Anne Saxtorph - Psykolog - Narrative Perspektiver

Kontakt Anne Saxtorph:

Book en tid

Anne Saxtorph

Autoriseret psykolog

Anne Saxtorph er Cand. psych. uddannet i 1995 på Københavns Universitet Amager.


Godkendt supervisor og specialist i psykoterapi for børn og voksne, og arbejds -og organisationspsykologi af psykologisk fagnævn. Parterapeut og sexolog.

Supervisor-godkendt at dansk psykiatrisk selskab. Har overenskomst med sygesikringen. Samarbejde med enkelte forsikringsselskaber. Har 3. årig psykoterapeutisk videreuddannnelse i parterapi, børn unge og voksne. 2 årig Supervisionsuddannelse. Certificeret i arbejds og organisationspsykologi.

Derudover 1 årig International Narrativ uddannelse fra Adelaide, Australien 2006-2007. Træning hos Art Fisher i Novo Scotia, Canada i 2009. 1 årig Mentaliseringsbaseret uddannelse hos Eia Asen og Peter Fonagy. London, færdiggjort i foråret 2015. – en uddannelse som på nogle områder minder om den tidligere uddannelse fra The Marlborough Family Centre i London. Sexologisk uddannelse i Dacs, 1 år. I gang med  hyponoseuddannelse.

Grundig terapeutisk erfaring

Anne har 25 års terapeutisk erfaring med unge, familier -og parterapi. Har i særdeleshed erfaring med terapi med børn, og ungterapi fra sit arbejde i en kommune. Derudover har Anne erfaring med gruppeterapi fra egen praksis og fra arbejdet på rådgivningscenter for unge med hash og alkoholforbrug.

Anne har arbejdet indenfor psykiatrien, specifikt med seksuelle overgreb, angst, depression og problemer med krop og mad på det psykiatriske hospital KAS Gentofte, også kaldet Stolpegården. Arbejdet med mennesker der udsætter partner og børn for psykisk og fysisk vold. Gruppeterapi for mænd, der har udøvet vold, haft parterapi i familier, hvor man ønskede at blive sammen uden vold, forældresamtaler, skilsmissesamtaler, samt kørt børnegrupper med børn, som har oplevet psykisk og fysisk vold i deres familie.

Arbejder i dag med ungterapi, par og familier, samt med kvinder udsat for vold, voldtægt og overgreb i barndommen. Specialiserer sig i traumeterapi.

Anne har undervist i mere end 20 år

Undervisningserfaringen er mangeårig og kommer blandt andet fra ansættelsen som konsulent og underviser i 10 år på DISPUK. Her har Anne varetaget funktionen som uddannelseskoordinator for den tværfaglige uddannelse, underviser på 1-3 året på den tværfaglige uddannelse, underviser og udvikler af 4-5 årets uddannelse i Narrativ psykoterapi. Underviser på den 2 årige psykolog uddannelse for psykiatere/læger og psykologer, samt organisatoriske og konsultative opgaver for arbejdspladser.

Anne har etableret virksomheden NARRATIVE PERSPEKTIVER i København i 2010. Her køres tværfaglig holdundervisning, uddannelse i familieterapi, responsbaseret uddannelse og kortere -og længerevarende uddannelser ude på arbejdspladser. Fx pædagogiske specialskoler, PPR, familiecentre, Gymnasier og Kvindecentre. Her er undervisningen naturligvis tilpasset den konkrete praksis på stedet og dagligdag med de brugere, som organisationen arbejder med.

Organisationer har godt af et blik udefra

Organisationserfaringen har Anne igennem at have konsulteret og undervist i ledelse i kommuner og via sin tidligere erfaring som konsulent igennem 10 år DISPUK. Anne er certificeret specialist i arbejds og organisationsarbejde, og har undervist på konsulentuddannelser rundt omkring i landet. Anne har tilbragt tid sammen med forskellige grupper af ledere i kommuner, herunder undervist og ydet ledelsessupervision.

Anne tager ud i organisationer og yder organisatorisk bistand, når organisationens liv bliver for presset, stemningen for usund og organisationer har brug for hjælp udefra til at skabe et bedre arbejdsklima. Anne bidrager med faglig sparring, så organisationen kan komme videre med større organisationsændringer.

Mange års erfaring som supervisor

Anne har superviseret terapeutisk og pædagogisk arbejde i 25 år. Kørt mere end 40 supervisionsgrupper mhp- autorisation for psykologer, altid med fokus på ny teori og praksis indenfor det systemiske og narrative. Har løbende 5-6 forskellige arbejdspladser, som modtager supervision 8-10 gange årligt.

Erfaringen med narrativ supervision ude på arbejdspladser er erhvervet igennem forskellige forløb ude på arbejdspladser som specialskoler, institutioner for børn med handicaps, almindelige institutioner, PPR psykologer på det meste af Sjælland, familieplejekonsulenter, bosteder for psykisk sårbare unge, psykiatriske bo-tilbud, psykiatriske afdelinger, OPUS tilbud, familiebehandlere i forvaltninger, beskæftigelse, B & U, Handicap mm. Mange Kvindehjem, misbrugsområdet og meget mere.

Anne tilbyder løbende nye relevante kurser

Laver fortløbende en række 2-dags kurser: Den narrative bevidning, narrativ gruppeterapi, brugen af tavle i samtaler og supervision, narrativ parterapi, og narrativ familieterapi. Alle kurser som har haft Anne’s fokus over en årerække. (se tillige under artikler). Har haft workshops på den Internationale Narrative konference i Kristiansand, Norge 2007 og Brighton, England 2009. Workshops i foreningen STOK (systemisk og narrativ forening), i 2005, 2009, 2011. Nordisk familie kongres i Gotland, Sverige 2011. Online kurser i tavlebrug for Amerikanske studerende hos Miracle Mile Community Practice.

Publikationer

Saxtorph, Anne., Romer, Anne. (2009). Syv fortællinger om narrativ praksis. I Sofie Møller Sparre og Katrine Dall Jørgensen (red.). Virum: Dansk Psykologisk Forlag.Saxtorph, Anne: (2010) 

Saxtorph, A. (2011) Bevidning i anvendelse. Hvordan praktisere og styre et bevidnende team? Udgivet i Fokus på familien nr 3.

Romer, A. & Saxtorph. A. Visuel tavlepraksis i Fokus på familien nr 4. 2014.

Se i øvrigt vores eget tidsskrift: narrativttidsskrift.dk

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.