Narrative kurser

Familieterapeutisk uddannelse 1. året 2024

TILMELD
 • Pris: 23.500 kr. + moms
 • Opstart: 12. mar. 2024
 • Antal dage: 12 hele dage
 • Dato: 2024: 12/3-13/3 , 10/4-1/4, 15/5-16/5, 12/6-13/6, 11/9-12/9, 23/10-24/10
 • Tid: kl. 9.00-16.00
 • Sted: Østerbrogade 29, 3. tv.
 • Antal deltagere: Max. 20 deltagere
 • Undervisere: Anne Saxtorph
 • Tilmeldingsfrist senest: 11/02 2024
 • Afmeldingsfrist senest: 11/02 2024
Forside > Uddannelse > Familieterapeutisk uddannelse 1. året 2024

Narrativ familieterapeut uddannelse

* 1-årig – 12 hele dage – 6 moduler af 2 dage hver gang

Familieterapiuddannelsen er til medarbejdere, som arbejder med børn og familier hver dag. Uddannelsen indeholder teoretisk gennemgang af udviklingspsykologien, jf. relationsdannelse, tilknytningsteorier og tilbyder en række konkrete terapeutiske greb igennem træning af relations-interventioner, så som spørgsmålstyper, konkrete tiltag ift. intentionslytning, og tiltag ift. det anvendte sprog, som familierne nogle gange anvender i konflikter. Konflikter der ofte ser ud til at skabe familiestemninger, som ser ud til at være usunde for barnets trivsel og udvikling .

 • Fokus på børn & unges udvikling og trivsel
 • Gennemgang af teori og praksisideer
 • Konkret familieterapi-og forældresamtale model trænes
 • Familien styrkes i de enkelte relationer
 • Træde skridt for skridt ift. at øge forældrenes opmærksomhed
 • Opmærksomheds- og kompetencetræning hos forældrene i konkrete målforhold i og omkring børnenes trivsel.
 • Træning af samtalegreb med flere personer i rummet, herunder:
  • Intentionslytning, samt lytte og talepositioner
  • Træning i at mestre mentaliseringsprocesser og følelsesmæssig intensitet op/ned

Det er vigtigt, at kende til sproget kraft og fortællingers magt, for at vi som professionelle terapeuter kan forholder os aktivt til om de voksnes beskrivelser og følelsesmæssige relations-processer med og af barnet styrker eller svækker et barn i dagligdagen.

Vi skal kunne have øre for at lytte til hvem der positionerer hinanden hvordan – og lytte os frem til hvordan det sker, for på den måde at kunne have indflydelse på at ændre det igen. Vi skal vide, hvad vi som professionelle gør i samtaler med flere personer i rummet, som taler hinanden længere væk fra hinanden i forsøget på at forklare sig selv.

Familieterapeutuddannelsens indhold:

* MODUL 1 & 2: Narrative og systemisk inspireret FAMILIESAMTALER

Familieterapi er en meget kompleks affære og ofte kan vi komme til at tro, at vi ved hvordan en “god familie” skal fungere. Vi skal gøre en dyd ud af respekten for forskellighed, og den skal bære vores arbejde, når vi arbejder med trængte familier, som behøver hjælp.

I forhold til familieterapi skal vi arbejde med at stille spørgsmål til familien, og styre, at man har brug for at definere problemet fra den enkeltes perspektiv. At arbejde med narrativ familieterapi handler om at kunne undersøge en families erfaringer og forstå hvordan de tilsammen skaber kollektive organiserede erfaringer. Hvem bestemmer og definerer familiens historie, og hvem ved, hvad der skal gøres, når noget ikke fungerer?

Familiefortællinger kan være alt fra vidunderlige, poetiske, skræmmende, skabende og ganske magtfulde. Derudover skal vi også beskæftige os med forældrene som par. Hvad kan der tales om, som handler om parforholdet, kæresteriet, og sexlivet, som måske er sat på vågeblus efter at børnene er kommet til. Hvad er kærlighed i praksis? Hvem bestemmer, hvordan den skal udfoldes og tales om?

Underviser: Anne Saxtorph

* modul 3 : Relationer og Barnets stemme

Relationsdannelsen er vigtig og spørgsmålet er hvordan vi bedst arbejder med tilknytning i et narrativt perspektiv, hvis vi vil støtte forældrene i deres kompetence til at være med og omkring barnets udvikling. Vi vil på dette modul undersøge de forskellige begreber, hvad de består af, og hvilke metoder, der er egnede til at støtte den tidlige relationsdannelse, som et komplekst samspil af biologiske dispositioner, sociale og kulturelle diskurser samt livserfaringer og forventninger hos forældrene.

