Terapi

Samtaler i et narrativt perspektiv er nærværende samtaler, hvor du vil møde os som værende aktive undersøgende lyttere. Vi lytter oprigtigt interesseret til din måde at anskue verden på og vi stiller relevante spørgsmål til det som giver dig vanskeligheder i livet.

Du kan have svære erfaringer, som du ønsker at vende med et andet menneske. Du kan fx være ked af noget, være ramt af stress, have mistet et betydningsfuldt menneske, eller du bare kan have brug for at fortælle om dine tanker af helt andre grunde. Vi er alle meget meget erfarne psykologer, som er vant til at skabe plads til forskellighed og ønsket om at få det bedre.

Terapi hos os foregår i en dialog

Terapeutiske samtaler med os foregår i en dialog og du vil ikke opleve, at det kun er dig der taler. Sammen vil vi finde frem til hvordan du bedst kan tale om dine vanskeligheder og får øje på andre veje. Vi har øje for hvordan vi bedst bidrager i et tempo, som passer til dig. Det vil sige, at terapien er stedet hvor du kan få ‘rum til at tale og genoverveje’ dine egne tanker og ideer, med os som aktivt med-reflekterende psykologer, der lytter, spørger og skriver på et whiteboard – for at kunne gengive dine vigtige ord og fremadrettede fortællinger undervejs.

Forside > Terapi

Hvad vil det sige at arbejde narrativt i terapi?

Moderne tilgange til at arbejde med psykologiske mentale processer er nu mere udbredte end nogensinde før. De narrative terapimetoder udgør ikke blot effektive redskaber til at forstå den enkeltes psyke dybere, men de er også en væsentlig respektfuld tilgang til menneskelig forståelse. Alle individer bærer med sig en unik livshistorie, der kontinuerligt udvikler sig. Den måde, vi formidler vores historie på, afspejler de oplevelser, vi løbende gør os igennem livet. På en måde lever vi vores liv fremad, men beskriver det bagud. Vores selvfortællinger er en refleksion af vores livserfaringer.

Din indre dialog er blevet for kritisk

Mange kommer når de slås med en nedladende indre kritiserende stemme, som kan tage helt overhånd i de værste perioder af deres liv. Aldrig synes den at holde fri ” Gør dit, gør dat, åh nej, se nu der”…, Vi psykologer kan ikke flytte bjerge i terapi, men vi kan være med til at tale den indre stemme imod og finde udsigtsposter, som er betydeligt bedre at placere sig på – og ofte har det talte ord det med at berige tanker og refleksioner, så nye stier dukker op fra tågen af tristhed. Den ‘indre bebrejder’ skal fx tie stille, så vi bedre kan tale med os selv uden konstant at blive forstyrret af selvkritik, som ikke fører til andet end tristhed og en følelse af en depressiv tilstand.

Du bestemmer hvad vi skal tale om og vi styrer processen

I Narrative Perspektiver mener vi psykologer, at det er af betydning, at det er dig der bestemmer, hvad der er vigtigt at tale om, og på du sigt finder ud af hvad der måske er det rigtige at gøre. Vi lever alle livet forskelligt og vores etik siger os, at det skal vi blive ved med. Vi er forskellige mennesker og det skal vi blive ved med at være glade for. Vi er gode at til at strukturere en samtale med vores metode, men det er stadig dig der er forfatter til indholdet for den samtale vi skal i gang med. Typiske forløb hos os er på 8-12 terapeutiske samtaler.

Tavlen gir dig overblik

Vi bruger en tavle undervejs i stedet for en notesblok for at vi sammen skaber et overblik. Har du prøvet det før vil du vide, at det gør en stor forskel for samtalen og dit overblik over det som du bakser med. Har du ikke prøvet det før, så kan du spørge til hvordan og hvorfor vi har udviklet den metode igennem snart mere end 20 år.

Det faglige udgangspunkt er også et fokus på dine værdier og handlekraft. Den handlekraft, som du finder usynlig, når tingene ser rigtig svære ud. Narrativ terapi handler om at få dit drive og dit engagement tilbage, så du bebrejder dig selv mindre og får handlet på det som du ønsker dig.

Narrative historier er fyldt med tolkninger – det er dem som vi arbejder med

De mange forskellige tolkninger af dine erfaringer, er dem du historiserer fremadrettet om dig selv. Vi mennesker skaber billeder af os selv og har  en retning i tid med vores fortællinger. Det er det, som vi som terapeuter kan spørge dig om: Hvad vil du med denne fortælling – hvilken intention har du med at ville fortælle på den måde? Er det den eneste måde, som du kan forklare og forstå dig selv og dine handlinger på? Kan vi hjælpe dig med at komme i gang med andre og huske flere erfaringer som forbinder dig til dine evner og styrke som menneske?

Fortællinger perspektiveres altid hen imod en modtager med sit plot (tema). Men det er ikke altid kun plottet, der er interessant i en psykologisk sammenhæng. Det interessante er ofte hvad der bor af potentielt andre mulige erfaringer, som nævnt ovenfor, som du har glemt og som endnu kun er antydet i din bevidsthed. Vi lytter aktivt efter hvad de fortællinger kan pege henimod og hvad de fortællingerne kunne have af andre erfaringer og dermed andre plots (temaer).

Vi er gode til at spørge dig grundigt ind til dem, da der kan være tale om en små “sprækker” og potentialer af handlemuligheder. Det vil sige afvigelser fra hovedplottet, bisætninger, eller egentlige forskydninger i fortællingens meningshorisont, som peger på, at heri ligger igen mange fortællinger med indbyggede skift, eller tvivl om de kulturelle ideer og antagelser, som der gives udtryk for.

Du kan tage en ven med

Du er altid velkommen til at tage en ven/eller pårørende med til de terapeutiske samtaler. Det kan være rart at komme sammen med en, som du kender og føler dig tryg ved.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.