Forsiden > Terapi

Terapi

Samtaler i et narrativt perspektiv – er nærværende samtaler, hvor vi altid arbejder på at være aktive lyttere. Der lyttes intensivt til din måde at anskue verden på og vi stiller relevante spørgsmål til det, som giver dig vanskeligheder i livet. Det kan være svære hændelser, følelser og erfaringer, som du synes står i vejen for at du kan leve livet, som du ønsker dig. Du kan være ked af noget, være ramt af stress, have mistet et betydningsfuldt menneske, eller du kan have brug for at fortælle om dine tanker og handlinger af helt andre grunde.

Terapeutiske samtaler med os foregår med andre ord i en dialog og du vil IKKE opleve, at det kun er dig der taler. Sammen vil vi derimod finde frem til hvordan du bedst kan tale om dine vanskeligheder, og får øje på andre veje. Vi har øje for hvordan vi bedst bidrager i et tempo, som passer til dig. Det vil sige, at terapien er stedet, hvor du kan få ‘rum til at tale og genoverveje’ dine egne tanker og ideer, med os som aktivt med-reflekterende psykologer, der lytter, spørger og skriver – for at kunne gengive dine vigtige ord og fremadrettede fortællinger undervejs.

Vi bruger en tavle undervejs i stedet for en notesblok for at vi sammen skaber et overblik. Har du prøvet det før vil du vide, at det gør en stor forskel for samtalen og dit overblik over det som du bakser med. Har du ikke prøvet det før, så kan du spørge til hvordan og hvorfor vi har udviklet den metode igennem snart mere end 15 år.

Det faglige udgangspunkt er også et fokus på dine værdier og handlekraft. Den handlekraft, som du finder usynlig, når tingene ser rigtig svære ud. Narrativ terapihandler om at få dit drive og få dit engagement tilbage, så du bebrejder dig selv mindre og får handlet på det som du ønsker dig. De tanker, som mobber os selv konstant. Vi fejlfinder, slår på os selv for fejlslagne ideer, handlinger og lever med en nedladende indre kritiserende stemme, som syntes at kunne tage helt overhånd i de værste perioder af vores liv. Aldrig synes den at holde fri ” Gør dit,  gør dat, åh nej, se nu der”…, Vi psykologer kan ikke flytte bjerge i terapi, men måske kan vi finde udsigter, som er betydeligt bedre at placere sig på og ofte har det talte ord det med at berige tanker og refleksioner, så nye stier dukker op. Den indre bebrejder skal fx tie stille, så vi bedre kan tale med os selv uden at blive forstyrret af selvkritik, som ikke fører til andet end tristhed og en følelse af depressiv tilstand. Det kan gå relativt hurtigt, eller du kan have brug for at tale i længere tid. Begge dele er muligt, men typiske forløb hos os er på 8-12 terapeutiske samtaler.

I Narrative Perspektiver mener vi psykologer, at det er af betydning, at det er dig der bestemmer, hvad der er vigtigt at tale om og på du sigt finder ud af hvad der måske er rigtige at gøre. Vi lever alle livet forskelligt og det narrative perspektiv’s vigtige etik er, at det skal vi blive ved med.

Du er altid velkommen til at tage en ven/eller pårørende med til de terapeutiske samtaler. Det kan være rart at komme sammen med en, som du kender og føler dig tryg ved.

Forsikring: Har du en forsikring med rådgivningstilskud kan du kontakte dem for at høre om de mener, at du er berettiget til samtaler via din forsikring. Mange kommer via deres forsikring.

Henvisning: Har du en henvisning fra egen læge, kan du også få tid, da vi har overenskomst med sygesikringen. Husk, at din henvisning ikke må være mere end 3 måneder gammel fra den er udstedt, så vi skal kan nå at aktivere den. Dernæst kan den være gyldigt et år med max. 12 samtaler.

Du kan med fordel kontakte en af os. Se under fanen: psykologer.

Eller Cand. psych Anne Saxtorph: [email protected], hvis du har konkrete spørgsmål.
Eller Cand. psych Henning Damkjær, som også har overenskomst med sygesikringen.