Efteruddannelser i psykoterapi

Efteruddannelserne består af teoretiske oplæg omkring den nyeste teori indenfor det narrative felt, men også af dele fra den systemiske eftersom de er forbundet til hinanden. Vi lægger vægt på, at du ved at tage vores efteruddannelser altid får indblik i de sidste ideer og teori-tilføjelser, men også får mulighed for at lære det narrative at kende fra “begyndelsen”, så din træning ikke mangler hele fundamentet,

Vores uddannelser er fyldt med træning ved hjælp af gennemprøvede øvelser og fremvisning af video-klip, som viser dig teorierne i praksis igennem forskellige samtalerformer, Du får altså mulighed for at øve dig med andre kursister, og sidenhen gentage processen hjemme på arbejdspladsen, så du får indarbejdet et konstant træningsmønster, som passer til dit niveau for støtte og udfordrende læring.

Forside > Efteruddannelser i psykoterapi

Efteruddannelsernes indhold

De narrative efteruddannelser kom til Denmark i slut 80érne og var i sin tid udviklet af Michael White fra Australien og David Epston fra New Zealand. I dag er tilgangen videreudviklet af mange forskellige nationale praktikere her fra Danmark med inspiration fra internationale folk i England, Canada, New Zealand, USA og Sydamerika. Vores terapeutiske efteruddannelser er solidt forbundet til den systemiske tradition, som i 70’erne var det første vigtige modsvar til den overdrevne fokus på psykisk sygdom og diagnosticering. Vi læner os især op ad den systemiske tradition fra Milano. De kaldes Milano-teamet og bestod af G. Checcin, Boscolo, Minnuchin og Salvini. Alle psykiatere med datidens blik for forandringens logik i spørgsmålsproduktionen, som havde til hensigt at vække nysgerrighed i stedet for indsigtsgivende tolkninger, der ikke blev fulgt alligevel.

Vi tror på diversitet og relationsforståelse

Vi tror på efteruddannelser for psykoterapeuter og rådgivere gerne skal hylde diversitet og fremme kompleksiteten, fremfor de reduktionistiske og fænomenologiske tilgange. Derfor har denne tilgang fra White og Epston endnu meget at lære os, da vores kultur og ikke mindst problemer med klimaet hele tiden stiller os nye spørgsmål til menneskehedens udvikling, relationsforståelse og selvbillede.

Narrative inspirationskilder

Derfor inkluderer vi de større teoretikere som Foucault, Derrida, Jerome Bruner og specifikt af den narrative skole: David Epston, Maggie Carey, Art Fisher, Johnella Bird, Lorine Headkes, Marcella Polenca, Stephen Madigan, David Marsten og Laurie Markham og mange, mange flere. Af den systemiske tradition af nyere tid: Haldor Øvreeide, Eia Asen, og sidst Allan Wades og Linda Cotes ideer om arbejdet imod vold overfor kvinder og børn, og i det hele taget den strukturelle vold i kraft af kolonisering af oprindelige folkeslag.

Familieterapeut og den responsbaseret uddannelse er for dig som arbejder med mennesker

Vi fordyber os i praksis med en nærværende respekt for det enkelte menneske og deres aktuelle kulturelle og politiske vilkår, som de står overfor. Vi ønsker at vise, hvordan arbejdet med børn og deres familier vil altid handle om at forstå familiens kontekst, og dernæst hvordan barnet viser sine vanskeligheder i den ramme af vilkår. Vi mener, at dit daglige krævende arbejde med børn, unge og familier, gør det nødvendigt, at du er tryg i din læring hos os og at vi viser hvordan læring og professionel udvikling gøres igennem en kultur af leg og seriøs træning af egne fortællinger. Arbejdet med andre mennesker kræver at vi kan mestre nysgerrighed overfor forskellige mennesker i deres relationer, når det er virkelig kompliceret.

Efteruddannelsernes opbygning for rådgivere og psykoterapeuter

Efteruddannelsen i det responsbaserede, familieterapeut eller andet består typisk af moduler af 2 dage x 6 mødegange. Her bestående af fastlagte temaer, tilhørende temabestemte teori oplæg, specifikke øvelser, litteraturlæsning til forberedelse, gruppefremlæggelser, læsegruppearbejde, træningsgrupper, øvelser og opgaveskrivning, samtaleklip, film og supervision. Opgaveskrivning der eksamineres: Bestået/ikke-bestået.

Efteruddannelsernes varighed

Længerevarende efteruddannelser 1 – 3 år., se også under de enkelte efteruddannelser.

Undervisernes kvalifikationer:

Alle underviserne har arbejdet i mange år, som psykologer ude i feltet af klinisk praksis. De har kendskab til mange forskellige problemstillinger og har med deres egen stilart stadig grundig samtaleterapeutisk erfaring indenfor det systemiske og narrative felt. De har tillige vigtig undervisningserfaring og ved noget om at formidle teori, så det er til at forstå. De skaber klare trinvise fokuserede øvelser, som hjælper dig som kursist afhængigt af dit eget praksisniveau og stilart for læring.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.