Efteruddannelser i psykoterapi

Efteruddannelserne består af teoretiske oplæg omkring den nyeste teori indenfor det narrative felt, men også af dele fra den systemiske eftersom de er forbundet til hinanden. Vi lægger vægt på, at du ved at tage vores efteruddannelser altid får indblik i de sidste ideer og teori-tilføjelser, men også får mulighed for at lære det narrative at kende fra “begyndelsen”, så din træning ikke mangler hele fundamentet af det narratives idegrundlag.

Træning i praksis er vores uddannelsers force

Vores uddannelser er fyldt med træning ved hjælp af gennemprøvede øvelser og fremvisning af video-klip, som viser dig teorierne i praksis igennem forskellige samtalerformer, Du får altså mulighed for at øve dig med andre kursister, og sidenhen gentage processen hjemme på arbejdspladsen, så du får indarbejdet et konstant træningsmønster, som passer til dit niveau for støtte og udfordrende læring.

Vi skaber fælles fagligt sprog

Du lærer hvordan sproget både kan samle og sprede, er til for at samarbejde og perspektivere. Ligesom du lærer hvordan et møde kan styres og gives overblik ved hjælp af tavlen som dit redskab. Hvad du skaber af sprog, er det som giver alle deltagere billeder på næste trin i processerne.

Forside > Efteruddannelser i psykoterapi

Efteruddannelser til psykoterapeut

De narrative efteruddannelser kom til Denmark i slut 80érne og var i sin tid udviklet af Michael White fra Australien og David Epston fra New Zealand. I dag er tilgangen videreudviklet af mange forskellige nationale praktikere her fra Danmark med inspiration fra internationale folk i England, Canada, New Zealand, USA og Sydamerika.

Hvad er systemisk?

Vores psykoterapeut efteruddannelser er solidt forbundet til den systemiske tradition, som i 70’erne var det første vigtige modsvar til den overdrevne fokus på psykisk sygdom og diagnosticering. Vi læner os især op ad den systemiske tradition fra Milano. De kaldes Milano-teamet og bestod af G. Checcin, Boscolo, Minnuchin og Salvini. Alle psykiatere med datidens blik for forandringens logik i spørgsmålsproduktionen, som havde til hensigt at vække nysgerrighed i stedet for indsigtsgivende tolkninger, der ikke blev fulgt alligevel.

Hvad kan det narrative?

Vi tror på efteruddannelser for psykoterapeuter og familiebehandlere, og familierådgivere gerne skal hylde diversitet og fremme kompleksiteten, fremfor de reduktionistiske og fænomenologiske tilgange. Derfor har denne tilgang fra White og Epston endnu meget at lære os, da vores kultur og ikke mindst problemer med klimaet hele tiden stiller os nye spørgsmål til menneskehedens udvikling, relationsforståelse og selvbillede.

Narrative og Systemiske inspirationskilder

Derfor inkluderer vi de større teoretikere som Foucault, Derrida, Jerome Bruner og specifikt af den narrative skole: David Epston, Maggie Carey, Art Fisher, Johnella Bird, Lorine Headkes, Marcella Polenca, Stephen Madigan, David Marsten og Laurie Markham og mange, mange flere. Af den systemiske tradition af nyere tid: Haldor Øvreeide fra Norge, Eia Asen fra England, og sidst Allan Wade, Shelly Dean, og Linda Cotes fra Canada med deres ideer om arbejdet imod vold overfor kvinder og børn, og i det hele taget den strukturelle vold i kraft af kolonisering af oprindelige folkeslag.

Du vil opdage hvordan alle teorier har deres historiske og kulturelle oprindelse og på den måde peger på deres tid, og på perspektiver som er oppe i tiden. Vi ved, at mange tror at alt kan forklares med generne, men sandheden er at det vil kun tiden vise. Den kulturelle og samfundspolitiske kontekst netop viser, at hver tid har sin kunst, sin geopolitiske orientering, såvel som sin trend i psykologien. Intet er statisk og derfor følger vi i Narrative Perspektiver altid med og undersøger med fokus hvornår bølgerne skifter og hvad der politisk og samfundsmæssigt er på spil.

Den responsbaseret uddannelse favner agens

Vi fordyber os i praksis med en nærværende respekt for det enkelte menneske og deres aktuelle kulturelle og politiske vilkår, som de står overfor. Vi ønsker at vise, hvordan arbejdet med børn og deres familier vil altid handle om at forstå familiens kontekst, og dernæst hvordan barnet viser sine vanskeligheder i den ramme af vilkår. Vi mener, at dit daglige krævende arbejde som familiebehandler med børn, unge og familier, gør det nødvendigt, at du er tryg i din læring hos os og at vi viser hvordan læring og professionel udvikling gøres igennem en kultur af leg og seriøs træning af egne fortællinger. Arbejdet med andre mennesker kræver at vi kan mestre nysgerrighed overfor forskellige mennesker i deres relationer, når det er virkelig kompliceret.

Efteruddannelserne som familieterapeut og responsbaseret praksis har følgende opbygning

Efteruddannelsen i såvel det responsbaserede og den familieterapeutiske uddannelse består typisk af moduler af 2 dage x 5-6 mødegange. Til hver gang gennemgås:

  • Teori gennemgang
  • Praksisøvelser
  • Filmfremlæggelser af eget arbejde
  • Tilrettelæggelse af Læsegruppetid

Her bestående af fastlagte temaer, tilhørende temabestemte teori oplæg, specifikke øvelser, litteraturlæsning til forberedelse, gruppefremlæggelser, læsegruppearbejde, træningsgrupper, øvelser og opgaveskrivning, samtaleklip, film og supervision. Opgaveskrivning der eksamineres: Bestået/ikke-bestået.

Efteruddannelsernes varighed

Længerevarende efteruddannelser 1 – 3 år., se også under de enkelte efteruddannelser.

Undervisernes kvalifikationer:

Alle underviserne har arbejdet i mange år, som psykologer ude i feltet af klinisk praksis. De har kendskab til mange forskellige problemstillinger og har med deres egen stilart stadig grundig samtaleterapeutisk erfaring indenfor det systemiske og narrative felt. De har tillige vigtig undervisningserfaring og ved noget om at formidle teori, så det er til at forstå. De skaber klare trinvise fokuserede øvelser, som hjælper dig som kursist afhængigt af dit eget praksisniveau og stilart for læring.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.