I forhold til familieterapi skal vi arbejde med at stille spørgsmål til familien, og styre, at man har brug for at definere problemet fra den enkeltes perspektiv. At arbejde med narrativ familieterapi handler om at kunne undersøge en families erfaringer og forstå hvordan de tilsammen skaber kollektive organiserede erfaringer. Hvem bestemmer og definerer familiens historie, og hvem ved, hvad der skal gøres, når noget ikke fungerer?

Undervisere:  Anne Saxtorph

* MODUL 4 & 5 : BØRNESAMTALER samtaler

Familieterapi kan naturligvis også handle om børnene, der har brug hjælp til fortsat at kunne være hos begge forældre uden at ”gå midt over”. Et barn, der oplever forældre der bekriger hinanden, føler sig ofte alene og holder op med at tale med de voksne. Barnet bliver klemt af en loyalitetskrise, som kan vare hele livet. Det kan komme til at betyde ganske meget for barnets trivsel i skole og hjem. Hvad er det vi foretage os i en samtale med et barn og hvordan gør vi det?

Undervisere: Anne Saxtorph og gæstelærer Katrine Spiegelhauer

* MODUL 6 :

FAMILIESAMTALER, Sorg og Traumer

Familieterapi er en meget kompleks affære og ofte kan vi komme til at tro, at vi ved hvordan en “god familie” skal fungere. Vi skal gøre en dyd ud af respekten for forskellighed, og den skal bære vores arbejde, når vi arbejder med trængte familier, som behøver hjælp. Nogle med sorg og traumer.

Familiefortællinger kan være alt fra vidunderlige, poetiske, skræmmende, skabende og ganske magtfulde. Derudover skal vi også beskæftige os med forældrene som par. Hvad kan der tales om, som handler om parforholdet, kæresteriet, og sexlivet, som måske er sat på vågeblus efter at børnene er kommet til. Hvad er kærlighed i praksis? Hvem bestemmer, hvordan den skal udfoldes og tales om?

Underviser: Anne Saxtorph

Målgruppe for uddannelsen

Året er tilrettelagt for faggrupper som: Pædagoger, lærere, AKT-lærere, socialrådgivere på rådgivninger, socialcentre mm, sygeplejersker, sundhedsplejersker og alle andre med en mellemlang grunduddannelse indenfor de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige arbejdsområder. Psykologer og psykiatere, som arbejder med børn og familier er også meget velkommne, da familiesamtaler med mange i rummet på en gang kræver særskilte greb, som kun de færreste uddannelser tilbyder indsigt i.

FORMÅL med uddannelsen

Dit arbejde med familier og de mulige formål skal være præcise og fokusstyret. Du skal kunne se hvorvidt dit terapeutiske familiearbejde skaber trivsel på kort og på længere sigt, og du skal have et klart sprog for de skridt du tager sammen med familien. Uddannelsen vil træne en familiemodel, hvor du kommer til at kunne opvarme og igangsætte forældrenes arbejde ift. den refleksive tænkning og de konkret handlinger som skal til for at bringe børnene i trivsel. Dette indebærer træning i mentaliseringprocesser; det vil sige konkret træning i hvordan forældrene reagerer, ser og mærker børnene. Således at forældrene bliver mere sikre forældre, der ved hvad der styrker deres børns identitet og hvordan de kan hjælpe til at relationsdannelsen/processen styrkes. På uddannelsen sætter vi derfor tydeligt fokus på både forældresamtaler, børnesamtaler og familieterapi-samtaler, som i de enkelte dele kan sættes sammen i sin kontekst ift. fokus på forældre kompetencen og barnets trivsel.

Underviserne på uddannelsen

ANNE SAXTORPH, som i mange år har arbejdet med at forene de fine systemiske relationsorienterede spørgsmål med den narrative tankegang ift. historisering og beskrivelser af barnet og dets omgivelser.

OPGAVE

Der vil være en opgave på 1 året, som afleveres mellem 5 & 6 Modul. Vurderes efter: Bestået, ikke-bestået.

Familieterapeut uddannelsen vil køre med et 2. år, som overbygning, der starter i 2024. Her kræves opgave på 1. året som bestået. Dette forudsætter, at der min. er 8 deltagere som ønsker at fortsætte fra 1. året.

LITTERATUR

Du skal påregne litteraturkøb for omkring 2.000-3.000 kr. pr. år.

BEVIS

Familieterapeut uddannelsen tages som et selvstændigt forløb på 1. året og der kan tilføjes et 2. års overbygning. Bevis udstedes efter 12 dages deltagelse for hvert år.

Datoer

 

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.