disse faggrupper vil finde familieterapeut uddannelsen særlig relevant, da den leverer de nødvendige færdigheder og metoder til at håndtere komplekse familiedynamikker og fremme positiv forandring.

Derudover er uddannelsen også ideel for psykologer og psykiatere, der arbejder specifikt med børn og familier. Familieterapi stiller unikke krav til fagpersoner, især når det gælder om at facilitere samtaler med flere familiemedlemmer samtidig. Familieterapeut uddannelsen tilbyder dybdegående indsigt og specialiserede teknikker, der er afgørende for at kunne navigere i disse komplekse interaktioner effektivt.

Ved at deltage i familieterapeut uddannelsen vil disse professionelle kunne udvide deres kompetencer og blive bedre rustet til at møde de udfordringer, der kan opstå i deres daglige arbejde med familier. Uddannelsen styrker deres evne til at skabe forandringer og tilbyde støtte, hvor det er mest nødvendigt, hvilket gør dem til en værdifuld ressource i deres professionelle miljøer. Familieterapeut uddannelsen er således afgørende for enhver, der ønsker at forbedre deres evner inden for familiebaseret intervention og terapi

Formål med familieterapeut uddannelsen

Dit arbejde med familier og de mulige formål skal være præcise og fokusstyret. Du skal kunne se hvorvidt dit terapeutiske familiearbejde skaber trivsel på kort og på længere sigt, og du skal have et klart sprog for de skridt du tager sammen med familien. Uddannelsen vil træne en familiemodel, hvor du kommer til at kunne opvarme og igangsætte forældrenes arbejde ift. den refleksive tænkning og de konkret handlinger som skal til for at bringe børnene i trivsel. Dette indebærer træning i mentaliseringprocesser; det vil sige konkret træning i hvordan forældrene reagerer, ser og mærker børnene. Således at forældrene bliver mere sikre forældre, der ved hvad der styrker deres børns identitet og hvordan de kan hjælpe til at relationsdannelsen/processen styrkes. På uddannelsen sætter vi derfor tydeligt fokus på både forældresamtaler, børnesamtaler og familieterapi-samtaler, som i de enkelte dele kan sættes sammen i sin kontekst ift. fokus på forældre kompetencen og barnets trivsel.

Underviserne på uddannelsen

ANNE SAXTORPH, som i mange år har arbejdet med at forene de fine systemiske relationsorienterede spørgsmål med den narrative tankegang ift. historisering og beskrivelser af barnet og dets omgivelser.

OPGAVE

Der vil være en opgave på 1 året. Vurderes efter: Bestået, ikke-bestået.

Familieterapeut uddannelsen vil køre med et 2. år, som overbygning. Her kræves opgave på 1. året som bestået. Dette forudsætter, at der min. er 8 deltagere som ønsker at fortsætte fra 1. året.

LITTERATUR

Du skal påregne litteraturkøb for omkring 2.000-3.000 kr. pr. år.

BEVIS

Familieterapeut uddannelsen tages som et selvstændigt forløb på 1. året og der kan tilføjes et 2. års overbygning. Bevis udstedes efter 12 dages deltagelse for hvert år.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.