Forsiden > Terapi

Terapi

Samtaler i et narrativt perspektiv – er nærværende samtaler. Der lyttes intensivt til din måde at anskue verden på for at vi vil kunne stille relevante og vigtige spørgsmål til det, som giver dig vanskeligheder i livet. Det kan være svære hændelser, følelser og erfaringer, som du synes står i vejen for at du kan leve livet, som du ønsker dig. Du kan være ked af noget, være ramt af stress, have mistet et betydningsfuldt menneske, eller du kan have brug for at fortælle en af os om dine tanker og handlinger af helt andre grunde.

Det faglige udgangspunkt i terapien er, at vi foruden at tale om de væsentlige vanskeligheder også får inddraget et fokus på dine værdier og handlekraft, som har det med at blive usynlig, når tingene ser rigtig svære ud. Terapi handler om at finde dit drive og få dit engagement tilbage, så du gør noget ud af at komme til at bebrejde dig selv langt mindre. De tanker, som vi selv producerer uden at lægge mærke til det, og som handler om at vi mobber os selv konstant. Vi fejlfinder, bebrejder os selv for fejlslagne ideer, handlinger og lever med en nedladende indre kritiserende stemme, som syntes at kunne tage helt overhånd. Aldrig synes den at holde fri ” Gør dit,  gør dat, åh nej, se nu der”…, Vi psykologer kan ikke flytte bjerge i terapi, men måske kan vi finde udsigter, som er betydeligt bedre at placere sig på og ofte har det talte ord det med at berige tanker og refleksioner, så nye stier dukker op. Den indre bebrejder skal fx tie stille, så vi bedre kan tale med os selv uden at blive forstyrret af selvkritik, som ikke fører til andet end tristhed.
Terapeutiske samtaler med os foregår i en dialog og du vil ikke opleve, at det kun er dig der taler. Sammen vil vi finde frem til hvordan du bedst kan tale om dine vanskeligheder, og får øje på andre veje, og hvordan vi bedst bidrager i et tempo, som passer til dig. Det vil sige, at terapien er stedet, hvor du kan få ‘rum til at tale og genoverveje’ dine egne tanker og ideer, med os som aktivt med-reflekterende psykologer, der lytter, spørger og skriver for at kunne gengive dine vigtige ord og fremadrettede fortællinger undervejs.

Det kan gå relativt hurtigt, eller du kan have brug for at tale i længere tid. Begge dele er muligt, men typiske forløb hos os er på 5-10 terapeutiske samtaler. Hastigheden for hvad og hvordan noget skal ske er forskelligt og du behøver ikke have ideer om at komme forberedt ,eller skulle vide med sikkerhed hvad du vil med samtalerne. Det er jo ikke sikkert, at du har en fornemmelse af en ‘retning’ endnu for hvad du mere præcist ønsker hjælp til.

For os, som psykologer er det af betydning, at det er dig der bestemmer, hvad der er vigtigt at tale om og på sigt finder ud af hvad der måske er rigtigt at gøre. Vi lever alle livet forskelligt og det narrative perspektiv’s vigtige etik er, at det skal vi blive ved med. Du er aktør i dit eget liv og sammen med en af os kan du se på hvad du tynges af, hvad du vil og ønsker dig fremover. Ikke uden andre menneskers indflydelse, og det gør ikke nødvendigvis livet lettere at leve, men det kan være godt at afklare, hvad du ønsker og ikke ønsker at deltage i. Eller for hvad du selv ønsker at være medskaber af i relationen til andre..

Du er altid velkommen til at tage en ven/eller pårørende med til de terapeutiske samtaler. Det kan være rart at komme sammen med en, som du kender og føler dig tryg ved.

Forsikring: Har du en indboforsikring med rådgivningstilskud kan du kontakte dem for at høre om de mener, at du er berettiget til samtaler via din forsikring. Mange kommer via deres forsikring, eller Falck og SOS som vi også hører under.

Henvisning: Har du en henvisning fra egen læge, kan du også få tid, da vi har overenskomst med sygesikringen. Husk, at din henvisning ikke må være mere end en måned gammel fra den er udstedt, så vi skal kan nå at aktivere den. Dernæst kan den være gyldigt et år med max. 12 samtaler.

Du kan med fordel kontakte en af os. Se under fanen: psykologer.

Eller Cand. psych Anne Saxtorph: anne@narrativeperspektiver.dk, hvis du har konkrete spørgsmål.
Eller Cand. psych Henning Damkjær, som også har overenskomst med sygesikringen på tlf: 2855 0552.